Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Aktivity obce rok 2010

Dne 25.12.2010 ve 14.00 hod. se konala v semněvickém kostele Svatého Jiří mše svatá na Hod Boží vánoční, kterou sloužil páter Ciril John z Prahy. Na varhany hrála jedenáctiletá Karolínka Bendová z Domažlic. 

mše boží hod vánoční

Dne 24.12.2010 od 15.00 hod. si mohli občané v semněvickém kostele prohlédnout betlém a odnést si do svých domovů Semněvic, Pocinovic a Šlovice betlémské světlo. Toto vše zorganizoval kastelán z Horšovského Týna pan Jan Rosendorfský. 
betlém


Dne 12.12.2010 oslavila paní Brandová Emilie ze Šlovic své 90.
narozeniny. K významnému životnímu jubileu přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví. 
Brandová Emilie
Brandová Emilie 1


Dne 12.12.2010 v 15:00 hod. se konala Mše svatá - sv. Lucie v Semněvicích v kostele Sv. Jiří, kterou sloužil páter Prchal z Horšovského Týna. 
Mše svatá   sv  Lucie


Dne 4.12.2010 proběhla Mikulášská nadílka v obcích Semněvice, Pocinovice a Šlovice. Všechny děti do 15ti let dostaly od Mikuláše dárky. 
Mikulášská nadílka


Rozsvícení vánočního stromku. 
Rozsvícení vánočního stromkuDne 13.11.2010 se konal v Semněvicích hon na černou zvěř. Zúčastnilo se 20 střelců a 6 honců. Králem honu se stal pan Josef Jandík - 3 ks černé zvěře, princem se stal host pan Cvačka - 1 ks černé zvěře. Hon se vydařil, počasí bylo velmi pěkné. 

hon5.11.2010 se konalo veřejné ustavující zasedání nově zvolených zastupitelů obce. 

ustavující zasedání


Úprava hřbitova před Památkou zesnulých. 

Úprava hřbitovaVe čtvrtek 7. října 2010 se v plné svěžesti dožil 75 let semněvický občan pan Reithar Bohumil. K významnému životnímu jubileu mu přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví a s poděkováním za dobrovolnou práci, kterou pro obec stále dělá. 

Reithar Bohumil


V sobotu 2.října 2010 se v kulturním domě v Semněvicích uskutečnilo tradiční setkání seniorů Semněvic, Pocinovic a Šlovic organizované obcí Semněvice. Velmi dobré občerstvení a obsluhu zajistili žáci Základní a odborné školy v Horšovském Týně pod vedením paní učitelky Kazdové . Po práci budoucích zahradníků na semněvické návsi je to již druhá akce ve spolupráci obce s touto školou se kterou je obec maximálně spokojena. Zároveň oceňujeme přístup mladé generace k seniorům, kterým věnovali svůj volný čas. K dobré naladě a atmosféře mimo uvedených žáků přispěla i hudební produkce manželů Tesařových z Křenov. Uvedená akce měla kladný ohlas u všech přítomných seniorů, včetně nejstarší semněvické občanky devadesáti dvouleté paní Anny Bauzové. Celkově se jednalo o velmi vydařenou záležitost, která trvala do pozdních večerních hodin. 
setkání seniorů


V sobotu 25. září 2010 se uskutečnily na návesním rybníku v Semněvicích rybářské závody, které se konaly i přes nepřízeň počasí. Vítězem se stal Jiří Holzknecht , na druhém místě se umístil Bulka Petr a třetí místo obsadil Jandík Vratislav . Závody pod deštníkem a zajištěné občerstvení nikomu z přítomných neubraly na náladě. 
rybářské závody
rybářské závody1
rybářské závody2V sobotu 25. září 2010 oslavila osmdesát let v plné svěžesti paní Odvodyová Markéta z Pocinovic u Semněvic. K životnímu jubileu jí vedle rodinných příslušníků přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví a poděkováním za spolupráci s obcí i do dalších let. 
Odvodyová MarkétaV měsíci srpnu byla natřena střecha o ploše 700 m2 na velkém sále Kulturního domu v Semněvicích. 
natřena střecha


