Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Aktivity obce rok 2016

Silvestr zakončení roku 2016. Začátek Nový rok 2017.

Silvestr

Více fotografií

Stavba rodinného domu - Martina Hajsová Semněvice 31.12.2016.

Dům - Martina Hajsová

Dne 25.12.2016 v 15.hod. se konala v semněvickém kostele sv.Jiří  Mše svatá Hod Boží vánoční kterou sloužil páter John z Prahy.

Mše

Dne 24.12.2016 v 15 hod. proběhla v kostele sv. Jiří v Semněvicích prohlídka betlému a všichni přítomní si odnesli do svých domovů betlemské světlo.

Betlém

Více fotografií

Dne 21.12.2016 oslavila své 50. narozeniny p. Vikoňová Iveta ze Semněvic. K životnímu jubielu jí přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdravý a štěstí do dalších let.

Vikoňová

Dne 17.12.2016 se konaly vepřové hody.

Vepřové hody

Vepřové hody

Stavba RD  Martina Hajsová na parcele v Semněvicích.

Stavba RD  Martina Hajsová

Dne 14.12.2016 Finační výbor zakončil kontrolu dokladů obce v roce 2016.

Kontrolu dokladů obce

Kontrolu dokladů obce

Dne 11.12.2016 v 16.00 hodin v kostele sv. Jiří v Semněvicíh se uskutečnilo zpívání vánočních koled.

Zpívání koled

Zpívání koled

Dne 11.12.2016 v 15.00 hodin se konala v kostele sv. Jiří v Semněvicích  Mše svatá- sv. Lucie.

Mše sv. Lucie

Mše sv. Lucie

V sobotu 3. prosince 2016 pořádala obec Semněvice v místním kulturním domě Mikulášskou nadílku pro děti. Nechyběl Anděl, Mikuláš a na své si přišli i čerti. Kulturní dům se totiž proměnil v opravdové peklo. Všechny statečné děti dostaly za básničku od Anděla a Mikuláše balíček se sladkostmi. Ti nejodvážnější se posadili do čertovského kotle a s čerty to pořádně roztočili. Na nadílku přišly děti v hojném počtu a se svými rodiči si celé pozdní odpoledne v krásně vyzdobeném sále opravdu užily. 

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Více fotografií

V neděli 27.11.2016 od 16.00 hodin se před KD v Semněvicích rozsvítil vánoční stromeček, aby po příštích několik týdnů navodil tu správnou adventní a vánoční atmosféru. Starosta přivítal všechny přítomné. Sváteční atmosféru doplnila vánoční výzdoba, poslouchání vánočních koled, teplý čaj, svařák a cukroví.

Rozsvícení vánočního stromu

Více fotografií

Dne 14.11-15.11.2016  se uskutečnil seminář  Co má znát a umět starosta  v penzionu U Jandů v Úborsku u Janovic nad Úhlavou.

IMG 0092

IMG 0079

IMG 0071

Dne 5.11. 2016 se v obci Semněvice konala Halloweenská párty. Mohli jsme vidět spoustu strašidelných masek jako například: Mumie, Zombie, Srdcová královna a Nevěsta. Všechny tyto masky získali ocenění - nejhezčí maska. Pro děti byl připraven pestrý a netradiční strašidelný program. Strašáci nám předvedli jak se nebojí a absolvovali faktor strachu a poté šílený pan doktor dal ochutnat svou vakcínu. Večerem hosty doprovázeli studentky Plzeňské konzervatoře Dominika Lakatošová(zpěv) a Anička Pflegerová( klavír). Úžasnou dekoraci zajistil Hostinec v Semněvicích - Jana Svobodová. Celý Halloweenský program zakončila strašidelná stezka odvahy, kterou děti absolvovaly. Děti nejvíce vystrašil pan Hejkal, který se ukrýval v koruně stromu. Takovouto strašidelnou párty Semněvice dlouho nezažili.

Halloween

Více fotografií

Takhle to vypadá u kontejneru, když nepřizpůsobiví občané rozbíjejí okna. S rámy topí a sklo různě vysypají po vesnici.

U kontejneru

Takhle to vypadalo u bytovky od 27.10. až do 1.11.2016.

