Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Aktivity obce rok 2009

24. prosince 2009 od 15.00 hod. do 16.30 hod. se v kostele sv. Jiří zapalovalo betlémské světlo. Děti si zároveň mohly prohlédnout vystavený Betlém. Na Boží hod Vánoční 25.12. se od 15.00 hod. uskutečnila mše za účasti místních i přespolních. 

betlém


12.12.2009 oslavila paní Brandová Emilie 89 narozeniny k přání se připojili zástupci obce. 
Brandová Emilie


13.12.2009. v 15 hod. se konala Mše svatá sv.Lucie v Semněvicích v kostele Sv.Jiří. 
Mše svatá sv Lucie


Každoroční rozsvícení vánočního stromku. 
Rozsvícení vánočního stromkuDne 7.11. 2009 proběhl úklid před bytovkami, likvidace neudržovaných zahrádek. 
úklid před bytovkamiDne 16.11. 2009 oslavila šedesáté narozeniny paní Barbora Klimešová, ke kulatému výročí ji přišli popřát zástupci obce. 
Barbora Klimešová


V minulých dnech byl před památkou zesnulých (2009) proveden úklid a údržba hřbitova, který je spádový i pro okolní obce. 
úklid a údržba hřbitovaV sobotu 17. října 2009 se uskutečnilo v kulturním domě v Semněvicích setkání seniorů. Na setkání byli pozváni i místní chalupáři- senioři, kteří se aktivně podílejí na životě obce. Akce se zúčastnila většina pozvaných. Velmi mile překvapila mateřská škola v Mezholezích, kde děti pod vedením ředitelky paní Burdové připravily všem seniorům malý dárek, který předala Dianka Pezlová, jež zmíněnou školku navštěvuje. Dále vystoupily semněvické děti řízené slečnou Pudívítrovou Renatou se svým recitačním pásmem. Půlhodinovým programem se předvedlo loutkové divadlo z Plzně vedené panem Halířem Janem. K tanci a poslechu hrála Osvračínská Švitorka pana Vajnara. Místní byli natolik spokojeni, že zůstali i po skončení akce a dál se bavili. 
setkání seniorů


Úprava návsi. 
Úprava návsi


Semněvice 27.9.09 - V KD Semněvice turnaj šoulená - kelímková. 
kelímková


Semněvice 26.9.09 - 2. ročník turnaje v nohejbalu za školou. 
nohejbal v Semněvicích


Údržba zeleně ve Šlovicích. 
Údržba zeleně ve Šlovicích


Opravená kaplička při silnici ke Křakovu. 
kaplička ke Křakovu


6.9.2009 proběhla příprava dřeva do kulturního domu. 
příprava dřeva5.9.2009 proběhl 12.ročník turnaje trojic v nohejbalu jako II. ročník memoriálu Vaška Jobáka v obci Pocinovice. 
nohejbal v Pocinovicích


Obec má s jedním občanem uzavřenou smlouvu o výkonu veřejné služby - na úklid obce. 
občan na úklid obce


Obec se stará o údržbu veřejné zeleně 
traktůrek


Natírání podhledu střechy přístavby. 
Natírání podlhledu střechyV sobotu 29.8. 2009 od 15.00 hodin se konal před budovou OÚ Semněvice letos již druhý bowlingový turnaj. Závod zorganizoval Pepa Halíř za spolupráce obce Semněvice a dobrého občerstvení Zdeňka Horáčka. 
Turnaje se zúčastnilo 34 hráčů a přes 30 diváků. 

V kategorii žen se umístila: 
1. místo Mašátová Vendula 
2. místo Koutecká Brigita 
3. místo Plešmídová Veronika 
4. místoKlimešová Barbora 

V kategorii muži se umístil: 
1. místo Halíř Martin 
2. místo Matoušek Jiří 
3. místo Koutecký Martin 
4. místo Drška Antonín 

Všem vítězům byli organizátorem Pepou Halířem předány věcné ceny, starostou obce diplomy a místní hospodský Zdeněk Horáček přispěl šampaňským na přípitek vítězům. Soutěže se zúčastnili také dvě děti - Plešmídová Veronika a Koutecký Honzík, které byli za svou účast také odměněny věcnými dary a diplomem. Bylo mysleno i na hráče na posledních místech, kteří byli potěšeny cenou útěchy. 

