Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Aktivity obce rok 2012


 Dne 25.12. 2012 v 15hod. se konala za hojné účasti v semněvickém kostele Svatého Jiří Mše svatá Hod Boží vánoční, kterou sloužil páter Cyril John z Prahy. 

mše

Více fotografií


Dne 24.12. 2012 od 15:00 do 16:30 hodin si mohli děti a občané v semněvickém kostele svatého Jiří prohlédnout betlém a odnést si do svých domovů betlémské světlo. Děti a dospělí to uvítali s velkou účastí a sjeli se i z okolních vesnic. O přípravu se jako každým rokem zasloužil kastelán z Horšovského Týna pan Jan Rosendorfský. Občané toto ocenili velmi kladně, každým rokem narůstá jejich účast. Proto patří poděkování za přípravu panu kastelánu Rosendorfskému, který tomu věnuje svůj čas. 
betlem12
Více fotografií


Dospělí s dětmi se sešli při rozsvicování vánočního stromečku před Kulturním domem v Semněvicích, děti s rodiči zazpívali nejznámější koledy. Na závěr nechyběl horký čaj a svařák.
strom 12 2

Dne 12.12. 2012 oslavila 92. výročí narození v plné svěžesti nejstarší občanka obce Semněvice paní Emilie Brandová ze Šlovic. K životnímu jubileu jí přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let.
brandova 2012

V neděli 9. prosince se konala v Semněvickém kostele mše sv. Lucie, kterou sloužil páter Prchal, a ukázka opravených varhan s koncertem. Na varhany hrál MUDr. J. Eliáš, který byl sponzorem ošetření a vyladění varhan. Mše se zůčasnilo 40 lidí, všichni byly mile překvapeni jak dokázal MUDr. J. Eliáš zahrát na Semněvické varhany.
mse 12 12
mse 12 12 3

Jako každý rok, tak i letos navštívil Mikuláš s čerty rodiny s dětmi v Semněvicích, Pocinovicích a Šlovicích. Děti přednesly básničky, dostaly mikulášskou nadílku a nechaly se vyfotit s Mikulášem a s čerty.
mikulas2012
Více fotografií


11. listopadu 2012 oslavil 50 let pan Svoboda František ze Semněvic. K životnímu jubileu mu vedle rodinných příslušníků a přátel přišli popřát i zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let.
svoboda

31.10. 2012 byla ukončena oprava oken v kostele sv. Jiří v Semněvicích. Staré vitráže, kterými zatékalo, byly kompletně zrestaurovány odbornou firmou pana Ing. Zajáce. Ve stejné době byli taktéž ošetřeny a vyladěny varhany. Ošetření a vyladění varhan provedl varhaník pan Nožina. Sponzorem byl MUDr. J. Eliáš. První akcí, která se v nově opraveném kostele uskuteční bude mše svatá u příležitosti svátku sv. Lucie, uskutečněná dne 9.12. 2012, kterou bude sloužit páter Prchal z Horšovského Týna.
oknakostel

Obec si konečně oddychla, už našla využití nebytových prostor v přízemí bývalé školy, která byla od roku 2007 pro nedostatek žáků uzavřena. Jelikož v pátek 26.10. 2012 se otevřela NOVÁ prodejna potravin s otvírací dobou pondělí-neděle. 
obchod003
více foto


Volební komise voleb 12. - 13.10. 2012 a první volič p. Bozděch Josef.
volebnikomise12
volic12

Dne 3.10. 2012 byla dokončena oprava fasády a nátěr střechy na bývalé škole v Semněvicích. Zastupitelstvo na posledním veřejném zasedání schválilo záměr pronájmu nebytových prostor v této budově za účelem provozování obchodu.
opravaskoly2

V úterý a středu dne 2.a 3.10. 2012 žáci Základní a odborné školy v Horšovském Týně obor zahradník pod vedením mistrové paní Jany Čížkové provedli na návsi v Semněvicích údržbu a radikální řez přerostlých okrasných keřů. Je to již pátá sezona, co se o zeleň starají. Tentokrát zde byli učni I., II. i III. ročníku. Obec je s jejich prací velmi spokojena. 
skola zahradnik
skola zahradnik1

V měsíci září začala oprava fasády a natírání střechy na bývalé škole v Semněvicích. 
opravaskoly

25. září 2012 oslavila 82 let v plné svěžesti paní Odvodyová Markéta z Pocinovic. K životnímu jubileu ji vedle rodinných příslušníků a přátel přišli popřát i zástupci obce Semněvice s přáním pevného zdraví do dalších let.
odvodyova12