U bytovek

Více fotografií

Dne 29.10.2016 se konal v Semněvicích hon na černou zveř. Po honu posezení v mísním pohostinství.

Hon

Více fotografií

Dne 28.10.2016 úklid hřbitova a dosypání kačírku.

Úklid hřbitova a dosypání kačírku

Více fotografií

Dne 28.10.2016 úklid listí na hřbitově a okolí.

Úklid listí na hřbitově

Více fotografiií

Dne 18.10.2016 oslavila paní Svobodová Jana své 30.narozeniny. K přání se připojili zástupci obce Semněvice.

Jana Svobodová

Více fotografií

7.10. a 8.10.2016 Proběhly Krajské volby. Volební komise a první volič. 

Výsledky voleb. 

IMG 4925

IMG 4913

Více fotografií

Dne 7.10.2016 oslavil své 81. narozeniny pan Bohumil Reithart ze Semněvic. K životnímu jubileu mu přišli popřát zástupci obce Semněvic s přáním pevného zdraví a štěstí do dalších let.

Bohumil Reithart
Více fotografií

Dne 28.9.2016 oslavila své krásné 75. narozeniny v kruhu rodinném paní Václava Zelenková ze Semněvic. S přáním pevného zdraví a spousta štěstí do dalších let jí přišli popřát zástupci obce Semněvice.

Václava Zelenková

Václava Zelenková

Dne 24. září 2016 byli oddáni na domažlické radnici Veronika Mikušová a Miroslav Novák ze Semněvic.

Veronika Mikušová a Miroslav Novák

Více fotografií

Setkání občanů s členem výboru pro  sociální politiku poslanecké sněmovny v Semněvicích 19.9.2016  Přítomni řiditelka MAS Český les Sylva Heidlerová a předseda Svazku obcí Domažlicko Libor Picka.

Setkání občanů

Více fotografií


My, přizpůsobiví, se bojíme žít v obci, kterou jsme léta budovali

Semněvice, Miřkov, Staré Sedlo, Staré Sedliště. Neúplný výčet obcí, které sužují nepřizpůsobiví občané. Respektive vesnice, jejichž nájemní byty vlastní někdo jiný a slouží tzv. byznysu s chudobou. V malých vesničkách vzniká vysoká koncentrace problémových spoluobčanů. Bezradní starostové se s nadějí o pomoc obrátili na ředitelku MAS Český les, z. s., Sylvu Heidlerovou, která iniciovala v Semněvicích setkání občanů s členem výboru pro sociální politiku poslanecké sněmovny, Ing. Vladislavem Vilímcem.

Kromě obce Staré Sedlo nejde o nic nového pod sluncem. Ve Starém Sedlišti se s výtržnictvím, neplatiči i vandalstvím skupin, které pobírají sociální dávky a ke slušným občanům mají daleko, potýkají už dlouho. Neúnosnou se však situace stává v Semněvicích, nedávno dokonce vyvrcholila fyzickým útokem na starostu. Napadení veřejného činitele vyšetřuje policie a lidé jsou pobouřeni. Vedení obce tedy sepsalo petice, ve kterých žádá parlament, potažmo vládu, o urychlenou nápravu. „Já nevím, jestli to mohu říci, ale všichni jsou to Romové,“ zní z publika. „Neboj se a řekni to rovnou, vždyť je to pravda, jsou to samí cikáni,“ dodává odvahu soused, “víme to všichni, co tady sedíme.“

V peticích občané zmiňují přemnožení švábů, nepořádek, černé skládky nepovolená páleniště, krádeže, ničení zdravých stromů a vybavení obce. Ve sklepeních nájemních bytů žijí nezvladatelní psi. Upozorňují ale například také na šikanu dětí ve školních autobusech a na zastávkách. Lidé hovoří o strachu, útlaku a nesvobodě těch, kteří jsou takzvaně přizpůsobiví.

„Já jsem taky důchodkyně a všechno si platím. Musí mi pomáhat přítel,“ rozčiluje se jedna z přítomných. „Cikánka odvedle koupí plynovou bombu a běží si někam nechat ten doklad proplatit. A přítelů má hned několik.“

Petice občané předali členovi parlamentního výboru pro sociální politiku, Vladislavu Vilímcovi, který se o semněvických poměrech osobně přesvědčil a slíbil svoji podporu.