Díky tomu, že byl turnaj velice pečelivě připraven a řízen Pepou Halířem, výborně zajištěn občerstvením Zdeňka Horáčka přímo na závodišti a dobrému počasí bylo to velmi vydařené sportovní odpoledne. 
bowling2
V sobotu 15.8.2009 proběhla v kostele sv. Jiří mše, kterou sloužil páter Prchal. Další mše se uskuteční 27.9.2009 od 15 hodin. 
Výbor SPOZ obce Semněvice chodí gratulovat každému občanu obce Semněvice při dovršení 18, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 roku a po 80 letech každý rok. 17. července 2009 oslavila nejstarší občanka obce Semněvice paní Anna Bauzová své 91. narozeniny, výbor SPOZ a starosta obce se připojil k řadě jejich gratulantů. 
Anna BauzováPrvní turnaj bowlingu v Semněvicích 
Pozdvižení na návsi, tak mohli nezasvěcení projíždějící vidět v sobotu 13. června od 16 hodin centrum Semněvic. Na třicet soutěžicích můžů i žen od pubescentů až po důchodce a stejný počet fandících diváků se zúčastnilo prvního Semněvického turnaje v bowlingu. Pod vedením ,,ředitele turnaje" p. Halíře z Plzně, jinak chalupáře z místní části Pocínovice, soutěžící dvojice jedna za druhou přistupovaly na startovní čáru, aby se přesnou ránou snažily srazit maximální počet kuželek. Anabolika povolená nebyla, ale pivo, limonáda nebo káva jako dopink ano. Díky spolupráci pohostinství Horáček byly výše uvedené povzbuzující látky k dispozici ,,přes ulici." K dobré náladě přispěl i obecní rozhlas pod vedením DJ, starosty p. Hálka. Při závěrečném součtu bodů byla nejúspěšnější paní Borníková a pan Vaněk. Nakonec, ale zvítězili všichni , kdo se zúčastnili. Diplomy, sošky, reklamní trika i sekt pro nejlepší... to byly ceny pro zúčastněné. 
Turnaj ještě nebyl ani vyhodnocen a agilní pan Halíř již plánoval další turnaj v gorodkách či kroketu. Věřme, že se i plánované akce vyvedou stejně jako uvedený bowling. 
bowlingDětský den v Semněvicích 
Dětským smíchem, výskáním a jásotem zněl v sobotu 30. května velký sál kulturního domu V Semněvicích. Obec zde pořádala pro své nejmenší občany a občánky tradiční oslavu Dětského dne, který se pro nepřízeň počasí uskutečnil právě pod střechou kulturního domu. Nicméně ani tato změna oproti předešlým létům neubrala nikomu z přítomných na náladě. Skákání s míčem, kuželky, házení kroužky, lukostřelba a další atrakce byly připraveny pro od těch nejmenších prcků, které musely maminky ještě přidržovat až po starší školáky. Za účast v každé soutěži, bez rozdílu zda vyhrál nebo ne, byla sladká odměna a na závěr pro každého velký balíček se sladkostmi a hračkami na který sponzorsky přispěla i prodejna Delta z Horšovského Týna. Při sportování a hrách vyhládne a tak všem dětem přišel vhod opečený špekáček, který sice nebyl připraven na ohni táboráku, ale určitě přišel k chuti. K dobré náladě přispěla i reprodukovaná hudba. Organizátoři počítali po oficiální části s tanečním večírkem, jenže děti si vybraly samy. Starší se pustily spontánně do vybíjené a dalších míčových her. Ti nejmenší za pomoci rodičů znovu a znovu trénovali jednotlivé soutěže na příští rok. Výborná atmosféra vykouzlila na nejedné tvářičce slzičku, když mamina zavelela domů. 
Přínosem Dětského dne nebylo jen zabavení dětí, ale i možnost setkání se všech rodičů a výměna zkušeností s výchovou dětí, ke kterým během roku není příležitost. 
Věřme, že příští rok budou oslavy Dne dětí stejně úspěšné jako ty letošní. 
mddDíky finanční dotaci ze SZIF, která byla přidělena obci Semněvice, byly mimo jiné vyasfaltovány některé vedlejší komunikace v obci Semněvice, Pocinovice a Šlovice. Pocinovičtí občané a chalupáři si této skutečnosti velice váží a proto nově vyasfaltované komunikace využili a uspořádali bowlingový turnaj, který zorganizoval "sportovní" pan Josef Halíř. K zahájení akce přestřižením pásky pozval starostu obce Semněvic pana Josefa Hálka. Zúčastnilo se celkem 16 "borců", včetně nejstarší občanky Pocinovic paní Markéty Odvodyové. Zvítězil Václav Jobák , 2. místo Jarka Jobáková, 3. místo Jarda Novák. Byla to velmi vydařená akce, nejen díky počasí a dobré organizaci, ale především díky nadšení všech přítomných. 