V sobotu 15.9. 2012 se v KD Semněvice uskutečnilo tradičně setkání seniorů ze Semněvic, Pocinovic a Šlovic, které pořádala Obec Semněvice. Na setkání byli pozváni i místní chalupáři - senioři, kteří se aktivně podílí na životě obce. Velmi pěkné prostředí a výborné pohoštění zajistila Bc. Michaela Kazdová se svými pomocnicemi Katkou a Ivanou. K tanci a poslechu hrála Osvračínská Švitorka. Sešlo se necelé čtyři desítky seniorů, kterým se vydařená akce velmi líbila. 
seniori12
více foto


Dne 8.9. 2012 se uskutečnil tradičně v Pocinovicích u Semněvic již 15. ročník turnaje trojic v nohejbalu, pořádaný Pocinovickými chalupáři za účasti obce Semněvice. Turnaje se zúčastnilo 11 družstev a několik desítek diváků. 


Na 1. místě se umístilo družstvo MRŠTĚNKY 
- Martin Halíř 
- Šárka Chery Moravcová 
- Roman Fousáč Morávek 

Na 2. místě 
- RADEČEK - Lavrinčík Radek 
- Červeň Petr 
- Matoušek Jiří 

Na 3. místě 
- MORAVA - Šneidr Jiří 
- Šnejdr Martin 
- Šnejtr Jakup 

Na 4 místě 
- JAWA - Procháska Milan 
- Šefl Václav 
- Špinkl Ondřej 

Cenu útěchy obdrželi SVIŽNÍCI 

První 4 družstva obdržela diplom a hodnotné ceny. Svižníci cenu útěchy. 

K dobré atmosféře vedle krásného počasí přispělo i dobré občerstvení, které zajistili manželé Svobodovi ze Semněvic. Pro všechny zúčastněné, včetně diváků šlo opět o příjemně prožitý sportovní den. Závěrem starosta obce poděkoval řiditeli turnaje Vladimíru Halířovi za dobrou organizaci závodu a ostatním za účast. 
nohejbalpocinovice12
více foto


Ve čtvrtek 23. srpna 2012 uskutečnila organizace Člověk v tísni ve spolupráci s obcí Semněvice osvětou akci k finanční gramotnosti občanů. Zástupci organizace Člověk v tísni místním občanům objasnili problémy úvěrů od nebakovních organizací. Upozornili na úskalí uzavírání smluv a zároveň přítomným občanům poskytli konkrétní rady a pomoc. Akce byla přínosem pro všechny zúčastněné.
clovekvtisni
clovekvtisni1
clovekvtisni2

V. Astaloš 23.7. 2012 zhotovil sluneční hodiny na kapličce v Pocinovicích.
slhodiny1
slhodiny2
slhodiny3

Dne 7.7. 2012 popřáli zástupci obce Semněvice novomanželům Moulisovým hodně štěstí do manželství.
moulisovi

Dne 5.7. 2012 se konal již tradiční 5. ročník turnaje v bowlingu do kopce. Za pěkného počasí se sešlo 38 soutěžících a mnoho diváků. Byly vytvořeny 3 družstva: děti, ženy a muži všech věkových kategorií. Během celého turnaje byla mezi sportovci krásná soutěživá atmosféra kterou doprovázela hudba. Po 5 hodinovém zápase vyhrál v kategorii dětí: 
1.místo MILAN ŠIMEK, 
2.místo MONIKA MAREŠOVÁ, 
3.místo KRISTÝNA HODINOVÁ, 

v kategorii žen: 
1.místo BARBORA KLIMEŠOVÁ, 
2.místo VENDULA MAŠÁTOVÁ, 
3.místo IVETA HODINOVÁ 

a v kategorii mužů: 
1.místo JOSEF HODINA, 
2..místo JAN HALÍŘ, 
3.místo KALI. 