V podstatě šlo o veřejné shromáždění, účastnil se ho také předseda Svazku obcí Domažlicko Libor Picka. Lidé, kteří přišli, jsou zoufalí a volají po zastání.

„Jsem nemocná, přišla za mnou paní ze sociálky. Přede dveřmi se vyzula z drahých bot. Ukradli jí je! Odcházela v mých starých bačkorách,“ svěřuje se další nešťastnice. Policie stížnosti eviduje, více prý od ní nikdo v Semněvicích nečeká. Starosta ve vztahu k policii nemá žádnou pravomoc.

Lidé sice žalují na cikány, v tom si servítky neberou. Oficiálně ale veškeré výtky směřují k majiteli, respektive majitelce obydleného objektu. Ti by měli za své nájemníky ručit.

„Jedno z řešení je změna legislativy,“ vysvětlil poslanec Vladislav Vilímec a dodal: „osobně usiluji o nastavení zákonů tak, aby se obchod s nájemnými byty, tzv. byznys s chudobou, jejich majitelům přestal vyplácet.“ Slíbil, že vznese podnět k jednání s ministryní sociálních věcí, která má však názor na pomoc problémovým skupinám zcela opačný, a s Českou správou sociálního zabezpečení.

„Stát musí plnit svoji primární funkci. A tou je garantovat bezpečnost občanů, “ vysvětloval přítomným poslanec Vilímec.

Dalším východiskem je odkoupení nemovitosti. Do toho se obci moc nechce, namítá, že cena bude patrně nereálná, protože za současných právních předpisů jsou bytovky „oslíčkem otřes se“. „A proč bychom si my měli kupovat zpět svoji svobodu?“ ptají se nechápavě.

V Semněvicích žijí tzv. řádní nájemníci, kteří za byt platí zhruba dva tisíce korun měsíčně. Majiteli ubytovny, který do ní nastěhuje sociálně nepřizpůsobivé občany, však za obsazenou garsonku náš stát vyplácí kolem osmi tisíc korun. Navíc jde o bydlení, které z většiny nesplňuje hygienické požadavky.

Řešením je tedy zrušení těchto dávek. Navíc Svaz měst a obcí ČR vehementně prosazuje právo obce rozhodnout, zda sociální podpora na bydlení je skutečně zacílena k lidem spjatým s životem obce.

Sylva Heidlerová, www.masceskyles.cz


Dne 19.9.2016 oslavil své 70. narozeniny pan František Kosmata ze Pocinovic. K životnímu jubileu mu přišli popřát i zástupci obce Semněvice s přáním pevného zdraví a štěstí do dalších let. 

František Kosmat
Více fotografií

SRAZ SENIORŮ V SEMNĚVICÍCH

Letošní říjen je měsícem volebním, a tak se oslava Mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. října, uskutečnila již 17. září 2016. Tradice však zůstala neporušená co se dne, hodiny a místa týče: v sobotu, od 16 hod., v místním kulturním domě. I ti, kteří celou akci zajišťovali byli stále stejní: Mgr. Michaela Kazdová s Katkou a Renatou. A přeci šlo o setkání mimořádné – bylo již 10. v pořadí!

Hosté – staří známí - se sešli jako vždy kolem prostřeného stolu. Bylo pro ně přichystáno občerstvení i káva se zákuskem. Vyjímečné události byl přizpůsoben hlavně program, pozvání přijala Konrádyho dudácká muzika. Pětice muzikantů v chodských krojích v čele s Antonínem Konrádym si získala publikum hned po první písničce. On sám senior se netajil svým pokročilým věkem – 86 let. Snad i proto dobře věděl, jaké „poudačky“ vyprávět, jak vytvořit přátelskou atmosféru, jak rozdávat energii, kterou je nabitý. Ještě než připravený program skončil, zaplnil se parket v malém sále tanečníky.

Nejdojemnější však bylo sólo pro nejstaršího občana – pravidelného účastníka seniorských posezení – pana Fridricha. Na jaře oslavil 95. narozeniny! Starosta obce pan Josef Hálek mu za všechny spoluobčany nechal zahrát sólo a když si tiskli ruce s panem Antonínem Konrádym, měl starý pán slzy v očích…. Dostal krásný dárek – plný vřelosti a úcty, kterou mu všichni vyjadřovali. Vždyť věk není pouze zásluha, je to dar, který není dopřán každému.

