Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Aktivity obce rok 2017

Zakončení roku 2017.  

Silvestr

Více fotografií


Koncem prosince oslavil své 75. narozeniny p. Václav Paleček ze Semněvic. K životnímu jubileu mu přišli popřát zástupci obce Semněvice s přáním pevného zdraví a štěstí do dalších let. 

Václav Paleček

Václav Paleček


Dne 25.12. se konala od 15 hod. v semněvickém kostele sv. Jiří Mše svatá Hod Boží vánoční. Mši v téměř zaplněném kostele sloužil páter Cyril John z Prahy. Na varhany hrála p. Vorlíčková  z Domažlic.

Mše svatá Hod Boží vánoční

Více fotografií


Dne 24.12. od 15 hod. v Kostele sv. Jiří v Semněvicích proběhla prohlídka betlému a všichni přítomní si odnesli do svých domovů betlémské světlo.

Betlém

Více fotografií


Dne 21.12. zasedala okrsková volební komise pro Volby prezidenta České republiky konané 12. - 13. ledna 2018.

Komise


V neděli 17.12. od 15:00 hod. se konala v kostele sv. Jiří v Semněvicích Mše svatá - sv. Lucie, kterou sloužil páter Prchal a na varhany hrál a zpíval Marek Vorlíček z Domažlic.

Mše

Mše


Jako každý rok, tak i letos navštívil Mikuláš s čerty rodiny s dětmi ve Šlovicích, Pocinovicích a Semněvicích. Děti přednesly básničky, dostaly mikulášskou nadílku a nechaly se vyfotit s Mikulášem a s čerty.

Mikuláš

Více fotografií


V prosinci oslavil své 60. narozeniny pan František Ján ze Semněvic. K životnímu jubileu mu přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví a štěstí do dalších let.

František Ján


Dne 30.11. byl dostaven rodinný dům v Semněvicích. 

RD

Více fotografií


Dne 29.11. byla dokončena fasáda obecního domu čp. 16 v Pocinovicích. 

Fasáda čp.16

Více fotografií


Dne 26.11. byl opraven poškozený křížek na Pocinovické křižovatce. 

Křížek


V sobotu 25.11. od 17 hod. se před KD v Semněvicích rozsvítil vánoční strom. Starosta obce přivítal všechny přítomné. Sváteční atmosféru doplnilo poslouchání vánočních koled, teplý čaj, svařák a čajové pečivo.

Rozsvícení vánočního stromu

Více fotografií


Ve středu 8.11. pozdě večer začala hořet stodola v Semněvicích s uskladněnou slámou. Požár likvidovali hasiči z osmi sborů: Profesionální hasiči z Domažlic, Staňkova, Plzně-Košutky a jednotky dobrovolných zborů Horšovského Týna, Hostouně, Starého Sedla, Mířkova a Semněvic. Likvidace požáru stála hasičům mnoho úsílí. 

Požár stodoly

Více fotografií

Když už vypadalo, že hasiči mají největší kus práce za sebou, byl ve 4:50 nahlášen další požár. Hořel stoh u hřbitova v Semněvicích.

Požár stohu

Více fotografií

Požáry stodoly a stohu byly uhašeny v pátek 10.11. ve večerních hodinách. Případ si převzali domažličtí kriminalisté. Po celou dobu  zásahu hlídkovala policie.

Policie

Obec Semněvice děkuje hasičům a všem kteří se podíleli na likvidaci požáru.


Vysázení 15 lip na jižním okraji (za chlévkami u bytovek) podél hranice zastavěného území dle ÚP schváleného na VZ dne 19.9.2014.

Vysázení lip


Odpočinkové místo v Semněvicích, které je hojně využíváno.

Odpočinkové místo


Škody na budovách přístavby a bývalé školy při nedávné vichřici.

Škody po vichřici

Škody po vichřici


Dne 2.11. po půl desáté večer vyjeli dobrovolní hasiči z Mířkova, Horšovského Týna a profesionálové ze Staňkova k požáru sena ve chlévě do Semněvic. Na místě zasahovali členové místního SDH Semněvice.

