Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Aktivity obce rok 2013


 Dne 25.12. 2013 se konala od 15.00 hod. v semněvickém kostele Svatého Jiří Mše svatá Hod Boží vánoční, kterou sloužil páter Cyril John z Prahy. Na varhany krásně hrál a zpíval pan Marek Vorlíček z Domažlic. 
mše

Dne 24. prosince 2013 od 15.00 si mohly děti a občané v semněvickém kostele Sv. Jiří prohlédnout betlém, zaposlouchat se do zvuků vánočních koled a odnést si do svých domovů betlémské světlo. O přípravu, jako každým rokem, se zasloužil kastelán ze zámku z Horšovského Týna, pan Jan Rosendorfský. 
betlem


V neděli 8. prosince v 16:00 hod. Mateřská škola Mezholezy uspořádala v kostele sv. Jiří v Semněvicích vánoční besídku. Před zaplněným kostelem děti pod vedením svých učitelek předvedly nádherný výkon. Po velikém potlesku jsme se přemístnily ke kulturnímu domu na rozsvícení vánočního stromku. Vánoční atmosféru doplnil teplý čaj, svařák a vánoční cukroví. 
besídka


V neděli 8. prosince 2013 od 15hod. se konala v Semněvickém kostele mše sv. Lucie, kterou sloužil páter Prchal a na varhany hrál MUDr J. Eliáš z Prahy.
mše 

Dne 6.12. 2013 jako každým rokem, tak i letost naštívil Mikuláš s čerty rodiny s dětmi v Semněvicích, Pocinovicích a Šlovicích. Děti přednesly básničky, dostaly mikulášskou nadílku a nechaly se vyfotit s Mikulášem a s čerty. 
mikuláš


Dne 23.11. 3013 se konal v Semněvicích hon na černou zvěř. Honu se zúčastnilo dvacetdva střelců a osmnáct honců. S velkým překvapením se honu zúčastnily i ženy, zejména v roli honců. ,,Králem" honu se stal MIroslav Pezl s jeho úlovkem siky. ,,Princem"se stal Sláva Roth, jako host s úlovkem lišky. Celkem bylo uloveno 6 kusů (1 sika,4 kusy černé zvěře a liška). Po celodenním vyčerpání se zúčastnění posílili občerstvením v semněvickém lokále.
hon 

Dne 6.11. 2013 byla dokončena oprava sociálního zařízení a výměna vchodových dveří v budově OÚ Semněviice.
sociální zařízení 

Dne 31.10. 2013 bylo na odbočce ke hřbitovu v Semněvicích umístěno zrcadlo na základě připomínek - špatný výhled při odbočování na hřbitov. Také v těchto dnech probíhal úklid hřbitova.
zrcadlo 

Dne 31.10. 2013 byla dokončena oprava fasády a střechy na hasičské zbrojnici v Semněvicích. 
hasičárna

Dne 30.10. 2013 byla dokončena akce: Oprava přístavby budovy čp. 30 v Semněvicích. Tento projekt byl spolufinancován z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013 částkou 120.000,- Kč. 
č.p.30

Místní důchodci se scházejí třikrát v týdnu v pohostinství U Horáčka - diskuze u kafíčka. 
místní důchodci

V obci Semněvice v bývalé škole je obchod, který je otevřen denně a 26.10. 2013 je právě jeden rok v provozu. Navštěvují ho i občané z okolí, kteří jsou velmi spokojeni. 
obchod

Ve dnech 25.-26.10. 2013 proběhly volby do poslanecké sněmovny, volební komise s prvním voličem Milanem Pepo a nejstarším voličem obce Jaroslavem Friedrichem 92 let. 
volby
volby

Dne 19.10.2013 v KD Semněvicích zorganizoval zajímavou hru KELÍMKOVOU (šoulenou) Pepa Halíř, kde hráli i děti. 

Umístění dětí: 
1. místo Peťa 
2. místo Zdeněk 
3. místo Davit 

Dospělí: 
1. místo Hálek Josef 
2. místo Halíř Pepa 
3. místo Hajsová Anežka 

Občerstvení zajistil hospodský Horáček Zdeněk. Mimo cen za umístění dostali děti nanuka a dospělí párek. 
kelímková


V pátek 18.10. se v Semněvicích uskutečnila taneční zábava na které hrála skupina CODA.
coda 

Dne 14.10. 2013 byla dokončena oprava hrází na rybníku v Semněvicích včetně osetí trávníku okolo, velmi se zlepšil vzhled obce. Práci provedla firma BABUŠÍK.
hráz


Dne 7.10. 2013 žáci Základní a odborné školy v Horšovském Týně obor zahradník pod vedením učitelky Bc. Jany Čížkové a Mgr. Karla Pitáka a 17 učnů I. II. III. ročníku provedli na návsi v Semněvicích údržbu a radikální řez přerostlých okrasných keřů. Obec je prací učnů velmi spokojena. 
úprava zeleně

