Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Aktivity obce rok 2018

Zakončení roku 2018.

Ohňostroj


Na opravené autobusové zastávce na Pocinovické křižovatce nám 25.12. nějaký vandal pohodil několik pytlů s odpadky.

Zastávka

Zastávka


Dne 25.12. od 15 hod. se v kostele sv. Jiří v Semněvicích konala mše svatá Hod Boží vánoční. 

Dne 24.12. od 15 hod. se konala v kostele sv. Jiří v Semněvicích Výstava Betlému a všichni si mohli do svých domovů odnést Betlémské světlo.

Betlém

Betlém

Betlém

Více fotografií19.12. porada zastupitelstva.

Porada zastupitelstva
15.12. se konal hon na černou zvěř - střeleno 4 prasata a 1 liška. Po honu občerstvení v pohostinství Semněvice.

Hon

HonDne 10.12. byla již po čtvrté opravena autobusová čekárna na křižovatce v Pocinovicích. Nejprve zmizela střecha a dvakrát boky. Jak dlouho vydrží?

Zastávka


Dne 8.12. se konala Mikulášská nadílka v kulturním domě v Semněvicích. Děti odříkaly básničky a dostaly za odměnu od Mikuláše nadílku. Čerti se vyřádili na zlobivých dětech, anděl se na oplátku věnoval těm hodným. Rodiče ocenili celou akci a byli velmi spokojeni.

IMG 8884

IMG 8913

Více fotografií


V sobotu 1.12. od 17.hod. se před KD v Semněvicích rozsvítil vánoční strom. Jedli obci daroval Jaroslav Vodrážka. Starosta obce srdečně přivítal všechny přítomné. Sváteční atmosféru doplnilo poslouchání vánočních koled, teplý čaj, svařák a domácí cukroví.

Rozsvícení stromu

Více fotografií


Na obecních pozemcích, které mají sloužit jako stavební parcely, při příjezdu do Semněvic, chlívky patří majitelům bytovek.

Chlívky

Rok 2016 nepořádek u chlívků za bytovkami


Chlívky

Rok 2017 obec uklidila na svoje náklady


Chlívky

Rok 2018 znovu černá skládka


19.11.2018 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce Semněvice, které bylo svoláno až po rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, ke kterému byl podán návrh na neplatnost voleb Demokratickou stranou zelených zmocněncem p. Andrlem Jiřím z Klenčí pod Čerchovem na MÚ Horšovský Týn a Sdružení semněvických občanů. 8.11.2018 Krajský soud v Plzni rozhodl, že návrh zamítá.

Ustavující zasedání

Ustavující zasedání


V sobotu 10.11. se v pohostinství v Semněvicích po třech letech opět sešli kamarádi a oslavili společně třicáté třetí narozeniny.

Setkání kamarádů


V sobotu 10.11. se konal v Semněvicích za velké účasti hon na černou zvěř. Po honu posezení v místním pohostinství.

Hon

Více fotografií


Pravidelná víkendová zkouška vznikající kapely v sále KD Semněvice.

Kapela


Dne 31.10.2018 byla dokončena oprava bytu č. 2, čp. 13 v Semněvicích.

čp.13-č.2

čp.13-č.2

čp.13-č.2

čp.13-č.2


Výměna střešní krytiny na budově čp. 26 v Semněvicích.

čp.26


Hubertova jízda v Pocinovicích u Turečků.

Hubertova jízda

Více fotografií


U příležitosti 100 let vzniku Československé republiky byla zasazena "Lípa republiky 2018" ve Šlovicích, kterou poskytl Plzeňský kraj.

Lípa-Šlovice

Více fotografií


U příležitosti 100 let vzniku Československé republiky byla zasazena "Lípa republiky 2018" v Pocinovicích, kterou poskytl Plzeňský kraj.

Lípa-Pocinovice

Více fotografií


U příležitosti 100 let vzniku Československé republiky byla zasazena "Lípa republiky 2018" v Semněvicích, kterou poskytl Plzeňský kraj.

Lípa-Semněvice

Více fotografií


Volební komise do Senátu druhé kolo. 

Volební komise


Upravená lesní cesta v obecním lese v Semněvicích.