Požár


Volby do Poslanecké sněmovny 20.-21.10. Volební komise, nejmladší volič 18 let, nejstarší volič 96 let.

Volební komise

Volební komise

Nejmladší volič

Nejmladší volič - 18 let

Nejstarší volič

Nejstarší volič - 96 let


20.10. Pohostinství Semněvice.

Pohostinství

Pohostinství

Pohostinství


Dne 9.10. se uskutečnilo II. pracovní setkání k sociální problematice v obci Semněvice  na Krajském úřadě v Plzni, kde byla mezi zúčastněnými i  paní poslankyně Mgr. Miloslava Ruthová.
Dne 6.10. skončil úklid za chlévkami. Obec uklidila jen pozemky obce, stavby patří majitelům bytovek, kteří je pronajímají svým nájemcům.

Černá skládka-dokončen úklid


Dne 5.10. proběhlo XIII. setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje v Plzni.

Setkání starostů

Setkání starostů

Více informací/fotografií


Dne 3.10. začal úklid černé skládky za chlévkama u bytovek na obecních pozemcích. Obec na vlastní náklady nechala tyto pozemky uklidit a odvézt dva plné kontejnery na skládku Lazce.
Černá skládka


Začátkem října oslavil p. Bohumil Reithar ze Semněvic 82. narozeniny. S přáním všeho nejlepšího a hlavně hodně zdraví do dalších let mu přišli popřát zástupci obce Semněvice.

Bohumil Reithar

Bohumil Reithar


Dne 22.9. začla oprava fasády obecního domu čp.16 v Pocinovicích.

Čp.16


OSLAVA DNE SENIORŮ v Semněvicích

V sobotu dne 23.9.2017 se krátce před 16 hod. pomalu zaplnil sálek kulturního domu v Semněvicích. Důvodem bylo pořádání slavnostního setkání ku příležitosti Dne seniorů datovaného na 1. října.

Venku svítilo slunce, byl jeden z podzimních dnů, který zve k pracím na zahrádce nebo procházce ve dvojici či se psem, a přesto přišli všichni pozvaní a žádné místo u stolu nezůstalo neobsazené! 

Úvodní slovo patřilo – jako vždy – starostovi obce panu Josefu Hálkovi. Ten přivítal přítomné spoluobčany ze tří přidružených obcí – Semněvic, Šlovic a Pocinovic. Zvláštního ocenění si zasloužila účast nejstaršího občana pana Fridricha (96 let), který přišel v doprovodu syna a paní Marie Bozděchové (82 let).

Po jarním úspěchu k poslechu i k tanci hrála hudební dvojice „My dva“ a jejich směs písniček různých žánrů vytvořila dobrou náladu všech. Ty známější melodie si mnozí rádi zazpívali.

K dobré zábavě patří i chutné občerstvení. O to stejně jako o výzdobu tabule se postarala již tradičně paní Michaela Kazdová, k níž se přidaly i pomocnice oslovené panem starostou. Podával se oblíbený řízek se salátem, zákusek s kávou a nakonec chlebíček. O spokojenost hostů se každoročně pomáhá starat i zastupitel pan Milan Pepo. 

V uvítací řeči paní Kazdová zmínila vzácnost takových setkání, která se opakují, lidé tam chodí rádi a dokonce – se na ně těší. Berou si s sebou fotografie z dovolené či svých vnoučat a pravnoučat, aby se jimi pochlubili. Mají svá „pevná“ místa v zasedacím pořádku a vedení obce jim tak vytváří příležitost se potkávat. 

Je to věc ne všude obvyklá, častěji slyšíme o svárlivosti mezi sousedy. Přejme si proto společně, ať důstojná oslava staří ještě dlouho trvá a senioři tak dostávají zprávu, že jsou platnými občany své obce, která se o ně zajímá.