První sobotu v měsíci, 4. září, se uskutečnil tradičně v Pocinovicích u Semněvic již 13. ročník turnaje trojic v nohejbalu pořádaný obcí Semněvice za spolupráce s Pocinovickými chalupáři. Turnaje se zúčastnilo osm družstev z toho dvě družstva postavili Semněvičtí, jedno družstvo seniorů , druhé družstvo juniorů, a jedno družstvo postavili Pocinovičtí chalupáři. Na prvním místě se umístilo družstvo ,,Veteráni." Na druhém místě ,,Knírači" a na třetím ,,Borci". Mimo diplomů pro první tři umístěné, obdržely hodnotné ceny všechny družstva. K dobré atmosféře vedle počasí přispělo i občerstvení zajištěné manžely Svobodovými ze Semněvic a nechyběl ani tradiční vynikající ,,Jobákův guláš." V případě ,,indispozice" hráčů bylo zajištěno i zdravotnické zabezpečení . Pro všechny zúčastněné, včetně diváků šlo o příjemně prožité odpoledne a podvečer.
turnaj v nohejbalu v Pocinovicích
turnaj v nohejbalu v Pocinovicích1


V neděli 22.8.2010 se v kostele sv. Jíří v Semněvicích uskutečnila mše svatá na počest Panny Marie královny, kterou sloužil páter Prchal. Této mše se zúčastnila opět i řada přespolních. Za přípravu a průběh mše patří poděkování vedle zmíněného Otce Prchala také kastelánovi Horšovsko-Týnskému zámku panu Rosedndorfskému za přípravu kostela. 
mše svatá na počest Panny Marie královny


V sobotu 21.8. 2010 se uskutečnil u KD v Semněvicích nultý turnaj v kroketu vymyšlený a organizovaný Pepou Halířem. Nultý proto, že se hledala hra, kterou by mohl hrát v průběhu roku kdokoli. Přes počáteční nejistotu pořadatelů, zda se někdo zúčastní, byla účast více než hojná a řada soutěžících to pojala stylově. Ženy v kloboucích s květinami, muži v nejrůznějších kloboucích. Vítězem turnaje se stala dvojice manželů Trnkových, na druhém místě paní Badačová s panem Hálkem a na třetím pánové Vyhnálek a Drha. Dobrá zábava trvala až do večera. 
kroket
kroket1


V sobotu 14.srpna bylo instalováno madlo na obecní chodník, který zejména v zimních podmínkách byl nebezpečný hlavně pro starší občany. 
chodník
chodník1


V úterý 27. července 2010 byla dokončena oprava fasády kapličky v místní části Šlovice. Opravu provedla stavební firma Hána z Horšovského Týna. 
kaplička Šlovice


V neděli 25. července 2010 byla do kapličky v Pocinovicích u Semněvic instalována dřevěná plastika sv. Johannese. Dřevořezbu vyrobil a obci daroval místní chalupář pan Halíř Josef. 
kaplička v Pocinovicích
kaplička v Pocinovicích 1


V sobotu 17. července 2010 oslavila devadesáté druhé narozeniny nejstarší občanka Semněvic paní Anna Bauzová. I přes svůj vysoký věk má stále zájem o dění v obci. Aktivně sleduje co se zde změnilo, zlepšilo a vyjádřila radost nad tím jak se obec vylepšuje. K významnému životnímu jubileu jí přišli vedle rodinných příslušníků popřát i zástupci obce s přáním pevného zdraví, stálého zájmu o obec a životní svěžesti do dalších let. 
Anna Bauzová
Anna Bauzová1


Třetí bowling v Semněvicích 4. července 2010 
V Semněvicích se hrál v neděli 4.7. 2010 odpoledne na návsi před kulturním domem bowling do vršku. Byl to již třetí turnaj, který byl tentokrát hrán i za účasti hráčů z Moravy i Slovenska. Hodně žen přišlo ve slaměných kloboucích, které měly vyzdobeny květinami. Účastnilo se 38 závodníků a přibližně stejný počet diváků. Nálada byla ohromná, ale bojovná. Byla to opět zdařilá akce. Vítězové byli obdarováni věcnými cenami a diplomy. 