V poslední době se více mluví o problematice seniorů, o tom, že si zaslouží pozornost nás „mladších“, o potkávání generací, o vztazích obecně.

Semněvice jsou řadu let příkladem obce, kde to „funguje“, kde věk není důvodem ke stavění bariér v našich srdcích. A tak si závěrem můžeme popřát co pokaždé: „Na viděnou v příštím roce.“

Sraz seniorů

Více fotografií

Dne 11.9.2016 poškozen strom na návsi v Semněvicích.

Poškozený strom

Ve dnech 8.9., 9.9.,12.9.2016 probíhala Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Semněvice k zajišťování průběhu hranic pozemku, kde byli pozváni majitelé pozemků dotýkající se hranic katastru..

Komise ve složení: 

p. Hálek Josef - starosta obce Semněvice

Ing. Hrubý Zdeňek - zástupce společnosti GEO Hrubý spol. s.r.o.

pí. Albrechtová Michaela - zástupce společnosti GEO Hrubý spol. s.r.o.

Ing. Rojtová Magdaléna - pověřená pracovnice SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice

Ing.Humlová Marie - pracovník Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrálního pracoviště Domažlice

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Semněvice

Více fotografií

Dne 10. 9. 2016 proběhl v Pocinovicích již tradiční 19. ročník turnaje v nohejbalu,  který pořádali Obec Semněvice a chalupáři z Pocinovic. Na hřišti se sešlo 8. trojčlenných družstev a několik přihlížejících. Tento turnaj vedl poprvé  Martin Halíř, který vystřídal po několika letech svého otce Pepu Halíře. Ten celý turnaj přesto bedlivě sledoval.  Turnaj byl řízen velmi dobře a klidně.  Jako  vždy  byl to velmi vydařený sportovní den. Bohaté občerstvení, výborný guláš, klobásy, tortilly a dobré pivo zajistili manželé  Svobodovi z pohostinství  Semněvice.

Umístění:

 1. Místo   Mrštěnky

 2.Místo    Svižníci

 3.Místo     Radeček  a spol.


Všechna družstva byla oceněna věcnými cenami a první tři družstva medailemi a diplomy. Diplom za nejzajímavější místo obdržel Pavel Kopáček. Závěrem starosta obce Semněvic poděkoval všem za účast.

Nohejbal Pocinovice

Více fotografií

Nemovitost čp. 38 před opravou fasády.

Nemovitost čp.38

Nemovitost čp. 38 po opravě fasády.

Nemovitost čp.38
Více fotografií

Dne 21.7.2016 proběhla kolaudace podkrovního bytu čp.16 pro provozovatele pohostinství. 

Kolaudace bytu čo.16

Více fotografií

Dne 11.6.2016 se uskutečnila svatební hostina manželů Elišky a Jana Kotrcových v KD v Semněvicích. 

Kotrbovy

V sobotu 9.7.2016 se Semněvicích opět sportovalo. Na hřišti u bývalé školy se uskutečnil turnaj trojic v nohejbalu, který pořádali místní sportovci, pod vedením Josefa Mareše. Den proběhl v příjemné sportovní atmosféře.Všechna družstva byla oceněna věcnými cenami, První tři družstva medajlemi a poháry, od starosty obce diplomy. Při dobrém občerstvení, které zajistili manželé Svobodovi se všichni zdrželi do pozdních hodin.

Umísnění 

1.místo: RADEK LAVRINČÍK, MICHAL BALÁČEK, JIŘÍ MATOUŠEK
2.místo: JIŘÍ VIKOŇ, JIŘÍ SVOBODA, RADEK BREJCHA
3.místo: STANDA PFLUG, PEPA CZECHACZEK, LUBOR MOULIS

Nohejbal

Více fotografií

V sobotu 2.7.2016 od 14.00 hodin se konal před budovou OÚ bowlingový turnaj do kopce, který pořádala obec Semněvice. Tento již 9. ročník řídil poprvé Láďa Babják z Pocinovic, který převzal místo po p. Halířovi. I přes nepřízeň počasí se turnaj vydařil . Turnaje se zúčastnilo 25 hráčů , několik dětí a přibližně stejný počet diváků.