Setkání seniorů

Pozvánka-senioři

Více fotografií


Dne 9.9. se konal 20. ročník turnaje nohejbalu trojic v Pocinovicích, který pořádala Obec Semněvice a chalupáří z Pocinovic. Turnaj probíhal za skvělého počasí, dobrého občerstvení a přátelské sportovní nálady. Zúčastnila se jak nová družstva tak se sešli účastníci ze zpřízněných obcích. Pepa Halíř se zúčasnil všech ročníků turnaje postupně jako hráč, rozhodčí, organizátor turnaje a dnes i jako divák. Tento 20. ročník skvěle řídil  Martin Halíř a byl to velmi vydařený sportovní den.Umísnění.
 1. místo SKOL-HŮRKY - Jan Jirovský ml., Jan Jirovský st., Eda Hrabčák, Jaroslav Ornst
 2. místo MRŠTĚNKY - Šárka Morávková, Roman Morávek, Martin Halíř,
 3. místo SEMNĚVICE - Jirka Matoušek st., Jirka Matoušek ml., Davit Galba

Nohejbal

Více fotografií


V měsíci srpnu oslavil p. Miroslav Pezl ze Semněvic 40. narozeniny. S příním všeho nejlepšího a hodně zdaví do dalších let mu přišli popřát zástupci obce Semněvice.

Miroslav Pezl


V měsíci srpnu oslavila p. Lenka Pavlicová z Pocinovic 50. narozeniny. S přáním všeho nejlepšího a hodně zdraví do dalších let jí přišli popřát zástupci obce Semněvice.

Lenka Pavlicová


V neděli 20.8. se v kostele sv. Jiří v Semněvicích konala mše svatá Panna Marie Královna. Mši sloužil páter Prchal a na varhany hrál MUDr. J.Eliáš z Prahy.

Mše

Mše


V pátek 18.8. se členové Sboru dobrovolných hasičů zúčasnili úpravy hřbitova v Semněvicích.

SDH

Více fotografií


Žně ve Šlovicích. (15.8.)

Žně ve šlovicích


Dne 16.8. proběhla instalace ukazatelů rychlosti v obcích Šlovice a Pocinovice, na které byla poskytnuta dotace z Dotačního programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2017.

Ukazatel rychlosti

Ukazatel rychlosti

Ukazatel rychlosti

Více fotografií


Květináč

Květináč

V měsíci květnu obec osadila truhlíky květinami, v období sucha pečlivě zalévala a v  měsíci srpnu, kdy květiny nejvíc rozkvetly se ztratily i s truhlíky.

Květináč

Květináč


Dne 31.7. byla dokončena fasáda na obecním domě čp.36 v Semněvicích, za pomoci dotace Plzeňského kraje.

Logo Plz. kraje

čp.36

čp.36


V červenci byla polepena autobusová čekárna na Pocinovické křižovatce směr Horšovský Týn - Stříbro.

Čekárna

Čekárna


Dne 2.8. proběhla oprava travní sekačky W 3600 PIRAŇA v záruční době, která byla zakoupena 3.8.2015. Opavu provedla firma WISCONSIN PROSTĚJOV.

Oprava sekačky

Oprava sekačky


Dne 15.7. se konal v Semněvicích na hřišti za bývalou školou nohejbal, který pořádali místní sportovci. Po skončení turnaje k tanci a poslechu hrála kapela.


Umístění:

 1. místo: Karel Tesař, Jiří Vikoň, Jiří Svoboda
 2. místo: Jiří Matoušek, David Galba, Jakub Vyhnálek
 3. místo: Václav Mašát, Václav Brichzín, Josef Mareš


Všechna družstva obdržela věcné ceny, prví tři medaile a od starosty obce diplomy.

Nohejbal

Více fotografií


V měsíci červenci oslavil své kulaté narozeniny pan Luboš Hajs ze Semněvic. S přáním všeho nejlepšího mu přišli popřát i zástupci obce Semněvice.

Hajs


Záčátkem měsíce července začala oprava obecního domu čp.36.