V kategorii žen: 
1. místo Hodinová Iveta 
2. místo Matoušková Renata 
3. místo Zelenková Václava 

V kategorii muži: 
1. místo Halíř Martin 
2. místo Hodina Josef 
3. místo Mašát Václav 

Diplomem od starosty obce byl také obdarován organizátor soutěže Pepa Halíř. Občerstvení tradičně zajišťovalo Pohostinství Horáček. 
bowling
bowling1


V sobotu 19. června 2010 se v Semněvicích uskutečnilo setkání absolventů ZŠ Semněvice z let 1949- 1985. Toto setkání bylo uskutečněno k 85 narozeninám řídícího pana Blažka, který zde učil po celou uvedenou dobu. Z 350 žáků se jich dostavilo na setkání více než osmdesát. V programu setkání byla i mše v kostele sv. Jiří, kterou sloužil plzeňský biskup František Radkovský. Se zaplněného kostela se absolventi i náhodní návštěvníci přesunuli na místní hřbitov, kde byl vysvěcen nově zbudovaný kříž a položili květiny a společně se pomodlili u hrobu posledního semmněvického faráře p. Jana Thonabauera, který mnohé z nich učil katechismu. Při odchodu se hřbitova biskup Radkovský vysvětil i předloni obcí opravenou kapličku. Bývalí absolventi poté navštívili školu. Při vzpomínkách na školní léta se řada z nich ,včetně pana řídícího, neubránila slzám. Následovalo společné focení v parku na návsi a poté zábava v místním KD, která se protáhla do časných raních hodin. K tanci a poslechu hrála skupina ,,Šrumec" , zajištěna obcí Semněvice. Obec děkuje všem, kteří se na přípravě a organizaci uvedené akce podíleli i všem, kteří se jí zúčastnili. 
setkání absolventů ZŠ Semněvice
setkání absolventů ZŠ Semněvice 1


V polovině měsíce června 2010 byla dokončena oprava vnějších omítek a vnitřní nátěry kapličky v Pocinovicích. 
nátěry kapličky v Pocinovicích
nátěry kapličky v Pocinovicích1


V pátek 18.června 2010 byly dokončeny dvoje schody ke kostelu sv. Jiří v Semněvicích. Schody v majetku obce, které jsou církevní a kulturní památkou, byly v havarijním stavu a obci se podařilo zajistit dotaci na jejich rekonstrukci. Podle předcházejících fotografií i současného stavu po rekonstrukci si lze udělat obrázek k jaké zásadní změně došlo. 

schody ke kostelu
schody ke kostelu 1


Rybářské závody 

V sobotu 5. června 2010 po delší přestávce se v Semněvicích konaly rybářské závody. Od časného rána zaplnilo sedmdesát dva rybářů, včetně dětí do patnácti let, břehy místního rybníka. Prvního kapra chytil devítiletý Patrik Hradecký. Pro velkou účast se kterou organizátoři nepočítali došlo při vyhodnocení k určitým nejasnostem,a proto rozumní rybáři navrhli, aby sporné ceny dostaly děti. I přes tyto nedostatky se rybáři domluvili na dalších závodech v Semněvicích v měsíci září. Organizátoři se z prvních závodů poučili a na příštích se nedostatků vyvarují. 