Vítězové byly oceněny věcnými cenami které zajistil ředitel turnaje PEPA HALÍŘ a diplomy starosta obce JOSEF HÁLEK. Občerstvení zajistilo místní pohostinství HORÁČEK. Za krásného počasí to bylo pěkně strávené sváteční odpoledne. 
bowling12 1
více foto


Dne 9.6. 2012 byl uspořádán v Semněvicích Pepou Halířem ve spolupráci z obcí III. ročník turnaje v kroketu. Zúčastnilo se 8 dvojčlenných družstev a z toho 2 družstva dětí, kteří i s dospělími si vedli velmi dobře. Jednalo se o velmi zdařilou sportovní a společenskou akci. Počasí přálo a všichni přítomni se dobře bavili. Občerstvení zajistil hospodský HORÁČEK. Na první 3 místa obsadili: 
1. místo Jitka Jiránková + Josef Hálek 
2. místo Renata Kabůrková + Milan Pepo 
3. místo Iveta Hodinová + Pavlína Marešová 

Od prvního do posledního místa obdrželi věcné ceny a těší se na další ročník kroketu. 
kroket 12
kroket1 12
více foto


Dne 2.6. 2012 od 14:00 hod na návsi v Semněvicích se konal tradiční DĚTSKÝ DEN plný soutěží a her, které doprovázeli 2 šašci a měli pro děti připravený 3 hodinový program. Také je na krátkou dobu přišli navštívit 2 brzo probuzení čerti. Za každou soutěž byly děti odměněny sladkostmi, hračkami které sponzorsky přispěla prodejna DELTA Horš. Týn p. Fronková. P. Bozděch a p. Mareš sponzorsky přispěli plyšovými hračkami. Zúčastněné děti dostaly občertsvení a hodnotné balíčky, které opět připravila prodejna DELTA. Byla to velmi vydařená akce o což se zasloužily někteří rodiče, kteří se po celou dobu dětem věnovaly. Také den zpestřilo několik desítek cyklistů z obce ŠTÍCHOV v čele se starostou p. Šindelářem a místostarostkou p. Bauerovou. Navštívili obec Semněvice s prohlídkou kostela sv. Jiří, KD a vyhlídkovooddychového místa.
mdd12
mdd12 2
více foto


V sobotu 19.5. 2012 na hřišti v Semněvicích se uskutečnil tradičně turnaj trojic v nohejbalu, který pořádala obec ve spolupráci s p. Šimáčkem, který zajistil přípravu turnaje a celý turnaj řídil. Velmi dobré občerstvení zajistil F. Svoboda a R. Matoušková. Turnaje se zúčastnilo 11 družstev. Z nichž byli tři družstva ze Semněvic a ostatní z Plzně a Jižních Čech. Za krásného počasí přišlo podpořit hráče několik desítek diváků. Kropení hřiště zajišťoval po celý den strojník místních dobrovolných hasičů. Na turnaji se také tančilo a soutěžilo v plavání přes Semněvický rybník. Celý den se všichni výborně bavily. Turnaj byl dlouhý, ale napínavý a zvláště když se jednalo o první a druhé místo. Všem družstvům i nejstaršímu hráči KAROLOVI KUPECKÉMU(65 let) byli uděleny ceny a diplomy. 

1.místo: KRÁLÍCI-MAČÍK,ZBRÁNEK,ZACH 
2.místo: MRŠTĚNKY-MORÁVKOVÁ,MORÁVEK,M. HALÍŘ 
3.místo: RADEČEK-MATOUŠEK,VAVRINČÍK,ČERVEŇ 

Na závěr starosta poděkoval všem za účast a sportovní výkony. 
nohejbalsemnevice12
více foto


Dne 17.5. 2012 oslavila osmdesáté sedmé narozeniny v plné svěžesti paní Marie Friedrichová ze Šlovic u Semněvic. K životnímu jubileu jí přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let. 
friedrichova12 1

Dne 2. května 2012 v 17:00 hod. proběhlo slavnostní otevření naučně-oddychového vyhlídkového místa v Semněvicích za účasti pozvaných starostů okolních obcí a občanu obce. 
vyhlidka
vyhlidka1
více foto


Stavění máje v Semněvicích.
majkasemnevice12
majkasemnevice12 1 

Stavění máje v Pocinovicích a zahráli si bowling.
majkapocinovice12 1
majkapocinovice12 

Stavění máje v Šlovicích děti se dobře bavily. 
majkaslovice12 1
majkaslovice12

V sobotu 28.4. 2012 se konaly na rybníku v Semněvicích rybářské závody. V 6:00 hod. obklopilo rybník 32 rybářů. Krásné počasí přálo divákům i rybářům. Občerstvení zajistil místní hospodský Horáček a p. Svoboda. Roznášku rybářům si pojal za starost ochotný Milan Pepo. 
Organizátoři závodu Holznecht Jiří, Hajs Václav předaly prvním deseti hodnotné ceny. 
Na 1. místě se umístil p. Mařík-371cm, na 2. místě p. Levý-239cm, na 3. místě p. Blecha-180cm. 
Závod se velmi vydařil a bylo to krásné sobotní dopoledne.
rybzav12 1
více foto