IMG 6216


Dne 30.6. byla podepsána smlouva na dotaci na opravu fasády, výměnu oken a dveří na obecním domě čp.36 v Semněvicích.  Dotace byla čerpána z programu stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje 2017 ve výši 270.000,- Kč. Smlouva byla podepsaná  na Krajském úřadě v Plzni.

Podpis smlouvy


Posezení v babinci každé pondělí, středa, pátek  u obchodu v Semněvicích.

Babinec

Babinec


Dne 8.7. se konal v Semněvicích před budovou OÚ tradiční turnaj v bowlingu do kopce. Za krásného počasí se sešlo 32 soutěžících a několik diváků. Během celého turnaje byla mezi sportovci krásná soutěživá atmosféra.

Tento již 10. ročník řídil Láďa Babják z Pocinovic a Milan Pepo ze Semněvic. Všem vítězům starosta předal diplomy a první čtyři místa byly odměněny věcnými cenami. Nechyběla ani cena útěchy. Na závěr Láďa Babjak se starostou obce pděkovali všem za účast.

Umístnění

 • Děti
 1. Vlastík Žáček
 2. Honzík Bulka
 3. Terezka Šimková
 4. Matěj Kalíšek


 • Ženy
 1. Jitka Jiránková
 2. Marketa Badačová
 3. Barbora Klimešová
 4. Václava Zelenková


 • Muži 
 1. Josef Mareš
 2. Miloš Pinkr
 3. Tonda Hořák
 4. Luboš Hajs

Bowling

Více fotografií


Dne 17.6. po 20 hod. Staňkovský hasiči společně s SDH Mířkov a SDH Semněvice hasili hořící odpad ve velkokapacitním plechovém kontejeru v Semněvicích u bytovek, který patřil majitelce bytovek.

Kontejner

Kontejner


Dne 17.6. obec Semněvice pořádala již 8. ročník turnaje v kroketu a 1. ročník turnaje v kroketu dětí. Pořadatelé přivítali hráče i přihlížející, celým turnajem provázel Láďa Babják. Počasí se vydařilo, všichni se velmi dobře bavili a občerstvení bylo zajištěno. Všichni soutěžíci obdrželi věcné ceny a první tři místa i diplomy.

Umístění:

 1. místo  Katka Hajsová a Míra Pezl
 2. místo Jitka Jiránková a Josef Hálek
 3. místo Renata Kabůrková a Václav Reithar


Umístění děti:

 1. místo Laura Pezlová a Jakub Hajs
 2. místo Diana Pezlová a Aneta Svobodová
 3. místo Tereza Šimková a Nikolas Svoboda

Starosta obce a Láďa Babják poděkovali všem za účast.

Kroket

Více fotografií


Dne 9.6. od 18hod. se uskutečnila  Noc kostela v kostele sv. Jiří Semněvicích. Ve 22.00 přivítal starosta obce biskupa Tomáše Holuba který se po prohlídce kostela zajímal i o život v obci Semněvice.

Noc kostela

Noc kostela


Před OÚ v Semněvicích byla instalována pumpa na studnu. Voda je užitková a není vhodná k pití! Bude sloužit pouze k zalévání květin.

Studna


Jako každý rok tak i letos proběhla 3.6. oslava dne dětí v Semněvicích. Děti soutěžily ve slalomu na koloběžkách, přetahování s lanem, malování na asfalt, lovení rybiček a v dalších disciplínách, za které účastníky odměnila Obec Semněvice a nezisková organizace Romodrom nejrůznějšími sladkostmi. Po skončení soutěží si děti mohly opéct buřty a dostaly malý dárek a diplom za účast. Akci organizovala Obec Semněvice společně s neziskovou organizací Romodrom, která měla zásluhu na jejím dobrém průběhu. Program dne zpestřila také návštěva ředitele organizace Romodrom pana Taragoše a poslankyně Miloslavy Rutové, která řeší sociální problematiku v obci. Paní Rutová se také zapojila do průběhu dne díky svému sladkému dárečku pro děti a zajímala se o běžné dění v obci. Tento den můžeme zařadit mezi ty opravdu vydařené a děkujeme všem za účast. Starosta obce zároveň děkuje všem těm, kteří mají na této akci svojí zásluhu.