Umístění 
ŽENY: 
1. místo Jitka Jiránková
2. místo Renata Hajsová
3. místo Markéta Badačová

MUŽI: 
1. místo Miloš Pinker
2. místo Kali
3. místo Milan Pinker

Všem vítězům starosta předal diplomy a první tři místa byli odměněny i věcnými cenami. Občerstvení zajistili manželé Jana a Tomáš Svobodovi. Hráčům nevadil déšť a chtěli celý turnaj dokončit. Bylo to velmi vydařené sportovní odpoledne.
Tímto bychom chtěli poděkovat p. Babjákovi za za velmi dobrou spolupráci při turnaji.

Bowling

Dne 1.7.2016 oslavil své 70. narozeniny pan Josef Hálek ze Šlovic. K životnímu jubileu  mu  přišli popřát i zástupci obce s přáním pevného zdraví a štěstí do dalších let. 

Josef Hálek

Josef Hálek

Dne 1.7.2016 byla sepsána SMLOUVA o výkonu funkce OHL a o správě lesního majetku obce Semněvice p. René Posledním za Josefa Vaňáče.
Sepsání smlouvy

Dne 27.6. 2016 začala oprava fasády stodoly a budovy čp.38 

Fasáda stodoly
Fasáda čp.38

Dne 23.6.2016 oslavila své krásné 70. narozeniny paní Vlasta Bauzová ze Semněvic. S přáním pevného zdraví do dalších let jí přišli popřát zástupci obce.

Vlasta Bauzová

Vlasta Bauzová

Náhradního programu Šoulené se zúčastnilo 15 hráčů. Hra byla velmi zajímavá a proto v ní budeme pokračovat i nadále. 

1. místo: Láďa Babják

2. místo: Ludmila Štanglová

3. místo: Martin Radič

Starosta odměnil diplomy a věcnými cenami první 3 místa. 

Šoulená

Více fotografií

Dne 18.6.2016 se v Semněvicích uskutečnil již 7. ročník Turnaje kroketu dvojic, který pořádala Obec Semněvice. Pro nepřízeň počasí byl opožděn a vymyšlen jiný program - Šoulená. Kroketu dvojic se zúčastnilo 8 dvojčlenných družstev. Jednalo se o velmi vydařenou sportovní a a společenskou akci. Všichni přítomní se velmi dobře bavili. Občerstvení zajistili Jana a Tomáš Svobodovi z místního pohostinství. 

První 3 místa obsadili:

1. místo: M. Badačová + M. Pepo
2. místo: J. Jiránková + J. Hálek
3. místo: L. Štanglová + B. Klimešová

Za první 3 místa obdrželi od starosty diplomy a věcné ceny. Také všichni hráči dostali za účast opečený buřt.

Kroket

Více fotografií

Dne 10.6.2016 proběhla v Semněvicích NOC KOSTELŮ. Padesát návštěvníků uvítala barokní hudba. 

Noc kostelů
Noc kostelů
Dětský den organizovaný obcí Semněvice se konal v sobotu 4. června 2016 v místním kulturním domě. Pro děti bylo připraveno plno soutěží a dovednostních her. Za splnění úkolů děti dostaly drobnou hračku, sladkosti a vuřta s limonádou. Poděkování patří rodičům, kteří se aktivně do celého odpoledne zapojili a věnovali se dětem. Občerstvení na akci připravili Jana a Tomáš Svobodovi.

MDD

Více fotografií

Dne 29.5.2016 oslavil v kruhu rodinném své 60. narozeniny pan Stanislav Měsíček z Pocinovic. K životnímu jubileu mu přišli popřát zástupci obce Semněvice s přáním pevného zdraví do dalších let.

p. Stanislav

Dne 14.5.2016 Obec Semněvice s místními sportovsi uspořádala již 7. ročník turnaje trojic nohejbalu. Sešlo se 6 družstev.

Umístění 

1.místo VETERÁNI: Matoušek Jiří st., Lavrinčík Radek, Moulis Libor
2. místo HCS: Matoušek Jiří ml., Galba David, Hajs Martin
3. místo BUS: Mašát Václav, Brichzin Václav, Franěk Josef


Je velmi dobře, že se zapojili i děti. Velmi dobře se vedlo i Kristýně Hodinové, Radku Vikoňovi, Dianě Pezlové a Zdeňku Marešovi. Počasí přálo a byl to velmi vydařený turnaj.
O výborné občerstvení se postarali manželé Jana a Tomáš Svobodovi. 