Lesní cesta


Upravený dům čp.7 ve Šlovicích.

čp.7 Šlovice


Upravený dům čp.2 ve Šlovicích.

čp.2 Šlovice


Nejstarší občan Semněvic pan Bohumil Reithar oslavil 83. narozeniny, zástupci obce mu popřáli vše nejlepší a hodně zdraví a síly do dalších let. 

Bohumil Reithar


Volební komise do Zastupitelstva obce ve dnech 5.-6.10.

Volební komise

ikona souboruVýsledky voleb 


Dne 27.9. se konala v malém sále KD Semněvice poslední porada Zastupitelstva obce Semněvice a členů výborů v tomto volebním období.

Zastupitelstvo obce


Dne 27.9. byla dokončena oprava hráze - rybník u Mezholez.

Rybník u Mezholez


Nejstarší občanka obce Semněvice paní Markéta Odvodyová z Pocinovic oslavila 88. narozeniny. Zástupci obce jí přišli popřát hodně zdraví do dalších let. 

Odvodyová 88


SETKÁNÍ SENIORŮ V SEMNĚVICÍCH – 22. 9. 2018

V každoročním plánu akcí obce má neodmyslitelné místo „Setkání seniorů v Semněvicích“ pořádané k Mezinárodnímu dni seniorů. Ne jinak tomu bylo i v sobotu 22. září 2018 v čase od 16 hod. v kulturním domě. Dá se říci, že pravidelně přicházejí ti, kteří se na sebe vzájemně těší, mají již „své“ místo u stolu a osobní pozvání starosty přijímají s radostí. Za dvanáct let starostování pana Josefa Hálka se dá již hovořit o tradici těchto setkání.

A tradiční bylo i občerstvení: řízek se salátem, po němž následovala káva se zákuskem. O přípravu stolu a obsluhu se postaraly jako vždy Michaela Kazdová s Katkou a Renatou. Po úvodním slově starosta Hálek seznámil přítomné s programem společného odpoledne: na 18 hod. ohlásil Konrádyho dudáckou muziku, která se setkala při desátém výročí seniorských setkání v roce 2016 s velkým úspěchem (viz Archiv aktivit obce:  https://www.obec-semnevice.cz/cs/archiv-aktivit-obce/aktivity-obce-rok-2016.html). 

Krátce před 18 hod. očekávaní muzikanti v chodských krojích opravdu dorazili. Hned při přivítání padla otázka ze strany pana Antonína Konrádyho na přítomnost nejstaršího občana tehdejšího setkání pana Fridricha, kterému patřilo před dvěma roky sólo. Jeho místo však převzal syn, který přišel v doprovodu manželky. A nechyběli aktuálně ti nejstarší - paní Marie Bozděchová (83 let) a pan Bohoš Reithar (83 let).

Vystoupení mělo spád, písničky všem dobře známé, prokládal Antonín Konrády „poudačkama“, které ještě zlepšily náladu v sále a mohli se při nich všichni zasmát. Sám již v pokročilém věku (87 let), je nejstarším, aktivně vystupujícím dudákem na Chodsku, a proto tak dobře seniorům rozumí. Poslední písničkou byla ta „Na rozloučení, mý potěšení“, kterou si společně s publikem zazpívali.

Roky ubíhají a nastal čas pro změnu i v pořádání akcí. Paní Michaela Kazdová poděkovala za možnost přispívat k jejich konání a rozloučila se po několika letech spolupráce. Se starostou obce pevně doufá, že nastavený cyklus nebude přerušen a příležitost k setkávání a slavení jak dne seniorů, tak MDŽ bude pokračovat. Semněvice se staly obcí, která si svých občanů váží a vytváří jim co možná nejlepší podmínky k životu. A k těm patří i výše zmíněné akce.

A tak co přát si závěrem? Na shledanou při té příští pořádané obcí Semněvice! 

Setkání seniorů

Více fotografií


Dne 17.9. začaly práce na rybníku u Mezholez. Jedná se o utěsnění hráze. 