MDD

Více fotografií


Od května 2017 do obce vstoupila organizace Romodrom o.p.s. Po domluvě s Krajským úřadem města Plzeň. V obci budou působit dvě terénní pracovnice pí. Pendlová a pí. Dolejšová, na které se občané mohou obrátit se svými problémy např.:

 • dluhová problematika
 • bydlení
 • pracovní poradenství či řešení různých krizových situací

Terénní pracovnice budou k dispozici na OÚ Semněvice.

Tel. spojení na terénní pracovnice: 601187928

Romodrom


V měcíci květnu byl vysazen strom na stavební parcele Dostálových v Semněvicích.

Strom

Strom


Výsadba květin a údržba zeleně.

Výsadba květin

Více fotografií


Nová fasáda na čp.27 v Semněvicích.

Čp.27


V sobotu 13.5. se na hřišti u bývalé školy v Semněvicích uskutečnil 8. ročník turnaje trojic v nohejbalu, který pořádala obec Semněvice s místními sportovci. Zúčastnilo se šest trojčlenných družstev a několik diváků. Turnaj proběhl v příjemné sportovní atmosféře. Při dobrém občerstvení to byl velmi vydařený den. Všechna družstva byla oceněna věcnými cenami, diplomy a první tři družstva medailemi a poháry. Na závěr starosta obce poděkoval všem zúčastněním, p. Marešovi za zajištění turnaje a manželům Svobodovým za dobré občerstvení.

Umístnění:

1.místo: Lavrinčík Radek, Mareš Josef, Matoušek Jiří
2.místo: Morávková Šárka, Martin Halíř, Procházka Milan
3.místo: Mašát Václav, Brichzin Václav, Franěk Josef

Nohejbal

Více fotografií


Stavění máje v Semněvicích

Májka

Více fotografií


Stavění máje ve Šlovicích

Májka

Více fotografií


Stavění máje v Pocinovicích

Májka

Více fotografií


Dne 27.4. žáci Základní odborné školy v Horšovském Týně obor zahradník pod vedením Bc. Jany Čížkové a Mgr. Karla Pitáka provedli na návsi v Semněvicích údržbu keřů. Jako každým rokem je obec Semněvice s jejich prací velmi spokojena.

Údržba keřů

Více fotografií


Dne 26.4. byla dokončena zemní přípojka , kterou prováděla firma Elektromontáže Touš pro ČEZ Distribuce na parcelu č.258 ke kapličce v Semněvicích.

Zemní přípojka

Více fotografií


Výstava fotografií

Výstava fotografií

Více fotografií


Dne 23.4. od 12.00 hodil byl připraven pro děti skákací hrad, který hojně využily.

Skákací hrad

Více fotografií


Dne 23.4. od 10.00 hodin se hrála na místním fotbalovém hřišti pouťová kopaná. Družstva hrála o soudek piva, jak už je zvykem. Soudek nakonec vypily společně.

Pouťová kopaná

Více fotografií


Dne 22.4. od 20.00 hodin se konala pouťová zábava v KD Semněvice. Všichni přítomní se skvěle bavili. K tanci a poslechu hrála kapela Diadém z Klatov.

Pouťová zábava

Více fotografií


Dne 22.4. proběhly od 7.00 hodin se uskutečnily Rybářské závody na rybníku v Semněvicích. I přes nepřízeň počasí se sjelo z celého kraje 36 rybářů. Závody se vydařily. Prvních deset rybářů obdrželo ceny a první čtyři diplom od starosty obce Semněvice. Závody byly velmi dobře organizovány.


