Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Aktivity obce rok 2011

Dne 28.12. 2011 proběhla příprava palivového dřeva do KD Semněvice a palivového dřeva do tomboly na obecní bál.

příprava palivového dřeva
příprava palivového dřeva1
příprava palivového dřeva2

Dne 25.12. 2011 ve 14:00 hod. se konala v semněvickém kostele Svatého Jiří mše svatá na Hod Boží vánoční, kterou sloužil páter Cyril John z Prahy. Mše se zúčastnila necelá dvacítka občanů.

mše svatá na Hod Boží vánoční
mše svatá na Hod Boží vánoční1
mše svatá na Hod Boží vánoční2

Dne 24.12. 2011 od 15:00 hod. si mohli děti a občané v semněvickém kostele Svatého Jiří prohlédnot BETLÉM a odnést si do svých domovů Semněvic, Pocinovic a Šlovic BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Děti a dospělí to uvítali s velkou účastí. O toto se zasloužil kastelán z Horšovského Týna pan Jan Rozendorfský. Občané toto ocenili velmi kladně a proto patří poděkování za přípravu kastelánu panu Rozendorfskému.

BETLÉMDne 12.12. 2011 oslavila nejstarší občanka Semněvic paní Brandová Emilie ze Šlovic své 91 narozeniny. Kživotnímu jubileu jí přišlli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let.

Brandová Emilie
Brandová Emilie 1

Dne 11.12. 2011 od 15:00 hodin se konala Mše svatá - sv. Lucie v Semněvicích v kostele Sv. Jiří, kterou sloužil páter Prchal z Horšovskýho Týna

Mše svatá  sv Lucie
Mše svatá  sv Lucie 1

Jako každý rok, tak i letos naštívil Mikuláš s čerty rodiny s dětmi v Semněvicích, Pocinovicích a Šlovicích. Děti přednášeli básničky, dostali mikulášskou nadílku a nechali se vyfotit s Mikulášem a čerty.

Mikuláš s čertyV neděli dne 27.11. 2011 asi pět desítek lidí si v letošním roce nenechalo ujít rozsvícení vánočního stromečku v Semněvicích. Dospělí s dětmi se sešli před kulturním domem, děti zarecitovaly básničky a spolu s rodiči zazpívali nejznámější české vánoční koledy. Starosta popřál všem přítomným krásné prožití vánočních svátků a poděkoval za účast. Na závěr nechyběl horký čaj a svařák.

rozsvícení vánočního stromečku
rozsvícení vánočního stromečku1


Dne 29.10.2011 byla v Pocinovicích zabudovaná nová vývěska místo původní staré na domě č.p. 7.

vývěska

Dne 12.10.2011 ukončili žáci Základní a odborné školy v Horšovském Týně, obor zedník pod vedením mistra p. Holara, opravu fasády na domě čp. 7 v Pocinovicích.

oprava fasády na domě čp 7 v Pocinovicích
oprava fasády na domě čp 7 v Pocinovicích1

V sobotu 1.10. 2011 se v KD v Semněvicích uskutečnilo tradiční setkání seniorů ze Semněvic, Pocinovic a Šlovic, které pořádala Obec Semněvice. Sešly se necelé čtyři desítky seniorů. Velmi pěkné prostředí a výborné pohoštění tradičně zajistili žáci Základní a Odborné školy v Horšovském Týně, obor práce ve zdravotnických a sociálních zařízení, pečovatelská práce, II. a III. ročník, pod vedením paní Bc. Michaely Kazdové. Všichni přítomní toto velmi ocenili a přáli by si, aby i další akce pořádané Obcí rovněž zajišťovali. Také se všem velmi líbila fotokronika akcí, které Obec pořádá a je vedena již pátým rokem. K tanci a poslechu hrála kapela manželů Tesařových z Křenov. Přítomní senioři hodnotili akci jako velmi vydařenou.

setkání seniorů
setkání seniorů 1
setkání seniorů 2Ve čtvrtek 29.9. 2011 žáci Základní a Odborné školy v Horšovském Týně obor zahradník, pod vedením mistrové paní Jany Čížkové, provedli údržbu zeleně na návsi v Semněvicích. Letos, čtvrtý rok po výsadbě, provedli prořezání okrasných keřů a některé větve použili k výrobě řízků a budou pěstovat ve skleníku náhradní sazenice.