Rybník

Rybník


Dne 1.9. proběhl v Pocinovicích tradiční 21. ročník turnaje v nohejbalu, který pořádala obec Semněvice ve spolupráci s chalupáři z Pocinovic. Sešlo se 8. trojčlenných družstev a několik přihlížejících, kteří se před nepříznivým počasím ukryli pod postaveným stanem. Turnaj vedl již zkušený rozhodčí Martin Halíř a dohlížel na poklidný průběh. Diváci a soutěžící se posilnili vydatným občerstvením, které zajistilo pohostinství Semněvice. Turnaje se zúčasnil také zakladatel 1. ročníku nohejbalu v Pocinovicích Jiří Janovský a  Pepa Halíř jako přihlížející. Starosta obce toto ocenil diplomy. 

Umístnění: 
 1. místo: Mrštěnky - Martin Halíř, Šárka Morávková, Roman Morávek
 2. místo: Poběžovice - Václav Kunež, Václav Bebnář, Petr Kuchánek
 3. místo: Semněvice - Radek Lavrinčík, Jiří Matoušek, Tomáš Jílek
Všechna družstva byla oceněna věcnými cenami a první tři družstva medailemi a diplomy. Na závěr starosta obce poděkoval za pomoc při organizaci a za aktivní účast.

Nohejbal

Více fotografií

Dne 30.9. SUS Horšovský Týn  vyasfaltovali točnu autobusu ve Šlovicích a svedli dešťovou vodu do kanalizace. 

Točna

Točna


Dne 20.8. byla zhotovena vrata a vrátka u budovy čp. 38 v Semněvicích.

Vrata

Vrata


Dne 19.8. se v Semněvickém kostele sv.Jiří  konala mše svatá kterou celebroval farář p. Marek Badida

Mše


Zástupci obce Semněvice byli popřát k třicátým narozeninám paní Magdě Pflugové s přáním všeho nejlepšího, hodně zdraví a úspěchů do dalších let.

Magda Pfluková


Vzhledem k velkému suchu 20.8. opět probíhalo zalévání květin, keřů a stromů v obci Semněvice.

Zalévání

Zalévání


Svatební den 18. 8. 2018 v kostele sv. Jiří v Semněvicích

V sobotu 18. srpna 2018 zažila obec Semněvice u Horšovského Týna velkolepou událost. Po více jak čtyřiceti letech se ve zdejším kostele sv. Jiří konala v pořadí druhá svatba, nebudeme-li počítat jednu svatbu diamantovou.

Své ANO si řekli snoubenci Ludmila Doubková a Kamil Hradecký z Domažlic.

Kostelík si vybrali pro jeho krásné umístění, nádhernou výzdobu, ale i kvůli citovým vazbám, které k tomuto místu a kostelu mají. Svatební obřad celebroval páter Cyril John z Prahy, ministroval pan Tippl  z Domažlic. Kostel byl zcela zaplněn nejen svatebními hosty, ale i místními a přespolními obyvateli, kteří si tuto slávu nenechali ujít.

Kostelem zazněly známé  varhanní skladby psané právě pro tuto slavnostní příležitost v podání Karolínky Bendové,  ale i svatební píseň Haleluja, kterou za jejího doprovodu zazpíval bratr ženicha Patrik Hradecký. Nechybělo ani tradiční zatahování.

Velký dík patří také všem, kteří kostel nádherně uklidili a vyzdobili pro tuto příležitost a také, nyní již paní Ludmile Hradecké, která našila na všechny lavice v kostele deky z ovčí vlny pro komfortnější posezení při mších.

Svatební den se novomanželům vydařil a přejeme jim, aby i celý jejich společný život byl takto nádherný.

Svatba

Více fotografií


Dne 16.8. se zahájily přípravy v kostele sv. Jiří na mimořádnou událost. Po více než 50 letech se v Semněvickém kostele bude konat svatba. Sobota, 18.8. 2018 bude patřit Ludmile Doubkové a Kamilovi Hradeckému. Jsme rádi, že si pro tento nezapomenutelný den vybrali právě zdejší kostel.