¨Nohejbal

Dne 13.5.2016 se konalo veřejné zasedání obce Semněvice, na kterém zastupitelé schválili:

  1. Záměr o pronájem podkrovního bytu čp. 16 v pohostinství s podmínkou provozování pohostinství.
  2. Závěrečný účet obce a přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
  3. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti Semněvice - vedení NN s ČEZ Distribuce, a.s.
Veřejné zasedání

Dne 11.5.2016 probíhala údržba zeleně v Semněvicích.

Údržba zeleně

Údržba zeleně

Dne 10.5.2016 oslavil své krásné 82. narozeniny pan Josef Bozděch ze Semněvic.  S přáním pevného zdraví do dalších let mu přišli popřát zástupci obce.

Josef Bozděch

Dne 8.5.2016 byl zasazen dub k čekárně ve Šlovicích.

Dub u čekárny ve Šlovicích

Více fotografií

Dne 7.5.2016 bylo dokončeno očištění a nabarvení střechy na budově č. 38 v Semněvicích. 

Střecha

Střecha

Více fotografií

Dne 6.5.2016 navštívili zástupci obce Semněvice paní Vendulu Zelenkovou v nemocnici v Domažlicích.

Vendula Zelenková


Stavění máje a lampionový průvod v Semněvicích. 

Májka Semněvice

Více fotografií

Stavění máje Pocinovicích. 

Májka Pocinovice

Více fotografií

Stavění máje a lampionový průvod ve Šlovicích. 

Májka Šlovice

Více fotografií

Dne 24.4.2016 od 12:00 hodin do 19.00 hodin obec Semněvice zajistila pro děti skákací hrad.  

Skákací hrad


Dne 24.4.2016 od 15:00 hodin se uskutečnila Mše svatá - poutní mše sv. Jiřího v Semněvickém kostele.

Poutní mše

Více fotografií

Dne 24.4.2016 od 10:00 hodin se hrála pouťová kopaná. Hrálo se o soudek piva. Jelikož stav byl nerozhodný, hráči vypili soudek společně. 


Pouťová kopaná

Dne 23.4.2016 od 20:00 hodin se konala v KD Semněvice Pouťová zábava, kterou pořádali provozovatelé pohostinství. K tanci a poslechu hrála kapela Mars - Trávníček.

Pouťová zábava

Více fotografií

Dne 23.4.2016 se na rybníku v Semněvicích uskutečnily rybářské závody. Sjelo se 46 rybářů z celého kraje. Byla chycena i štika něco málo přes 80cm. Výborné občerstvení zajistili Jana a Tomáš Svobodovi. Závody se vydařily, počasí přálo. 

Umístění:  

1. místo: Vican Marek nachytal 1185 cm

2. místo:  Vican Roman  nachytal 1069 cm

3. místo: Morávka David nachytal 744 cm

4. místo: Vrabec Jiří nachytal 674 cm


Rybářské závody - poť 2016

Více fotografií

Výstavba podkrovního bytu čp. 16 pro provozovatele pohostinství. 

Byt v pohostinství

Dne 31.3.2016 byla sepsána kupní smlouva na nemovitost čp.38. Koupi nemovitosti schválilo zastupitelstvo obce, z důvodu, že tento dům se nachází  ve středu obce a je ve špatném stavu a kazí vzhled obce.  

čp.38

Dne 4.4.2016 oslavil své 60. narozeniny pan Jiří Brabec ze Semněvic. S přáním pevného zdraví a štěstí do dalších let mu přišli popřát i zástupci obce. 