V sobotu 5.10. 2013 se v KD Semněvicích uskutečnilo tradičně setkání seniorů ze Semněvic, Pocinovic a Šlovic, které pořádala Obec Semněvice. Velmi pěkné prostředí a pohoštění zajistila Bc Michala Kazdová se pomocnicemi Terezou, Katkou a Renatou. K tanci a poslechu výborně hrála Osvračínská Švitorka. Sešlo se čtyři desítky seniorů, kterým se vydařená akce velmi líbila.
senioři


Dne 4.10. 2013 kolem 16 hodiny začal hořet stoh slámy u Semněvického hřbitova. U požáru zasahovali hasiči z Miřkova, Horšovského Týna, Staňkova a také místní dobrovolní hasiči. 
stoh

Dne25.9. 2013 oslavila paní Markéta Odvodyová z Pocinovic 83. narozeniny. K životnímu jubileu ji popřáli zástupci obce Semněvic hodně zdraví do dalších let.

Dne 21.9. 2013 popřáli zástupci obce Semněvice novomanželům Svobodovým hodně štěstí do manželství. Svatební hostina se konala v KD v Semněvicích.
svobodovi


Dne 8.9. 2013 oslavil Milan Pepo ze Semněvic své 50. narozeniny. K životnímu jubileu mu přišli popřát zástupci obce s přáním vše nejlepší do dalších let.
milan pepo

Dne 7.9. 2013 se konal tradičně v Pocinovicich u Semněvic již 16. ročník turnaje v nohejbalu, pořáný Pepou Halířem ve spolupráci obcí Semněvice. Turnaje se zůčasnilo 8 trojčlených družstev a několik desítek diváků. Velmi dobré občerstvení po celý den zajistila rodina Lehnerova z Miřkova. Při krásnem počasí a dobrém občerstvení byli všichni přítomní velice spokojeni s prožitím velmi vydařeným sportovním dnem. Všechna družstva byla oceněna věcnými cenami a první 3 družstva medajlí, korbelem z vyznačením pořadí a diplomy. 

Umístění: 
1. místo Martin Jankulík, Tomáš Jankulík, Vladimír Mráz 
2. místo Šárka Morávková, Roman Morávek, Martin Halíř 
3. místo Radek Lavrenčík, Pavel Plachý, Jiří Matoušek 
Více fotografií


Dne 6.9. 2013 se stala obec Šlovice u Semněvic výjimečná tím, že si své ANO řekli novomanželé Wegschmiedovi na návsi u rybníka. Takový obřad se v obci Šlovice konal poprvé. Oddat tento pár přijeli z Mú H.Týn starosta Ing. Holeček Josef a matrikářka paní Nedvědová Alena. Novomanželům popřáli hodně štěstí do manželství také zástupci obce Semněvice. 
Více fotografií


V neděli dne 25.8. 2013 v Semněvicích v kestele sv. Jiří se konala mše svatá Panna Marie Královna, sloužil páter Prchal. 

V sobotu dne 24.8. 2013 se ve velkém sále KD v Semněvicích konala svatba - i tak se dají využít prostory v KD. 

Dne 17.8. 2013 se uskutečnil na hřišti v Semněvicích turnaj trojic v nohejbalu. Sešlo se 7 družstev trojic a desítky diváků. Za pěkného počasí a dobrého občerstvení to byl vydařený sportovní den. 

1. místo Matoušek Jiří, Lavrenčik Radek, Červeňák Míra 
2. místo Minařík Míra, Mišenčík Pepa, Mišenčík Pavel 
3. místo Matoušek Jiří ml., Vyhnálek Jakup, Hajs Martin

Začala oprava přístavby budovy č.p. 30 v Semněvicích. 

V pondělí dne 22.7. 2013 oslavila paní Hana Jírovcová ze Semněvic 75. narozeniny. K významnému jubilu ji popřáli zástupci obce hodně zdraví do dalších let. 

Dne 13.7. 2013 popřáli zástupci obce Semněvice novomanželům Hajsovým hodně štěstí do manželství.
Více fotografií


Dne 8.7.2013 byla dokončena oprava stodoly v Pocinovicích čp. 7 a kapličky v Pocinovicích. 

Dne 6.7. 2013 se konal již tradičně 6. ročník turnaje v bowlingu do kopce. Za krásného počasí se sešlo 32 soutěžících a mnoho diváků. Byly vytvořeny družstva dětí, žen a mužů všech věkových kategorií. Během celého turnaje byla mezi sportovci krásná soutěživá atmosféra. 