Svatba

SvatbaZástupci obce Semněvice popřáli paní Daniele Hálkové ze Šlovic ke čtyřicátým narozeninám hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Hálková Daniela


Dne 7.8. byla dokončena oprava obecních budov čp. 13 v Semněvicích. Výměna stávající krytiny a oprava vnější omítky. Na opravu byla poskytnuta dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši 480 000 Kč.

čp13


Dne 3.8. se v pohostinství v Semněvicích změnila obsluha. 

Obsluha

Obsluha

Obsluha


V sobotu 28.7. 2018 se v Semněvicích na hřišti u bývalé školy opět sportovalo. Místní sportovci pořádali nohejbalový turnaj trojic, kterého se zúčastnilo 8 družstev z Plzně, Staňkova, Horšovského Týna, Miřkova a Semněvic. Nejstarším zúčastněným byl p. Josef Janoušek (66). Turnaj proběhl za krásného a velmi teplého počasí a za příjemné sportovní atmosféry. Všechna družstva byla oceněna diplomy a různými věcnými cenami, první tři místa pak i medailemi a poháry. Na závěr starosta obce poděkoval všem zúčastněným a zvláště pořadatelům akce Josefu Marešovi a Jiřímu Matouškovi. Dále také pohostinství v Semněvicích za zajištění občerstvení, což mělo nemalé zásluhy na zajištění hladkého průběhu turnaje.

 Umístnění :
 1. místo: Šárka Morávková, Roman Morávek, Milan Procházka
 2. místo: Jiří Matoušek, David Galba, Martin Hajs
 3. místo: Libor  Moulis, Tomáš Janský, Jiří  Anderle
Nohejbal


Po nohejbalu pokračovalo příjemné posezení při COUNTRY pod stanem na hřišti u bývalé školy v Semněvicích.Všichni přítomné se velmi dobře bavili do pozdních hodin. 

Posezení
Posezení
Posezení
Posezení


Dokončení vnitřní opravy bytu čp 38 své pomocí. 

čp.38

Více fotografií


V Semněvicích se připravuje připojení nového zdroje vody z vrtu.

vrt

vrt

vrt

vrt


Probíhá oprava obecních budov - Semněvice čp. 13 - oprava vnější omítky a výměna střešní krytiny.

čp.13


Jirovcová Hana


V sobotu 7.7. se v Semněvicích před Obecním úřadem opět sportovalo. Obec Semněvice uspořádala již 11. ročník turnaje v Bowlingu do kopce. Byly vytvořeny tři družstva - děti, ženy a muži  všech věkových kategorií. Sešlo se 31 soutěžících a několik diváků. Během celého turnaje, který řídil Láďa Babjak z Pocinovic, byla mezi sportovci krásná soutěživá atmosféra. O dobré občerstvení se postaralo pohostinství Semněvice. Všem vítězům předal starosta obce diplomy a první tři místa byly odměněny věcnými cenami. Nechyběla ani cena útěchy.

Konečné umístění:

Družstvo dětí 
 1. místo  Kája Šírová a Honzík Hajs
 2. místo  Martin Hajs
 3. místo  Kubík Hajs
 4. místo  Tomáš Hajs

Družstvo žen   
 1. místo Jitka Jiránková
 2. místo Radka Boubínová
 3. místo Katka Hajsová

Družstvo mužů   
 1. místo Luboš Hajs
 2. místo Milan Pinker
 3. místo Marek Švůkr
Na závěr Láďa Babjak se starostou obce poděkovali všem za účast.   

Bowling


Dne 4.7. byla obnovena kulturní památka - montáž nových hodin na věž kostela v Semněvicích dle historických fotografií z roku 1935.

Hodiny

Hodiny

Hodiny


25.6. byla provedena oprava  a vybílení kapličky ve štítu zemědělské stavby v Semněvicích.

Kaplička

Kaplička


Dne 23.6. obec Semněvice u pořádala již 9. ročník turnaje v kroketu. Pořadatelé přivítali hráče a diváky u KD. Turnajem provázeli Láďa Babják a Pepa Halíř. Počasí se vydařilo a všichni přítomní se velmi dobře bavili.

Umístění:
 1. místo Anežka Hajsová a Marketa Badačová
 2. místo Halířovi
 3. místo Pezlovi
Na závěr starosta obce všem poděkoval za účast.