Celkově lze konstatovat, že organizátoři závodu, pěkné počasí a dobré občerstvení zajištěné pohostinstvím Horáček přispělo k příjemně strávenému dopoledni všech zúčastněných. Rybářskými závody sobota neskončila. 
rybářské závody červen

Dětský den 

Odpoledne od čtrnácti hodin zase patřilo místním dětem. V parku na návsi začal tradiční dětský den plný soutěží. Narozdíl od loňského roku, kdy děti soutěžemi provázel klaun, letos se soutěží ujali vlček s medvědem. Pravda, některé děti měly při pohledu na vyceněné tesáky vlka pláč na krajíčku, ale když jim vlček ukázal jak se chodí na chůdách, nebo s medvědem s nejmenšími na zádech, soutěžli kdo první oběhne metu, byl strach pryč. Skákání v pytli, stříhání poslepu cukrlátek, lovení ryb z kbelíku a řada dalších atrakcí byla zakončena opékáním špekáčků. 

Každá soutěž byla ohodnocena drobnou sladkostí, na závěr každé dítě obdrželo balíček, který každoročně připravuje paní Fronková z prodejny Delta v Horšovském Týně. Ostatní občerstvení opět zajistilo pohostinství Horáček. Mezi jinými soutěžemi, byly předvedeny hry v kroketu a hoče, se kterých si děti mohly vybrat. Obec vybranou hru zajistí u KD tak, aby si děti mohly hrát i během roku. Děti se celé odpoledne výborně bavily za což patří poděkování maminkám, které soutěže pro děti připravily. 
mdd


Oprava kapličky v Pocinovicích. 
Oprava kaličky v Pocínovicích


Oprava - Pocinovice č.p.7 
Oprava Pocínovice č p 7
Oprava   Pocínovice č p 7


V polovině května byla na hřbitově v Semněvicích obnovena náhrobní deska poslednímu semněvickému faráři, panu Janu Thonabauerovi. Původní bronzová byla odcizena neznámými pachateli před třemi lety. 

náhrobní deskaV úterý 25.5. 2010 byly na místě starých pokácených stromů u hřbitova v Semněvicích vysázeny tůje. 
pokácené stromy u hřbitova
pokácené stromy u hřbitova 1


Na návrh občanů, byl na hřbitově v Semněvicích postaven kříž, který nahradil původní, odstraněný při rekonstrukci hřbitova v minulosti. 
křížV sobotu 22.května se na hřišti u bývalé ZŠ v Semněvicích uskutečnil turnaj v nohejbalu, který pořádala obec Semněvice ve spolupráci s místním občanem p. Šimáčkem. Slunečné počasí předpovídalo příjemné sportovní zážitky. Turnaje se zúčastnilo celkem deset družstev. První místo získalo družstvo Čahounů z Pocinovic. Druhé bylo družstvo Radeček z Velkého Malahova a bronz si odnesli Skunkové z jižních Čech. Proti profíkům se na dalších místech umístili i amatéři ze Semněvic. Družstvo BUS, složené z řidičů autobusů, družstvo Horáček místních můžů a družstvo semněvické Omladiny. Líto nemuselo být ani zbývajícím, protože hodnotné ceny obdrželi všichni zúčastnění. Zvlášť byl ohodnocen i nejstarší sportovec, pan Flug Stanislav st. ze Semněvic. Den proběhl v příjemné sportovní atmosféře, jen zápas o první místo v odpoledních hodinách a vyhlášení vítězů narušil déšť. Mokré zakončení si přítomní kompenzovali občerstvením, které pro sportovce i diváky zajistilo pohostinství Horáček. 
Starosta obce na závěr poděkoval organizátorovi turnaje panu Šimáčkovi, p. Horáčkovi za zajištění občerstvení a ocenil ostatní místní muže, kteří se podíleli na přípravě hřiště a zejména soukromě hospodařící zemědělce p. Ing. Echtnera ze Semněvic a p. Mareše z Křakova za poskytnutí techniky při úpravě hřiště i jeho bezprostředního okolí. 
nohejbal semněvice