údržba zeleně
údržba zeleně1

Ve středu 21.9. 2011 byla na návsi v Semněvicích instalována nová plastová čekárna, která nahradila původní dřevěnou.

plastová čekárna

25 let společného života oslavili manželé Stárkovi ze Semněvic. Při této příležitosti jim přišli popřát zástupci obce hodně zdraví do dalších let společného života.

manželé Stárkovi

V sobotu 24. září 2011 oslavila 81 let v plné svěžesti paní Odvodyová Markéta z Pocinovic. K životnímu jubileu jí vedle rodinných příslušníků a přátel přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let.

Odvodyová Markéta

V sobotu 24. září oslavila kulaté jubileum 70 let paní Václava Zelenková ze Semněvic. K řadě rodinných příslušníků a přátel se přidali i zástupci obce s přáním hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Václava Zelenková
Václava Zelenková 1

Dne 23.9.2011 se občané Semněvic rozloučili s nejstarší občankou obce p. Annou Bauzovou - 93 let. Po církevním obřadu byly tělesné pozůstatky uloženy do rodinného hrobu na hřbitově v Semněvicích.

církevní obřad
církevní obřad 1

V pondělí dne 12.9. 2011 byla zahájena oprava fasády na domě č.p. 7 v Pocinovicích. Bylo nutné odstranit schodiště s podestou po bývalém obchodu. Tyto práce a část fasády budou provádět žáci Základní a Odborné školy v Horšovském Týně, obor zedník, pod vedením mistra p. Holara. Fasádu na štítech domu provede firma Škopek Horšovský Týn. Byl přistaven kontejner a žáci se s elánem pustili do práce.

zahájena oprava fasády na domě č p 7První sobotu v měsíci 3.9.2011 se uskutečnil tradičně v Pocinovicích u Semněvic již 14. ročník turnaje trojic v nohejbalu, pořádaný Pocinovickými chalupáři za účasti obce Semněvice. Turnaje se zúčastnilo osm družstev a několik desítek diváků. 
Na prvním místě se umístilo družstvo "Mrtví králíci" - Tomáš Mařík, Josef Zach, Filip Zbránek, 
na druhém místě "Mrštěnky" - Šárka Morávková, Roman Morávek, Martin Halíř 
a na třetím místě "Zápaďáci" - Lukáš Kresl, Lukáš Griga a Michal Griga. 

Mimo diplomů pro první tři umístěné, obdržela hodnotné ceny všechna družstva. K dobré atmosféře vedle krásného počasí, přispělo i dobré občerstvení, které zajištili manželé Svobodovi ze Semněvic. Pro všechny zúčastněné, včetně diváků, šlo o příjemně prožitý sportovní den. Všichni se těší na příští 15. ročník turnaje, který bude řídit tentokrát Vladimír Halíř (vnuk Pepi Halíře). Závěrem starosta obce poděkoval řediteli turnaje Pepovi Halířovi za dobrou organizaci závodu a ostatním za účast.
turnaje trojic v nohejbalu, pořádaný Pocinovickými chalupáři 1
turnaje trojic v nohejbalu, pořádaný Pocinovickými chalupáři


V neděli 21.8. od 15:00 hodin se konala mše svatá - Panna Marie královna v kostele sv. Jiří v Semněvicích. Mši sloužil páter Prchal z Horšovského Týna. Mezi návštěvníky nechyběla ani nejstarší občanka paní Anna Bauzová 93 let. Přípravu kostela jako vždy provedl p. Rosendorfský, kastelán zámku v Horšovském Týně.

mše svatá  Panna Marie královna
mše svatá  Panna Marie královna 1


Dne 27.7. 2011 proběhla údržba zeleně na návsi v Semněvicích.

Dne 27 7 2011 proběhla údržba zeleně


Dne 26. července 2011 oslavila 30. výročí narozenin paní Renata Hajsová ze Semněvic. Pevné zdraví a hodně štěstí jí popřáli zástupci obce Semněvic.

Renata Hajsová


Dne 17. července 2011 oslavila devadesáté třetí narozeniny nejstarší občanka Semněvic paní Anna Bauzová. K významnému životnímu jubileu ji přišli vedle rodinných příslušníků popřát i zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let.