1. místo: Sochor Václav 792 cm
2. místo: Diviš Vladimír 724 cm
3. místo: Kopecký Miroslav 536 cm
4. místo: Ungr Jiří 510 cm

Rybářské závody

Více fotografií


Dne 23.4.2017 od 15.00 hodin proběhla Poutní mše v kostele sv. Jiří v Semněvicích.

Poutní mše


Dne 21.4.2017 proběhla údržba zeleně kolem rybníka a fotbalového hřiště.

Údržba zeleně

Údržba zeleně


Dne 11.dubna proběhlo nasazování ryb do rybníka v Semněvicích.

Nasazování ryb


Kvetoucí kerě na návsi v Semněvicích ze dne 5. dubna.

Kvetoucí keře


Ve čtvrtek 30.3. proběhlo na návsi v Semněvicích ostraňování starých a polámaných keřů.

Odstraňování starých keřů

Odstraňování starých keřů


Oslava Mezinárodního dne žen v Semněvicích

Když se podíváte na webové stránky obce Semněvice: https://www.obec-semnevice.cz/cs/aktivity-obce.html, zjistíte, že se tam stále NĚCO děje. A bylo tomu tak i uplynulou sobotu 11. března 2017, kdy symbolicky s datem proběhla v pořadí již 11. oslava Mezinárodního dne žen.

Ještě před konáním dostaly ženy pozvánku a stalo se dobrým zvykem, že většina ji zúročí svou přítomností. A tak se v 16,00 hod. okolo prostřeného stolu v malém sále kulturního domu sešly ty, které chodí pravidelně, ale i ty, které přišly poprvé. Velmi příjemné bylo, že šlo o ženy podstatně mladší, že si také vyčlenily čas a našly cestu mezi ostatní. Naopak některé známé chyběly, většinou se omluvily z důvodu nemoci, a tak ty ostatní na ně aspoň zavzpomínaly a nechaly je pozdravovat.

Úvodní slovo patřilo panu starostovi Josefu Hálkovi a jeho přivítání hostů. Přítomné ženy byly obdarovány kytičkou a drobnou sladkostí z rukou malých slečen Laury a Vendulky.

Následoval přípitek všech přítomných a příjemná hudební produkce dvojice „My dva“ – Hanky a Radka Gellanových, kteří do Semněvic přijeli poprvé, aby přispěli k dobré náladě a zahráli k tanci.

Ani letos nechybělo občerstvení. Tradičně se o něj postarala paní Michaela Kazdová a již tradičně jí při tom pomáhali paní Katka a pan Milan, oba ze Semněvic. Na stolech bylo sladké i slané s přáním, aby všem chutnalo. Došlo i na prohlížení fotografií, vzpomínání, „Jak to bylo, když…“

Společným cílem všech z organizačního týmu je připravit příjemné odpoledne až večer. Snad se jim i podařilo, aby pozvaní nechali starosti doma a měli možnost věnovat se sobě navzájem i zábavě. A to ti, kteří v sobotu přišli, opravdu umí.

Můžeme si jen společně přát, aby takových setkání
MDŽ
Více fotografií

Dne 1.3.2017 osavila nejstarší občanka Semněvic paní Bozděchová 82. narozeniny. K životnímu jubileu jí přišli popřát zástupci obce s přáním pevného zdraví do dalších let.

Bozděchová

Více fotografií


Dne 21.2.2017 oslavil své 30. narozeniny Vladimír Pavlica z Pocinovic. K životnímu jubileu mu přišli popřát zástupci obce Semněvice s přáním pevného zdraví do dalších let.