Kroket


20.6. byl rozšířen bezdrátový rozhlas obci Semněvice. 

Bezdrátový rozhlas

Bezdrátový rozhlas


Zástupci obce Semněvice popřáli paní Michaele Kalíškové z Pocinovic ke čtyřicátým narozeninám hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Michaela Kalíšková


Dne 2.6. místní hasiči pročišťovali kanalizaci u obchodu do kanalizace v Semněvicích. 

Čištění kanalizace

Čištění kanalizace


V pátek 1.6. jako každým rokem tak i letos obec Semněvice zajistila pro děti dětský den. Bohatý program připravili Kája a Miluška ze Stráže. Celé odpoledne děti hrály a soutěžily různé hry a byly odměněny  sladkostmi. Z nafukovacích hradů a skluzavky byly děti nadšeny a také  čtyřkolky udělali dětem velkou radost a nejvíc je zaujalo malování na tělo. Zúčasnila se také vedoucí Romodromu p. Perkiová s terénními pracovnicemi, které si u připraveného stolečku s dětmi malovali. Všichni se dobře bavili a byl to vydařený den. Obec děkuje dětem, rodičům a "babinci" za účast.

MDD

Více fotografií


31.5. byl dokončen zděný plot na čp. 38 v Semněvicích.

Plot čp.38


Obecní vrty nedávají tolik vody, aby stačily zásobovat obecní vodovod, proto se začala 14.5. pitná voda dovážet.

Vrty

Vrty


V sobotu 19.5. se hrál na hřišti u bývalé školy v Semněvicích 9. ročník turnaje trojic v nohejbalu, který pořádala obec Semněvice s místními sportovci. Zúčasnilo se šest trojčlenných družstev a několik diváků. Turnaj proběhl v příjemné atmosféře. Počasí přálo a při dobrém občerstvení to byl velmi vydařený den. Všechna družstva byla oceněna diplomy a věcnými cenami. První tři družstva medailemi a poháry.
Nejstarší hráč Josef Janoušek z Mířkova si velmi dobře vedl a stačil i těm mladším.

Na závěr starosta obce poděkoval všem zúčastněním, Josefu Marešovi za zajištění turnaje a pohostinství Semněvice za občerstvení.


Umísnění 

 1. místo Radeček
 2. místo Staňkov
 3. místo Kakao
 4. místo Veteráni
Nohejbal

Více fotografií


Dne 11.5. byla vyasfaltována komunikace čp 220/5 v Pocinovicích firmou Silnice Horšovský Týn.

Komunikace

Více fotografií


29.4. byl během poutě při posezení před pohostinstvím v Semněvicích odcizen reprobox, ale brzy byl Policií ČR navrácen.

Reprobox


2.5. byla ukončena výměna střešní krytiny na budově čp. 10 Friedrich ve Šlovicích. 

Výměna střešní krytiny

Výměna střešní krytiny

Více fotografií


Dne 5.5. byly v Pocinovicích při výpadku elektřiny zprovozněny ruční pumpy na vodu. V obci nebyla k dispozici ani užitková voda.

Ruční pumpa

Více fotografií


1.5. Osázené truhlíky květinami. 

Truhlíky

Truhlíky


Stavění máje ve Šlovicích.

Májka

Více fotografií


Stavění máje v Pocinovicích.

Májka


Stavění máje v Semněvicích.

Májka

Více fotografií


29.4. posezení před KD v Semněvicích.

Posezení

Posezení


Dne 29.4. proběhla poutní mše v Semněvicích. 

Mše

Mše


V neděli 29. 4. se uskutečnila pouťová kopaná na místním hřišti v Semněvicích. Hrálo se o malý soudek piva, který nakonec vypili všichni společně. Počasí přálo, den se vydařil.

Pouťová kopaná

Více fotografií


Dne 28. 4. proběhla v obci Semněvice pouťová zábava. Vstup byl zdarma, ale i přesto byla účast malá. K tanci a poslechu zahrála Holýšovská kapela RK Band, Tichovský. Kapela vytvořila skvělou atmosféru a všichni se moc dobře bavili. Zábava se nakonec velice vydařila.