Bowling
bowling v Pocinovicích

  1. Rekonstrukce střechy a fasády KD v Semněvicích - na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 220 tis. Kč z Krajského úřadu Plzeň celá akce bude stát 370 tis. Kč, díky této dotaci se zlepší vzhled obce, protože kulturní dům dostane nový kabát. 
  2. Stavební úpravy místních komunikací a veřejných prostranství v obcích Semněvice, Pocinovice a Šlovice. 

Traktůrek na trávu 
Řidiči, kteří budou obsluhovat traktůrek. Údržbu traktůrku mají na starosti p.Josef Hálek a p.Luboš Hajs. 

Josef Hálek
Josef Hálek


Luboš Hajs
Luboš Hajs
Asfaltování komunikací ve Šlovicích.
komunikace
komunikace1U bytovek v obci Semněvice budou umístěny parkové lavičky, dětská hrací sestava a budou vysázeny tůje Thuja Brabant. 
Dále zakoupíme víceúčelový traktor na údržbu zeleně. 
Celá akce bude stát 2 431 669,- Kč. 
Tyto akce budou dotovány ze Státního zemědělského investičního fondu SZIF ve výši 2 188 502,- Kč. 
Prováděny jsou firmou KOPESO, se kterou jsme velmi spokojeni. 

3. Byla dokončená úprava návsi osázením okrasnými dřevinami a celkovou úpravou terénu za pomoci učňů ZŠ a OŠ Horšovský Týn. 

Akce 1.- 3. velmi přispějí k celkovému pěknému vzhledu obce. 

4. Tradiční stavění májky v Semněvicích, Pocinovicích a Šlovicích 30.4.2009. 
májkaZávěr roku v Semněvicích 
Bohatý na společenské události byl prosinec loňského roku v Semněvicích. První akcí organizovanou obecním úřadem byla Mikulášská nadílka pro všechny děti do patnácti let. Mikuláš se svými pomocníky roznášel dětem balíčky na které se každoročně pamatuje v rozpočtu obce. Přestože Mikuláše provázeli dva strašliví čerti, podle hlášení starostovi obce po skončení nadílky, nebylo žádné dítě vzato do pekla. 
Mnohem duchovnější rozměr měla mše svatá, konaná v sobotu 13. prosince v místním kostele sv. Jiří. Za hojné účasti místních i přespolních mši k příležitosti svátku sv. Lucie sloužil p. páter Prchal. 
Vpodvečer se pak v místním KD, za přispění obecního úřadu, uskutečnil první ročník turnaje v šipkách o putovní pohár ,,Semněvického šipkaře," Po lítém boji osmi soutěžících se prvním držitelem putovního poháru stala slečna Petra Stará. Na štědrý den si mohli občané v kostele vyzvednout Betlémské světlo. Akce se uskutečnila díky kastelánu Horšovskotýnského zámku pana Rosendorfského. 
Vyvrcholením ovšem byla mše na boží hod vánoční, která zaplnila semněvický kostel. Mši sloužil opět p. páter Prchal. Místní i přespolní, věřící i nevěřící se sešli, aby si společně připomněli narození Ježíše Krista. Dojemnou části mše bylo setkání dětí s páterem Prchalem u vystaveného Betléma, kde si společně povídali o Ježíškovi. Na závěr setkání Ježíškovi v jesličkách zahrála malá Barborka Hálková na zobcovou flétnu. 
Vedle p. pátera Prchala patří za uskutečnění této mše poděkování i panu Rosendorfskému za technické zabezpečení a paní Evě Halvové, učitelce hudby z Plzně, která mši provázela hrou na varhany. 
Vedle těchto ,,velkých" akcí se uskutečnily ještě ty ,,drobnější" jako je zdobení vánočního stromku, společné přivítání Nového roku 2009 v místním KD a další. 
Vytvořeno 8.11.2014 20:22:41 | přečteno 1446x | vaclav.smolik