Vladimír Pavlica


Dne 18. února se v Semněvicích konal dětský maškarní bál. Děti se bavily v nádhernémě vyzdobeném sále. Na výzdobě se pracovalo celý jeden den, aby byl výsledek co nejkrásnější a to se také podařilo.Celý sál zdobilo 700 balónků v klaunských barvách. Poděkování za pomoc při výzdobě patří Renatě Hajsové, Janě Svobodové a Dominice Lakatošové, které pracovali dlouho do rána, ale nakonec to zvládli.  Samozřejmě nesměli chybět klauni. Letos nás navštívili klauni Rudla a Šmudla. Ti si pro děti připravili spoustu her, například:  přetahovaná, židličkovaná a tancování s balónkem. Klauni si pro děti připravili i speciální hru, která pobavila nejen děti, ale taky dospělé, jezení špaget. Úkolem bylo ve dvojících  nakrmit toho druhého. Rudla ke konci maškarního bálu byl zaskočen, jelikož si Šmudla pro Rudlu připravil překvapení. Děti pak s úžasem a potleskem uvítaly bohatou a velice cennou tombolu, kterou Šmudla odtajnil. První cena bylo krásné morčátko Šmudlín. Další ceny v podobě, dětského šampanskýcho, lega, panenek a dalších cenných hraček. Celý večer zakončila dětská diskotéka a rozpuštění 100 balonků s kterými si děti mohly hrát.

Nejhezčí maska večera byla:  copatá sestřička, malý ježek, a roztomilá princezna.

Na takový maškarní bál Semněvice dlouho nezapomenou.

Dětský maškarní karneval

Více fotografií


Dne 9.2.2017 oslavil v plné svěžesti nejstarší občan Semněvic p. Friedrich Jaroslav ze Šlovic 96. narozeniny. K životnímu jubileu mu přišel popřád starosta obce Semněvic s přáním pevného zdraví do dalších let.

Jaroslav Friedrich


Dne 6.2. 2017 proběhlo pracovní setkání k sociální problematice v obci Semněvice na Krajském úřadu Plzeňského kraje za přítomnosti účastníků: obec Semněvice, MěÚ Horšovský Týn, kontaktní pracoviště ÚP Domažlice, Policie ČR, Agentura pro sociální začleňování, organizace ROMODROM, Krajský úřad Plzeňského kraje a také paní poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Miloslava Rutová.

Pracovní setkání


Dne 4.2. 2017 se sešli Semněvičtí hasiči, aby "omladili" velitele jednotky a velitele družstev. Absolvovali třídenní školení ve Školicím zařízení Třemošná k získání osvědčení velitelů jednotky a velitelů družstev. Dále se domluvili načinosti v roce 2017.

Hasiči

Hasiči


Rybník v Semněvicích.

Rybník v Semněvicích


Šlovický rybník.

Šlovický rybník


Dne 20.1.2017 byla na Pocinovické křižovatce u silnice z Horšovského Týna směrem na Stříbro nalezena černá skládka z odpadem. 

Černá skládka


Obec Semněvice s mysliveckým sdružením pořádala 21.1.2017 již 19. OBECNÍ BÁL v kulturním domě v Semněvicích. Nechyběla ani karafiátová dámská volenka a bohatá tombola. K tanci a poslechu hrála do pozdních ranních hodin kapela EROPLÁN z Klatovska. Účastníci večera se velmi dobře bavili. Starosta obce Josef Hálek děkuje všem sponzorům: Bytes H.Týn, Honební společenstvo Věvrov, Honební spolek Diana Černovice, soukromý zemnědělec ing. Echtner, Česká drůbež Velký Malahova a Malíř Miroslav Miller.

Obecní bál

Obecní bál

Obecní bál

Více fotografií


Dne 17.1.2017 v 15.30 hod. v Kulturním domě v Semněvicích bylo zahájeno úvodní  řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Semněvice.
Úvodní řízení o komplexních pozemkových úpravách
Úvodní řízení o komplexních pozemkových úpravách


Dne 16.1.2017 bylo zjištěno na Pocinovické křižovadce poškození autobusové zastávky, již potřetí.
Autobusová zastávka


Dne 7.1.2017 Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar s doprovodem popřáli obyvatelům Semněvic, Pocinovic a Šlovic hodně štěstí a zdraví do nového roku. Zároveň proběhla TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.

Tři králové


Začátek nového roku 2017.
Nový rok
Vytvořeno 2.1.2016 9:57:44 | přečteno 6957x | vaclav.smolik