Pouťová zábava

Více fotografií


Údržba zeleně. 

Údržba zeleně

Více fotografií


Začátek úklidu zahrádek u bytovek při příjezdu do Semněvic.

Úklid zahrádek

Úklid zahrádek

Uklizeno při cestě do Semněvic.

Úklid zahrádek

Úklid zahrádek


Dne 24.4. žáci Základní odborné školy v Horšovském Týně obor zahradník pod vedením Bc. Jany Čížkové provedli na návsi v Semněvicích údržbu keřů. Jako každým rokem je obec s jejich prací velmi spokojena. 

Údržba keřů

Více fotografií


V sobotu 14.4. se v KD v Semněvicích konal 2. turnaj v šipkách. Organizátorem turnaje byla Martina Výběrová a Petr Mašát.

Umísnění. 

 1. místo Krejča
 2. místo Hejda Václav
 3. místo Mošnička Michal


Turnaj se vydařil a těšíme se na příští.

Turnaj v šipkách


11.4. byla vyčištěno a kamerou zkontrolováno 70 m kanalizace v Semněvicích směrem na Ostromeč.

Kontrola kanalizace


Dne 6.4. proběhlo setkání k sociální problematice v obci Semněvice za účasti Krajského úřadu Plzeňského kraje, organizace Romodrom. Zúčasnila se také poslankyně Mgr. Miloslava Rutová.

Setkání k sociální problematice

Setkání k sociální problematice


Své 50. narozeniny oslavila paní Horvátová Růžena a zástupci obce ji přišli popřát zdraví do dalších let. 

Růžena Horvátová

Růžena Horvátová


Dne 4.4. byl v obci Semněvice instalován ukazatel rychlosti. 

Ukazatel rychlosti

Ukazatel rychlosti


Zástupci obce Semněvice přišli popřát k životnímu jubileu 50 let panu Radkovi Vikoňovi s přáním hodně zdraví do dalších let.

Radek Vikoň 50 let


29.3.2018 začal úklid u příjezdové cesty do Obce Semněvice za účasti terénních pracovnic Romodromu.

Úklid cesty

Více fotografií


V měsíci březnu 2018 byla provedena výměna krytiny na čp. 16 v Pocinovicích.

Pocinovice čp.16

Pocinovice čp.16


10. 3. 2018 Oslava Mezinárodního dne žen (MDŽ) v Semněvicích 

Když se podíváte na “Plán akcí“ pro rok 2018 na webových stránkách obce (https://www.obec-semnevice.cz/cs/plan-akci-1.html), hned na třetím místě najdete Oslavu MDŽ.

V dnešní době někteří MDŽ zatracují, jiné dojímá, za dob socialismu se osmého března zdůrazňovala úloha žen z pohledu představitelů státu, ve škole děti vyráběly maminkám přáníčka, dnes někteří mladí obsahu tohoto svátku již nerozumí. To, že původně šlo spíše o politický protest související s ženskými právy v Americe, že k němu květiny či čokolády nepatřily, se již jen málo připomíná.

A přestože v České republice od roku 1990 není MDŽ oficiálním svátkem, v mnoha rodinách se MDŽ slaví do dnešní doby a ne jinak je tomu právě v Semněvicích, kde se letos ženy v kulturním domě sešly již po dvanácté! Vedení obce a zvláště pak starosta Josef Hálek tím dává najevo, že nezapomíná na roli žen, kterou plní jak v soukromém tak občanském životě, že si jich váží a že pokládá za důležité jim aspoň jednou za rok oficiálně poděkovat.

A proto se opět připravovalo, zvalo a hlavně – pozvání ze strany žen bylo přijato. Účast byla opět vyšší než v předchozích letech a malý sál se po 16 hod. zaplnil do posledního místa. Mezi zvanými letos prvně byly i dvě terénní pracovnice z organizace Romodrom, které v obci působí od května 2017. Společně strávené odpoledne zahájila hudba RK Band Tichovský, děvčata Laura a Terezka rozdala karafiáty. A protože v letošním roce budeme slavit zanedlouho svátky jara, květiny pro každou z žen doplnila linecká kolečka ve tvaru sluníčka, které zrovna v ten den také venku svítilo.