Umístění v kategorii dětí: 
1. místo Zdeněk Mareš 
2. místo Diana Pezlová 
3. místo David Bulka 
4. místo Veronika Holzknechtová 

Umístění v kategorii ženy: 
1. místo Ivana Halířová 
2. místo Laďka Kovářová 
3. místo Václava Zelenková 
4. místo Jana Mašátová 

Umístění v kategorii mužů: 
1. místo Pepík Tesař 
2. místo Vašek Mašát 
3. místo Honza Halíř 
4. místo Honza Mašát 

Vítězové byly oceněny věcnými cenami a diplomy. Občerstvení zajistil místní hospodský Zdeněk Horáček. Bylo to pěkně strávené svátečný odpoledne.
Více fotografií


Dne 5.7. 2013 jsme se rozloučili na hřbitově v Semněvicích se Zdeňkem Turkem. 

Oprava Božích muk z dotace, kterou jsme získali přez Svazek Sedmihoří.
U ŠlovicPocinovická křižovatka
U SemněvicSemněvice u bývalé školy

Kliknutím na jednotlivé fotografie se zobrazí plná velikost.


Dne 20.6. 2013 oslavila Petra Stará ze Semněvic své 30 narozeniny. K životnímu jubileu jí přišli popřát zástupci obce s přáním vše nejlepší do dalších let. 

Dne 15.6. 2013 byl uspořádán v Semněvicích Pepou Halířem ve spolupráci z obcí IV. ročník turnaje v kroketu. Zúčastnilo se 7 dvojčlenných družstev a několik diváků. Jednalo se, jako v každém roce o velmi zdařilou sportovní a společenskou akci. Počasí přálo a všichni přítomní se dobře bavili. Každý účastník obdržel věcnou cenu a první tři družstva diplomy. Občerstvení zajistil místní hospodský Zdeněk Horáček. Po malé anketě, se všichni na V. ročník turnaje těší. Závěrem byl Pepovi Halířovi předán starostu obce děkovný diplom za vzorné uskutečnění akce. 

1.místo 
Ludmila Štanglová a Barbora Klimešová 

2.místo 
Jitka Jiránková a Josef Hálek 

3.místo 
Renata Kabůrková a Milan Pepo 
Více fotografií


Dne 1.6. 2013 se v Semněvicích od 14.hod. konal tradičně dětský den plný soutěží a her. Přes neústupné deště , které způsobily přesun do velkého sálu KD Semněvice, nechyběly ani velmi dobré pečené párky. Za každou soutěž byly děti odměněny sladkostmi a také balíčkem, který připravila Delta Horš. Týn. Celá akce se velmi vydařila a to jak z pohledu dětí tak rodičů, o což se též zasloužili a po celou dobu se dětem aktivně věnovali někteří z nich. 
Více fotografií


Dne 18.5. 2013 se na hřišti v Semněvicích uskutečnil 6. ročník turnaje v nohejbalu, který pořádal p. Šimáček ve spolupraci s obcí Semněvice. Přípravu turnaje a celý turnaj řídil p. Šimáček. Velmi dobré občerstvení a oběd zajistila rodina Lehnerova z Miřkova. Turnaje se zúčastnilo 11 družstev a několik desítek diváků. Všem družstvům i nejstaršímu hráči 66 let byli uděleny věcné ceny a diplomy. 

Umístnění: 
1.Mrštěnky- Chalupáři Pocinovice 
2.Králici -Budějovice 
3.Babylon 
4.Radeček - Semněvice 
5.Vajdovci - Stříbro 
6.Plzeňáci 
7.Svižnníci 
8.Lehnerovo koně Miřkov 
9.Zlité kebule Domažlice 
10. Skunkové J.M.S. 
11.Bukovec 

Na záver p.Halíř pozval všechny družstva na nohejbal do Pocinovic, který se koná 7.9. 2013. Pan Šimáček a starosta obce poděkovali všem za účact a sportovní výkony. 
Více fotografií


Rockový bál v KD Semněvice 11.5. 2013. Vystoupili kapely REDBALLS, TELEFON ROCK a BRUFEN. 

Dne 2.5. 2013 začala oprava fasády stodoly v Pocinovicích č.p. 7. 

30.4. 2013 Stavění máje v Semněvicích a pálení čarodejnice.

30.4. 2013 Stavění máje v Pocinovicích. 

30.4. 2013 Stavění májky v Šlovicích a opekání vuřtů. 

V neděli 28.4. 2013 v 10:00 hod. se konala pouťová kopaná. 
Více fotografií


V neděli 28.4. 2013 od 15 hod. se v kostele sv. Jiří v Semněvicích konala pouťní vše svatá, sloužil páter Prchal a na Semněvické varhany hrál MUDr. J. Eliáš. 
Více fotografií


V sobotu 27.4. 2013 pořádalo Pohostinství Horáček pouťovou zábavu, k tanci a poslechu hrál Robert a Jana. Všem zučasněným se líbilo. 
Foto Pepo Milan


Dne 21.4. 2013 oslavil v kruhu rodiném Oldřich Stárek ze Semněvic své 60. narozeniny. K životnímu jubileu mu přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let. 