Jiří Brabec

Dne 26.3.2016  se v kulturním domě v Semněvicích  konala pyžamová párty. Krásná pyžama roztancovala luxusně vyzdobený sál. Strop sálu zdobili balónky, velký měsíc a mrakové nebe s plujícími hvězdami. Celým večerem provázela Jana Svobodová. Nocležníci se zapojili do připravených her pro dospělé šité na míru, židličkovaná, malování na obličej a spoustu dalších zábavných her. Večer se neobešel ani bez nejrychlejšího jedlíka, soutěžící  museli nejrychleji sníst dva rohlíky s pálivou omáčkou uvnitř. Ti nejodvážnější vypili pivo na ex. Sál  rozezněla pochopitelně i hudba připravena DJ Luky a dívčí skupinou: klavíristky Aničky Šťáhlavské a zpěvačky Dominiky Lakatošové. Nechyběla ani honosná a bohatá tombola okořeněna  hračkami pro dospělé. Završením celé párty bylo vyhlášení nejhezčího pyžama. Ani pánové se nebáli a upustili uzdu fantazie a tam cenu o nejkrásnější pyžamo vyhrál Josef Mareš ze Semněvic a Renata Hajsová z Miřkova. Účastníci pyžamové párty se velmi dobře bavili.

Pyžamová párty

Více fotografií

Dne 13.3. 2016 oslavila své krásné 70. narozeniny paní Terezie Hálková ze Šlovic. S přáním pevného zdraví do dalších let jí přišli popřát i zástupci obce.

Terezie Hálková


Oslava Mezinárodního dne žen v Semněvicích

Po obecním bálu v lednu, dětském maškarním karnevalu v únoru měli obyvatelé a hlavně ženy příležitost k dalšímu společnému setkání v sále kulturního domu. Pozvání na sobotní odpoledne 12.3.2016 obdržely při příležitosti Mezinárodního dne žen a oslava tohoto svátku v novodobých dějinách obce to byla jubilejní – již desátá!

I proto se konala ve velkém sále, aby hosté měli dostatek pohodlí k posezení a tanci. Zahájení letos patřilo (poprvé) místostarostce Kateřině Hajsoví která zastupovala pana starostu Josefa Hálka. Ten byl nucen se omluvit z důvodu nemoci, a tak aspoň kapelník hudební skupiny Mars z Klatov vyřídil jeho zdravici všem přítomným a ti ho na dálku pozdravili potleskem.

Úvod patřil zcela netradičně dětem. Ty pod vedením Jany Svobodoví nazkoušely pásmo básniček a písniček „pro maminky“ – krásné a dojemné. V očích se zaleskly i slzy, když dcery děkovaly svým maminkám a jistě i pro ně to znamenalo mnoho. Děti si poradily s mikrofonem zcela suverénně a bez trémy.

A po rozdaných kytičkách všem ženám v sále pokračovala zábava v již známém sledu – zákusky s kávou, hudební série, další občerstvení a znovu hudba až do pozdních večerních hodin. To vše s péčí sobě vlastní připravoval tým dvou dobrovolnic Katky a Renaty pod vedením Mgr. Michaely Kazdové, která si velice váží mnohaleté spolupráce s obcí.

Je úžasné, že pospolitost v Semněvicích se nevytrácí a občané mají chuť se zapojit a užít si společných chvil, které jsou jinde tak vzácné. Všechny akce jsou pečlivě dokumentovány a jsou k nahlédnutí ve fotogalerii na internetových stránkách (https://www.obec-semnevice.cz/cs/fotogalerie/rok-2016.html).

Přejme si společně, aby tomu bylo i nadále, aby všem sloužilo zdraví a aby příští setkání bylo stejně vydařené jako ta předešlá.

MDŽ

Více fotografií

Dne 9.3. 2016 oslavila paní Růžena Jiříková ze Semněvic své krásné 75. narozeniny. K životnímu jubileu ji přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let.


Růžena Jiříková

Dne 5.3. 2016 byla instalována závora na hřiště v Semněvicích. Po několikátém upozornění se stále jezdilo po hřišti a bylo používáno jako cesta do zahrady. 

Závora
Závora
Vodní plocha u Mezholez v březnu 2015. 

Vodní plocha 2015

Vodní plocha u Mezholez v březnu 2016. 

Vodní plocha 2016

Dne 1.3. 2016 oslavila paní Bozděchová Marie ze Semněvic své 81. narozeniny. K životnímu jubileu jí přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let. 

Bozděchová Marie

Dne 23.2. 2016 navštívili zástupci obce Semněvice paní Marketu Badačovou v nemocnici v Plzni.