Frézování pařezů u hřbitova 
Frezování pařezů


Stavění máje v Semněvicích 
májka v SemněvicíchStavění máje v Pocinovicích 

máje v PocinovicíchStavění máje ve Šlovicích 
máje ve Šlovicích


V sobotu po druhé hodině odpolední začala hořet stodola u Mühelbacherů. U požáru zasahovali místní dobrovolní hasiči, dobrovolní hasiči z Miřkova, Horšovského Týna a profesionální ze Staňkova.Velitel zásahu vyzvedl především pomoc místních dobrovolných hasičů, o to se zasloužili strojník pan Mašát Václav, Bauz Václav ml. a p. Horáček Zdeněk. Příčina požáru je zatím ve vyšetřování. 

požár stodoly
požár stodoly1
požár stodoly2


V neděli proběhl od 10.00 tradiční turnaj v pouťové kopané, který vyhrála omladina za velkého povzbuzování semněvických dětí. 
pouťová kopaná


V neděli 25.4. v 15.00 se uskutečnila v kostele sv. Jiří mše svatá, kterou sloužil páter Prchal z Horšovského Týna. 
mše svatá 25 4
mše svatá 25 4  1


V pátek 23.4. 2010 žáci , obor zahradník, z integrované školy v Horšovském Týně, provedli dokůrování a ošetření stávajících okrasných dřevin pod vedením odborné mistrové paní Čížkové. 
obor zahradník
obor zahradník1


V měsíci dubnu proběhla údržba zařízení obce ve všech částech, tedy Semněvice, Pocinovice, Šlovice. Byly natřeny autobusové čekárny, obecní vývěsky a v Semněvicích plechové části na hasičiské zbrojnici a plot před kulturním domem. 
údržba zařízení obce
údržba zařízení obce 1
údržba zařízení obce 2


V obecních lesích probíhá po předcházející těžbě opětovné zalesňování. Paseky v místní části Šovice a Semněvice jsou osázeny smrky, borovicemi a dubem, dle pěstebního plánu. 
Paseka


V sobotu 17. dubna 2010 oslavila kulaté jubileum 60 let paní Anežka Hajsová ze Semněvic. K řadě rodinných jubilantů se přidali i zástupci obce s přáním hodně štěstní a zdraví do dalších let. 
Anežka Hajsová"OBNOVA ZELENĚ" . Místo pokácených dřevin, které ohrožovaly majetek a zdraví občanů, byly vysázeny nové dřeviny. Celkem bylo v Semněvicích i místních částech Pocinovice a Šlovice vysázeno 6 ks lip, 2 ks kaštanu a 12 ks. okrasných keřů. Stanoviště byla zvolena tak, aby za padesát let naši nástupci nemuseli řešit podobný problém jako my s nevyhovujícími dřevinami. 

Semněvice u kapličky
OBNOVA ZELENĚ

Semněvice u kapličky
OBNOVA ZELENĚ1

Pocínovice - kaplička
OBNOVA ZELENĚ2V sobotu 27.března 2010 v rodiném kruhu a kruhu přátel oslavil životní jubileum osmdesáti let pan Hořánek František z Pocinovic u Semněvic. Jako zasloužilému občanu mu přišli popřát hodně pevného zdraví a spokojenosti v dalším životě i zástupci obce Semněvice. 
Hořánek FrantišekV sobotu 13.3. 2010 proběhlo kácení starých stromů u hřbitova v Semněvicích a u kapličky v Pocinovicích. Kácení proběhlo na základě připomínek občanů, kteří si stěžovali, že stromy svými kořeny narušují statiku zdi u hřbitova, márnice a kapličky v Pocinovicích.Zároveň v případě hřbitova svými větvemi poškozují hroby v bezprostřední blízkosti. Stejně tak hrozilo zranění návštěvníků hřbitova. Na základě těchto připomínek provedl starosta s některými zastupiteli kontrolu na místě. Na svém zasedání dne 5. února schválilo zastupitelstvo obce pokácení těchto nebezpečných dřevin a jejich nahrazení vhodnějšími druhy. Pořízená fotodokumentace dokazuje, že bylo opravdu jen otázkou času kdy dojde ke škodě na majetku, nebo zdraví občanů. 