Anna Bauzová1
Anna BauzováDne 5.7. 2011 se v obci Semněvice konal již tradiční 4. ročník turnaje bowlingu do vršku. Za pěkného počasí,které se na poslední chvíli umoudřilo, se sešlo 28 soutěžících a mnoho fandících diváků. Byly vytvořeny dvě družstva -ženy a muži všech věkových kategoriích. V družstvu mužů bojovali i dva junioři, Milan Pinker a David Bulka, kteří si nevedli vůbec špatně. Během celého turnaje byla mezi sportovci krásná soutěživá atmosféra. Napětí vyvrcholilo v závěru turnaje, kdy někteří hráči měli stejný počet bodů a rozhodovala každá shozená kuželka. 
Po čtyřhodinovém boji vyhrála v kategorii žen Vendula Mašátová, 2. místo Barbora Halířová, 3. místo Miroslava Trnková, 4. místo Jitka Jiránková
V kategorii mužů zvítězil Vladimír Halíř, 2. místo Martin Šneidr, 3. místo Martin Halíř, 4. místo Miloslav Pinker
Vítězové byli oceněni diplomy a věcnými cenami, které zajistil ředitel turnaje Pepa Halíř. Na závěr turnaje sklidil ředitel od všech účastníků velký potlesk za dobrou organizaci a od starosty obce obdržel diplom. O občerstvení se postaralo semněvické pohostinství. Všichni účastníci se těší na další ročník bowlingu.
bowlingDne 4.7. 2011 oslavil 60. výročí narozenin Zdeněk Muhlbacher ze Semněvic. Pevné zdraví mu také popřáli zástupci obce Semněvic.

Zdeněk Muhlbacher

Úklid černých skládek. Během roku se v okolí obce Semněvice objevily černé skládky - zbytky z aut - nárazníky, sedačky, pneu, skla a další. Na veřejném zasedání bylo rozhodnuto, že se bude obec podílet na likvidaci skládek. V době od 6.6.2011 do 20.6.2011 byly přistaveny kontejnery a při nakládání se využilo služby občana, který vykonával veřejnou službu v obci. Celkem se odvezly dva plné kontejnery a to je jen část černých skládek, které se v okolí nachází.

Úklid černých skládek
Úklid černých skládek1


V měsíci květnu a červnu 2011 probíhá výměna krytiny na přísálí KD v Semněvicích a oprava interiéru. Na tuto akci jsme dostali dotaci ve výši 210 tis. Kč v rámci programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.

KD v Semněvicích
KD v Semněvicích 1


Dne 19.6.2011 v 15:00 hod. se konala v semněvickém kostele mše svatá, kterou sloužil páter Cyril John z Prahy.

mše svatá


Dne 12.6.2011 oslavila 60. výročí narozenin paní Brigita Koutecká ze Šlovic. Pevné zdraví do dalších let ji přišli popřát zástupci obce Semněvic.

Brigita Koutecká
Brigita Koutecká 1


Dne 11.6.2011 byl uspořádán v Semněvicích Pepou Halířem ve spolupráci s obcí II. turnaj v KROKETU. Zúčastnilo se celkem 8 dvoučlených družstev. Všechny dámy i pánové přišli stylově oblečeny, dámy dokonce v kloboucích ozdobenými květinami. Jednalo se o velmi zdařilou sportovní a společenskou akci. Na 1. místě se umístili: Pepa Halíř a Zdenka Pohořeliská, na 2. místě Franta Pazdera a Jarka Jobáková a na 3. místě Jiří a Mirka Trnkovi. Všechna zúčastněná družstva obdržela věcné ceny.

KROKET
KROKET1

Dne 4.6. 2011 od 14. hodin na návsi v Semněvicích za krásného počasí se konal tradiční dětský den plný soutěží, které doprovázeli dva medvědi za které se převlékli p.Hodinová a p.Marešová. Soutěžilo se: stříhání bonbonů na slepo, skákání v pytlích, lovení ryb z bazénku, přetahování lanem, sestřelování balonků plněné vodou a další zajímavé hry. Zúčastněné děti byly odměněni občerstvením, opečenými vuřty a balíčky, které tradičně připravila p. Fronková z prodejny Delta v Horšovském Týně. Děti se po celé odpoledne výborně bavily za což patří poděkování maminkám, které soutěže pro děti připravily.

MDD
MDD1

Dne 1.6.2011 oslavila 50. výročí narozenin paní Jana Turková ze Semněvic. Pevné zdraví do dalších let jí popřáli zástupci obce Semněvic.

Jana Turková

Dne 29.5.2011 oslavil 50 výročí narozenin Stanislav Vítovec ze Semněvic. Pevné zdraví mu také popřáli zástupci obce.

.Stanislav Vítovec

Dne 30.5.2011 oslavila paní Jaroslava Muhlbacherová ze Semněvic 50. výročí narozenin. Pevné zdraví jí přišli popřát zástupci obce.