Dne 20.4. 2013 oslavila Hilda Bubeníčková ze Semněvic své 30. narozeniny. K životnímu jubileu jí přišli popřát zástupci obce s přáním vše nejlepší do dalších let. 

Dne 20. dubna 2013 se konaly v Semněvicích rybářské závody. I přes nepřízeň počasí se závodů zúčastnilo 28 rybářů a několik diváků. Závodníci se zahřáli nejen dobrým občerstvením, ale také při častém vytahování svých úlovků. Nejvíce metrů ryb nachytal rybář Jan Vojta - 9,31 metrů, na druhém místě se umístil rybář Martin Kaufner - 8,21 metrů, na třetím místě se umístil rybář Josef Truhlář - 5,90 metrů a na čtvtém místě se umístil rybář Petr Věneček - 5,81 metrů. Cenu si odneslo ještě dalších 16 nejlepších účastníků závodů. Rybářské závody byly zas jednou z velice povedených akcí.. 
Více fotografií


Zábava v Semněvicích, která se konala v sobotu 6.4.2013 se skupinou BRUTUS ROCK. 
Více fotografií (fotografie poslal pan Mašát)


Dne 30.3. 2013 se konala v Semněvickém KD maškarní párty pro dospělé. 
Více fotografií (fotografie poslal pan Mašát)


V pondělí 18.3. 2013 při slavnostním udělení převzal v Praze v budově PS starosta obce Josef Hálek z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové dekret na užívání znaku a vlajky.
Více informací


Dne 15.3. 2013 na veřejném zasedání zastupitelů obce byl schválen rozpočet na rok 2013, rozpočet vyrovnaný 3,394 tis.

V sobotu 9.3. 2013 se v malém sále KD v Semněvicích uskutečnila oslava MDŽ. Ve velmi pěkném prostředí, dobré občerstvení a obsluhu zajistila paní učitelka Bc. Michaela Kazdová s kolektivem jako každým rokem. Paní prodavačka s obchodu potravin v Semněvicích zpestřila občerstvení Vietnamskou velmi chutnou rolkou. K tanci a poslechu hrál CRYSTAL p. Peroutka. Při vynikající hudbě v pěkném prostředí se všem líbilo a vydrželi až do půlnoci.
Více fotografií


Dne 1.3. 2013 navštívil biskup František Radkovský a páter Josef Prchal obec Semněvice, kde pobesedovali se zástupci obce a s občany o životě v obci. Biskup daroval obci plastiku bl. Hroznaty-patrona plzeňské diecéze.

V neděli 17.2. 2013 ve velkém sále v Semněvicích uspořádala Obec pro děti tradiční dětský maškarní karneval. Masky byly všechny orginální, hlavně jejich vlastnoruční provedení. Proto každá znich byla odměněna balíčkem. Děti při výborné hudbě se velmi dobře bavily, zasoutěžily si a zatancovaly.
Více fotografií


Skupina EXTRABAND zaplnila v sobotu 17.2. velký sál Semněvického kulturního domu. Účast byla veliká a celý večer se moc líbil.

Dne 9.2. 2013 oslavil v plné svěžesti v kruhu rodinném své 92. narozeniny, nejstarší občan Semněvic pan Friedrich Jaroslav ze Šlovic. K životnímu jubileu mu přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let. 

Volební komise z druhého kola voleb prezidenta ČR 25.-26.1. 2013
Více fotografií


Dne 19.1. 2013 zaplnili sál kulturního domu v Semněvicích návštěvníci 15. ročníku obecního bálu který pořádala obec Semněvice a Myslivecké sdružení Oseva. Myslivecké sdružení se velmi podílelo na průběhu bálu. K tanci a poslechu náštevníkům hrála Osvračínská Švitorka. Tombola zahrnovala: divoké prase, srnku, bažanty, kancelářské židle, palivové dřevo a další hodnotné ceny. Jako každým rokem do tomboly poskytl soukromý zemědělec ing. Echner obilí a Česká drůbeš Velký Malahov vajíčka. Při skvělé hudbě se náštěvníci dokázali bavit až do pozdních hodin.
Více fotografií


Volby prezidenta ČR 2013, volební komise.
Více fotografií


Dne 5.1.2013 Tří králové Kašpar, Melichar a Baltazar s flétnovým doprovodem popřáli obyvatelům Semněvic, Pocinovic a Šlovic štěstí a zdravý do nového roku. Zároveň proběhla i sbírka na CHARITATIVNÍ účel.
Vytvořeno 27.10.2014 16:22:25 | přečteno 2666x | vaclav.smolik