Marketa Badačová

Marketa Badačová

Zlatá svatba - manželé Terezie a Josef Hálkovi ze Šlovic oslavili v úterý 16. února 2016 padesát let společného života.
Josef a Terezie Hálkovi

Dne 16.2.2016 oslavil pan Hálek Jiří z Šlovic své 60. narozeniny. K přáním hodně zdraví do dalších let se připojili zástupci obce. 

Hálek Jiří

V sobotu dne 13.2.2016 se od 14:00 hodin v Semněvicích ve velkém pěkně vyzdobeném sále uskutečnil dětský maškarní karneval.  Organizátory zaskočila velká účast 50 masek, vystupujících a diváků. Po zahájení p. starosty vystoupila taneční skupina STREET DANCE z Horšovského Týna pod vedením  Mileny Celnerové. Taneční skupina předvedla skvělý výkon, za který sklidila ohromný potlesk. Celým programem provázeli: Dominika Lakatošová a Anička Šťáhlavská. Na děti čekaly písničky a soutěže, které byly oceněny sladkostmi. Všechny masky se povedly a těžko se vybírala ta nej... Děti i dospělí se velmi dobře bavili, dětský maškarní karneval se velmi vydařil. 

Dětský maškarní karneval

Více fotografií

Dne 9.2. 2016 se dožil nejstarší občan p. Friedrich Jaroslav ze Šlovic 95 let. K životnímu jubileu mu přišli popřát zástupci obce Semněvic s přáním pevného zdraví do dalších let.

Friedrich Jaroslav

Friedrich Jaroslav

Dne 26.1. 2016 navštívili zástupci obce paní Janu Svobodovou v nemocnici v Plzni. 

Jana Svobodová

Obec Semněvice s MS Oseva pořádali 16. 1. 2016 již tradiční 18. Obecní bál v kulturním domě v Semněvicích. Ani nevlídné počasí neodradilo tanečníky a sešli se v hojném počtu. Zastoupena byla jak starší tak mladší generace. O zpestření večera se postaraly děti ze Semněvic. Vystoupení s dětmi nacvičila paní Jana Svobodová. Nechyběla ani tradiční karafiátová dámská volenka a bohatá tombola. Každý účastník večera byl spokojený, protože si odnášel věcné ceny. Starosta obce Josef Hálek děkuje všem sponzorům: Honební společenstvo Věvrov, Myslivecký spolek Diana Černovice, soukromý zemědělec ing. Echtner, Česká drůbež Velký Malahov, Bytes H. Týn a Klempostav Škopek, kteří přispěli cenami do tomboly. K tanci a poslechu hrála kapela Diadem z Klatov. Už se všichni opět těšíme na další Obecní bál. 

Obecní bál

Obecní bál


Dne 9.1. 2016 se konal v Semněvicích hon na černou zvěř. Po honu posezení v místním pohostinství.

Hon


Dne 9.1. 2016 Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar s doprovodem popřáli obyvatelům Semněvic, Pocinovic a Šlovic hodně štěstí a zdravý do nového roku. Zároveň proběhla TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.

Tři králové


Dne 7.1. 2016 oslavila paní Pflugová Jarka ze Semněvic své 60. narozeniny. K životnímu jubileu jí přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let.


Pflugová Jarka

Pflugová Jarka

Dne 3.1. 2016 oslavila paní  Fliťarová Eva své 40 narozeniny. K přání se připojili zástupci obce Semněvice.

Fliťarová Eva

Fliťarová Eva

Dne 2.1. 2016 oslavila paní Peclová Sofja ze Semněvic své 75 narozeniny. K životnímu jubileu jí přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let.

Peclová Sofja

Peclová Sofja


V Semněvicích přivítali Nový rok ohňostrojem. 

Ohňostroj

Více fotografií

Video


Dne 31. 12. 2015 manželé Jana a Tomáš Svobodovi, kteří provozují místní pohostinství, uspořádali v Semněvicích Silvestrovskou veselici. Ve svátečně vyzdobeném malém sále k tanci a poslechu celý večer hrály a zpívaly studentky Plzeňské konzervatoře - Dominika Lakatošová a Anička Šťáhlavská. Nový rok všichni společně přivítali ohňostrojem.

SilvestrVytvořeno 9.1.2017 15:46:39 | přečteno 2645x | vaclav.smolik