Jaroslava Muhlbacherová


V sobotu dne 21. května 2011 na hřišti v Semněvicích za slunečného počasí se uskutečnil turnaj trojic v nohejbalu, který pořádala obec ve spolupráci s p. Šimáčkem, ten zajistil přípravu hřiště a řídil celý turnaj. Dobré občerstvení zajistili manželé Svobodovi. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev a dvě družstva se omluvila z pracovních důvodů.Soutěžící přišlo povzbudit i několik diváků. Po ukončení p. Šimáček vyhlásil vyhodnocení. 

1.místo - Zápaďáci Plzeň (Kupecký ml., Griga Lukáš, Griga Michal) 
2.místo - SPR Velký Malahov ( Matoušek, Červeň, Laurenčík) 
3.místo - Nekopové Plzeň (Smrčka, Kupecký st.,Štorc) 
4.místo - J.Čechy Skunkové 
5.místo - Semněvice 
6.místo - GUAD Semněvice 
7.místo - BUS Horšovský Týn 
8.místo - Pohostinství Horáček Semněvice. 

Všechna družstva obdržela hodnotné ceny i nejstarší hráč p. Kupecký - 65 let. 
Závěrem starosta obce poděkoval organizátorovi turnaje p. Šimáčkovi, manželům Svobodovým a ostaním za příjemné prožití sportovního dne.

nohejbal semněvice
nohejbal semněvice1


Dne 17.5.2011 oslavila osmdesáté šesté narozeniny v plné svěžesti paní Marie Friedrichová ze Šlovic u Semněvic. K životnímu jubileu jí přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let.

Marie Friedrichová
Marie Friedrichová 1


Opravené fasády na rodiných domech ve Šlovicích.

č.p.4
č p 4

č.p.7
č p 7

č.p.9
č p 9

č.p.10
č p 10

č.p.18
č p 18

Dne 6.5.2011 oslavil 60. výročí narozenin Václav Bauz ze Semněvic. Pevné zdraví mu také popřáli zástupci obce.

Václav Bauz
Václav Bauz 1


Stavění máje v Semněvicích.
Stavění máje v Semněvicích


Stavění máje v Pocinovicích.

Stavění máje v Pocinovicích


Stavění máje ve Šlovicích. Děti si užívaly při májce různými hrami.

Stavění máje ve Šlovicích


V měsíci dubnu 2011 byla na křižovatce v Semněvicích umístěna informační tabule s vyznačením trasy cyklostezky Sedmihoří a odpočívadlo. Vše bylo pořízeno z dotace Svazku obcí Sedmihoří.

informační tabule s vyznačením trasy cyklostezky


V neděli dne 24.4.2011 ve 20.00 hodin uspořádalo Pohostinsvtí Horáček taneční zábavu. K tanci hrála kapela Duo Robert a Jana. Zábava se vydařila, zůčastnila se asi stovka lidí, všichni se dobře bavili až do pozdních hodin.
taneční zábava


V neděli dne 24.4.2011 v 15.00 hodin se uskutečnila v kostele Sv. Jiří v Semněvicích mše svatá, kterou sloužil páter Prchal z Horšovského Týna. Závěrem poděkoval p. Rosendorfskému, kastelánovi z Horšovského Týna, za přípravu a úklid kostela. Také obci za připojení el. proudu z fary do kostela. Zúčastnilo se přes dvě desítky věřících, převážně z okolí.

24 4 2011 v 15 00 hodin se uskutečnila v kostele Sv Jiří v Semněvicích mše svatá1V neděli 24.4.2011 od 10.00 hodin proběhl tradiční turnaj pouťové kopané, Svobodní proti ženatým, hrálo se o soudek piva. Ženatí vyhráli 7:6 nad svobodnými, ale soudek piva vypili společně i s diváky.Tentokrát hrála mezi svobodnými i jedna dívka, která se nenechala svým výkonem zahanbit. Fandit přišlo asi třicet diváků.

turnaj pouťové kopané
turnaj pouťové kopané1


V sobotu dne 23.4.2011 se konaly na rybníku v Semněvicích rybářské závody. Ve 14.00 hodin obklopilo rybník 40 rybářů a asi 30 diváků. Krásné počasí přálo divákům, ale ne rybářům. Ryby se před sluncem ukrývaly. Ví tězům- p. Plánička Václav, Čížek Jan, Hajs Martin, Šohájek František - předal organizátor závodu p. Holznecht Jiří věcné ceny. Při pěkném počasí a dobrém občerstvení všichni strávili příjemné odpoledne.

rybářské závody
rybářské závody1

Své padesáté životní jubileum oslavil v sobotu dne 23.4.2011 pan Radek Šamša. Popřát mu přišli zástupci obce pevné zdraví a spokojenost do dalších let.Také se oslavy zúčatnili sousedé a přátelé, kteří přišli oblečeni v pižamech, což se hodilo, oslava trvala do pozdních nočních hodin.