Stan pro sportovní a kulturní akce je možnost postavit 9x9, 9x6, 9x3 m.V neděli 22.4. 2012 od 15:00 se v kostele sv. Jiří konala poutní mše sv. Jiří, sloužil páter Prchal. Po dvaceti letech byl vrácen a znovu zavěšen původní zvon z roku 1750. Opět každou neděli ve dvanáct hodin a při dalších příležitostech se bude ozývat zvon. 
stan014


V neděli 22.4. 2012 od 15:00 se v kostele sv. Jiří konala poutní mše sv. Jiří, sloužil páter Prchal. Po dvaceti letech byl vrácen a znovu zavěšen původní zvon z roku 1750. Opět každou neděli ve dvanáct hodin a při dalších příležitostech se bude ozývat zvon.
pout12 mse

V neděli 22.4. 2012 v 10:00 hod. se uskutečnila pouťová kopaná, mladí proti starším, výsledek - mladí zvítězili 7:4.
pout12 kopana
více foto - kopaná
více foto - atrakce


V sobotu 21.4. 2012 pořádalo Pohostinství Horáček pouťovou zábavu, k tanci a poslechu hrál Šrumec a Zlata Kráčmerová, všem zúčasněným se líbilo. 
Foto: Milan Pepo
pout12 zabava

Pouť - pouťové atrakce - sobota a neděle 21.4, 22.4. 2012. 
pout12

Dne 14.4. 2012 byl po dvaceti letech zavěšen do věže semněvického kostela původní zvon z roku 1750. Poprvé bude v Semněvicích konat svou službu o pout'ové mši dne 22.4. 2012. 
zvon

Dne 31.3. 2012 popřáli zástupci obce Semněvice novomanželům Pflugovým hodně štěstí do manželství.
pflugovi
více foto


Dne 21.3. 2012 začaly terénní úpravy na pozemku, název akce "Česko-německé oddychové místo v Semněvicích". Ukončení akce je k 30.4. 2012.
terenniupravy

V měsíci březnu 2012 byla v KD v Semněvicích provedena výměna oken za plastová - 32 ks.
vymenaoken

Nejstarší občan Semněvic pan Friedrich Jaroslav ze Šlovic oslavil v plné svěžesti své 91. narozeniny. K životnímu jubileu mu přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let.
friedrich 12V sobotu 3.3. 2012 se v malém sále kulturního domu v Semněvicích uskutečnila oslava MDŽ na které se sešlo více než 40 žen. Velmi pěkné prostředí, dobré občerstvení a obsluhu zajistili tradičně žáci Základní a odborné školy v Horšovském Týně, obor práce ve zdravotnických a sociálních zařízení, pečovatelská práce pod vedení paní učitelky Bc. Michaely Kazdové. K tanci a poslechu hrála Ostračínská Švitorka. Při vynikající hudbě v pěkném prostředí, které připravili učni s paní učitelkou Kazdovou se všem líbilo a vydrželi až do půlnoci.
mdz12
Zdroj: 
AV Foto 
Astaloš Vladimír
více foto


V sobotu 18.2. 2012 ve velkém sále KD v Semněvicích uspořádala Obec Semněvice pro děti tradiční dětský maškarní karneval. Masky byly všechny orginální, hlavně jejich vlastnoruční provedení. Proto byla každá znich odměněna balíčkem. Děti se výborně bavily, zasoutěžily si a zatancovaly. Těší se na příští rok. 
maskarni12
více foto


Sál kulturního domu v Semněvicích zaplnili v sobotu 14. ledna náštěvníci čtrnáctého obecního bálu, který se se konal ve spolupráci mísní mysliveckým združením OSEVA. K tanci a poslechu hrála kapela ŠRUMEC a ZLATA KRÁČMEROVÁ. Tombola obsahovala 340 lístků a všechny lísky vyhrávali- např. divoké prase, srnka, bažanti, obilí, brambory, pal.dřevo a další hodnotné ceny. Všichni se dobře bavili a vydrželi až do závěru.
bal12 1
více foto


Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar s flétnovým doprovodem dne 7.1. 2012 popřáli obyvatelům Semněvic, Pocinovic a Šlovic štěstí do nového roku. Zároveň proběhla i sbírka na CHARITATIVNÍ účel. 
trikralove12 1

V Semněvicích zakončili rok 2011 o půlnoci ohňostrojem, za finančního přispění obce. 
ohnostroj11 1
Vytvořeno 27.10.2014 16:22:10 | přečteno 2115x | vaclav.smolik