Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Semněvický kostel se stává kulturním centrem

Koncert

Semněvický kostel se stává místem setkání nejen věřících při bohoslužbách, ale i kulturním centrem. Důkazem toho jsou již tři koncerty v poslední době. První adventní koncert o Vánocích loňského roku, koncert studentů gymnázia Jana Keplera v Praze při Noci kostelů. Oba koncerty byly pod vedením středoškolského profesora pana Antonína Koláře, který je novým majitelem semněvické fary.

Poslední, třetí koncert se uskutečnil v neděli 19. září 2021 od 14. hod. Věnován byl ke cti Panny Marie ,, Nastokrát buď pozdravena Královno nebeská.“ Tentokrát koncert připravil pan Jan Bartoň, bývalý pomocník kněze v Semněvicích. Ve čtrnáct hodin zaplnilo lavice na třicet návštěvníků, místníchi přespolních. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek z něj bude použit na vztyčení kříže, který kdysi před kostelem stával a zbudování pomníčku na památku obětem koronaviru.  

Nejmladším účinkujícím byla sedmiletá Anička Dvořáková se zpěvem a hrou na flétnu. Na varhany hrála pí. Petra Jiroušková, zpěvem doprovázela Blanka Dvořáková a Markéta Dvořáková, vše pod taktovkou p. Jana Bartoně, který se také ujal mluveného slova. Po necelém hodinovém vystoupení ocenili posluchači účinkující dlouhým potleskem.

Ovšem nejen duchovní hudbou žil tento víkend kostel. V pátek i sobotu se od 20.00 hod. v kostele uskutečnilo ,,Čtení při svíčkách“, kdy p. profesor Kolář předčítal svým studentům literární texty a společně pak prováděli jejich rozbor.

Pokud jde o kostel sv. Jiří, stojí ještě za zmínku dlouhodobá výstava ročníkových prací studentů Střední umělecko-průmyslové školy Zámeček v Plzni. Jedná se o kopie deskových obrazů gotických umělců.

Zmiňujeme-li studenty gymnázia Jana Keplera, je nutné připomenout, že se v sobotu 18. září zúčastnili akce ,,Ukliďme Česko,“ kdy během pár hodin v okolí Semněvic nasbírali na dvacet pytlů odpadků z černých skládek a přibližně stejný počet pneumatik. V podvečer pak před svátkem sv. Václava uklidili kostel v nedalekém Křakově, který je zasvěcen právě tomuto světci.

Odměnou jim pak byla nedělní dopolední návštěva zámku v Horšovském Týně, kde se průvodcovství ujal osobně kastelán p. Jan Rosendorfský, který má k Semněvicím blízký vztah.

Na závěr lze jen poděkovat všem, kteří se na víkendových akcích podíleli ať už přípravou, vystupováním nebo účastí.

 


Koncert, ukliďme Česko, úklid kostela v Křakově, Návštěva zámku v H. Týně, čtení při svíčkách

Koncert v kostele

Koncert v kostele

 
Koncert v kostele

Koncert v kostele

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Úklid kostela v Křakově

Úklid kostela v Křakově

 
Úklid kostela v Křakově

Úklid kostela v Křakově

 
Úklid kostela v Křakově

Úklid kostela v Křakově

 
Úklid kostela v Křakově

Úklid kostela v Křakově

 
Úklid kostela v Křakově

Úklid kostela v Křakově

 
Úklid kostela v Křakově

Úklid kostela v Křakově

 
Úklid kostela v Křakově

Úklid kostela v Křakově

 
Úklid kostela v Křakově

Úklid kostela v Křakově

 
Úklid kostela v Křakově

Úklid kostela v Křakově

 
Návštěva zámku v Horšovském Týně

Návštěva zámku v Horšovském Týně

 
Návštěva zámku v Horšovském Týně

Návštěva zámku v Horšovském Týně

 
Návštěva zámku v Horšovském Týně

Návštěva zámku v Horšovském Týně

 
Návštěva zámku v Horšovském Týně

Návštěva zámku v Horšovském Týně

 
Čtení při svíčkách

Čtení při svíčkách

 
 
Vytvořeno 14.10.2021 6:20:17 | přečteno 354x | vaclav.smolik