Semněvice 
kácení starých stromů
kácení starých stromů 1


Pocinovice 
kácení starých stromů 2
kácení starých stromů 3


V sobotu 6. března 2010 se zaplnil malý sál semněvického kulturního domu. Obecní zastupitelstvo organizovalo již po čtvrté setkání místních žen u příležitosti MDŽ. Přítomné ženy přivítal starosta pan Hálek, který ocenil jejich úlohu v rodině i pracovním životě. Zároveň poděkoval i těm, které si navíc najdou čas i pro práci pro obec. Po úvodním projevu přednesly děti pod vedením slečny Pudivítrové básničky a ženám rozdaly karafiáty. Po oficiální části začala volná zábava. Muži obsloužili ženy malým občerstvením a k tanci a poslechu spustila hudba. O hudební produkci se postarala kapela Tesařů z Křenov. Při vynikající hudbě vydrželi všichni přítomní do jedné hodiny ráno. Zastupitelstvo si myslí, že příjemné odpoledne a večer si ženy zasloužily. 
mdž
mdž1
mdž2


V pondělí 1.března 2010 oslavila významné životní jubileum sedmdesáti pěti let paní Marie Bozděchová ze Semněvic. K řadě gratulantů se připojili i zástupci obce, kteří ji popřáli hodně úspěchů, zdraví a štěstí v dalších letech. 
Marie Bozděchová


Prořezání náletových dřevin u rybníka ve Šlovicích se štěpkováním a úklidem proběhlo dne 20. 2. 2010. 
Prořezání náletových dřevin


Kácení nebezpečných dřevin. Nebezpečný smrk, který svými nestabilními kořeny hrozil poškodit majetek obce a občanů, byl odborně pokácen v sobotu 20.2. 2010. Vzhledem k tomu, že hrozilo při kácení poškození garáží a zahradních zařízení, musel být nejdříve oklestěn a pak kácen postupně. 
Kácení nebezpečných dřevin


Sál kulturního domu v Semněvicích zaplnili v sobotu 13. února návštěvníci dvanáctého obecního bálu , který se letos poprvé konal ve spolupráci s místním mysliveckým sdružením Oseva. Myslivci se podíleli na výzdobě sálu a přizpěli do tomboly řadou hodnotných cen. Velká účast překvapila organizátory, protože ve stejné době se konaly bály v Horšovském Týně a Semošicích. Atraktivními cenami byli dva divočáci, obilí od místního zemědělce, nebo dřevo z obecního lesa. I ten, kdo nevyhrál žádnou atraktivní cenu nebyl ošizen, protože ze čtyřista prodaných lístků do tomboly bylo třista šedesát výherních. K tanci a poslechu hrála Osvračinská Švitorka. Dobrá nálada při dobré hudbě vydržela až do brzkých raních hodin. 
obecní bál
obecní bál1


Příprava obecního bálu - tombola. 
příprava tomboly


V úterý 9. února 2010 oslavil v plné svěžesti osmdesáté deváté narozeniny pan Friedrich Jaroslav ze Šlovic, místní části Semněvic. K životnímu jubileu s přáním hodně štěstí, zdraví a životní svěžesti mu přišli popřát zástupci obce Semněvice. 
Friedrich Jaroslav


V pátek 5.2. 2010 se uskutečnilo Veřejné zasedání zastupitelstva obce Semněvice na kterém byl schválen rozpočet obce na rok 2010. Obec Semněvice spolu s mysliveckým sdružením Oseva pořádá v sobotu 13. února 2010 od 20:00 hod. v kulturním domě v Semněvcicích 12. Obecní bál.K tanci a poslechu zahraje Osvračinská Švitorka. Vstupné 50 Kč. Bohatá tombola bude zajištěna, první cena divoké prase. Obec Semněvice zve všechny čtenáře. Zimní údržba komunikací v obci ,kterou provádí Václav Mašát. 
Zimní údržba


Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar navštívili Semněvice. Koledníci popřáli štěstí v Semněvicích, Pocinovicích i Šlovicích.
Tři králové
Vytvořeno 8.11.2014 20:23:23 | přečteno 1552x | vaclav.smolik