Radek Šamša
Radek Šamša1


Ve středu 20.4.2011 žáci, obor zahradník, ze Základní a odborné školy v Horšovském Týně, provedli ošetření a dokůrování okrasných dřevin na návsi v Semněvicích pod vedením mistrové paní Jany Čížkové. Tuto činnost provádí pravidelně již čtvrtým rokem a jsme velmi spokojeni.

20 4 2011 žáci, obor zahradník


Dne 4.4.2011 byla postavena hrací sestava věž pro děti u KD v Semněvicích 
věž pro děti


Nová hrací sestava pro děti ve Šlovicích

hrací sestava pro děti ve Šlovicích


V sobotu dne 12.3.2011 se v malém sále kulturního domu v Semněvicích uskutečnila oslava Mezinárodního dne žen s tradiční kapelou manželů Tesařových z Křenov. Pohoštění a výzdobu připravili žáci Základní a odborné školy v Horšovském Týně pod vedením paní učitelky Kazdové. Obec je opět oslovila po loňské zkušenosti ze srazu seniorů, kde byli všichni velmi spokojeni.I nyní při oslavě MDŽ pohoštění všem velmi chutnalo a přítomné ženy kladně ocenily přístup mladé generace. Věnovali svůj volný čas, přispěli k dobré náladě a atmosféře celé oslavy, která při dobré hudbě vydržela do pozdních hodin.
mdž

Dne 9.3.2011 oslavila sedmdesáté narozeniny paní Růžena Jiříková ze Semněvic. S přáním pevného zdraví a pohody do dalších let přišli popřát i zástupci obce Semněvice.

Růžena Jiříková
Růžena Jiříková 1
V sobotu dne 19.2.2011 ve velkém sále KD v Semněvicích uspořádala Obec Semněvice pro děti První dětský maškarní karneval. Zúčastnily se skoro všechny děti, měly vtipné masky. I někteří rodiče přišli v maskách, např. babička,kuchařka,řezník. O zábavu se postaral klaun s kašpárkem. Děti se výborně bavily, všem se zábava líbila a těší se na příští rok.

dětský maškarní karneval

Dne 17.2.2011 oslavila 60. výročí narození paní Zdenka Šamšová ze Semněvic. K velkému zástupu gratulantů se připojili i zástupci obce.

Zdenka Šamšová
Zdenka Šamšová 1


Dne 9.2.2011 oslavil v kruhu rodinném 90. výročí narození nejstarší muž obce Semněvice, část Šlovice, pan Jaroslav Friedrich. Pevné zdraví mu také popřáli zástupci obce. V roce 2009 manželé Friedrichovi také oslavili 60. výročí společného života. Ještě jednou přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Jaroslav Friedrich
Jaroslav Friedrich1


Dne 15.1.2011 se konal v Semněvicích v kulturním domě 13.obecní bál spolu s mysliveckým sdružením OSEVA Semněvice. Zúčastnila se necelá stovka občanů. U vstupu zasedl tradičně již po třinácté pan František Jan ze Semněvic. Tombola obsahovala 310 lístků, všechny byly výherní - např. divoké prase, srna, bažanti, divoká kachna, obilí, brambory a další hodnotné ceny. K tanci a poslechu hrála Osvračínská Švitorka. Všem se atmosféra líbila a vydrželi do pozdních hodin.
obecní bál


Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar - dne 9.1.2011 navštívili obec Semněvice. Popřáli štěstí v letošním roce obyvatelů v Semněvicích, Pocinovicích a Šlovicích. Zároveň proběhla Tříkrálová sbírka na charitativní účel.

Tři králové


Nový rok 2011 v obci Semněvice nezačal dobře. V neděli 2.1.2011 přestala v bytovkách téct voda. Příčinou bylo prasklé potrubí z vodárny do bytovek. Protože napadlo v minulém měsíci asi 50 cm sněhu, byl velký problém najít místo, kde vodovodní potrubí popraskalo. Výměnu asi 15ti metrů potrubí za plastové provedli opraváři za pět hodin práce. Odpoledne druhý den 3.1.2011 opět byla dodávka vody obnovena.
prasklé potrubí


Dne 2.1.2011 oslavila paní Sofie Peclová ze Semněvic své 70. narozeniny. K významnému životnímu jubileu přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví.

Sofie Peclová

Sofie Peclová 1

Vytvořeno 8.11.2014 20:24:45 | přečteno 3222x | vaclav.smolik