Po úvodním slovu pana starosty a společném přípitku si přítomné ženy pochutnaly na kávě se zákuskem, k pohoštění patřily tradičně i chlebíčky. O přípravu celého pohoštění se také jako obvykle postaraly paní Michaela Kazdová spolu s Katkou a Renatou. S přibývajícím časem hovor nad posledními událostmi vystřídal tanec, a když program večer končil, nikomu se ani nechtělo domů.

V Semněvicích se zkrátka podařilo cosi vzácného – opakovaná setkání napříč generacemi, kdy u jednoho prostřeného stolu spolu usedají a mají si co říci ženy seniorky s těmi, které jsou ve věku jejich dcer a vnuček a svátek MDŽ má pro ně víc než symbolický význam.

MDŽ

Více fotografií


V sobotu 3.3. se v KD v Semněvicích konal turnaj v šipkách. Zúčastnilo se 40 hráčů. Taková akce byla v Semněvicích poprvé a velmi se vydařila. Organizátorem byla Martina Výběrová a Petr Mašát.

 1. místo - Kout Alois 
 2. místo - Krekča Josef 
 3. místo - Honal Václav 
 4. místo - Mošnička Michael


V Semněvicích se tak rozšířily sportovní aktivity. Všichni se těší na příští turnaj. 

Turnaj v šipkách

Více fotografií


83. narozeniny oslavila p. Bozděchová Marie ze Semněvic. K životnímu jubileu jí přišli popřát zástupci obce Semněvice s přáním hodně zdraví do dalších let.

Bozděchová Marie


V neděli 18.2. se konal dětský maškarní ples, který zajistila obec. Pro děti byly připraveny soutěže a hry s Kájou a Miluškou Beruškou. Děti se výborně bavily, dostaly za soutěže sladké odměny. Akce byla vydařená. Kája s Beruškou měli velký úspěch.

Dětský maškarní ples

Více fotografií


Dne 10.2. se konal v KD v Semněvicích rybářský ples, který pořádal Český svaz rybářský Horšovský Týn.

Rybářský ples

Rybářský ples


2. kolo voleb prezidenta republiky konané 26.-27.1.

Volby prezidenta

Více fotografií


Dne 27. 1. se konal v sále kulturního domu v Semněvicích již tradiční 20. OBECNÍ BÁL pořádaný obcí Semněvice a mysliveckým sdružením Semněvice.

Obecního bálu se zúčastnilo hodně lidí, jak místních, tak přespolních, kteří zaplnili celý sál. K tanci a poslechu hrála celý večer dvojice „My dva“ Hana a Radek Gellanovi. Okolo 22. hod vystoupila taneční skupina „Postřelené laně“ z Boru u Tachova. Jejich vystoupení se velice líbilo a sklidilo velký aplaus. Před půlnocí byla připravena bohatá tombola, ve které byly hodnotné ceny od různých sponzorů a pořadatelé všem sponzorům velmi děkují. Po celý večer panovala výborná nálada a všichni se dobře bavili.

Pohostinnou činnost zajišťovalo pohostinství Semněvice. Děkujeme všem, kteří pomáhali zajišťovat hladký průběh obecního bálu. 

Obecní bál

Obecní bál

Více fotografií


21.1. - sněhové radovánky ve Šlovicích.

Sněhové radovánky ve Šlovicích.

Více fotografií


Úklid sněhu 21.1.

Úklid sněhu

Více fotografií


Okrsková volební komise volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. - 13. ledna.

Volební komise


Nováková Anna poprvé u voleb.

Anna Nováková


Nejstarší občanka Odvodiová Markéta 88 let. 

Markéta Odvodiová


Nejstarší občan Friedrich Jaroslav 97 let. 

Friedrich Jaroslav


Začátkem ledna 2018 oslavila své čtyřicáté narozeniny paní Šimková Věra z Pocinovic. S přáním pevného zdraví do dalších let přišli popřát zástupci obce Semněvice.

Šimková Věra


Dne 6.1.tři králové KAŠPAR, MELICHAR A BALTAZAR s doprovodem popřáli obyvatelům Semněvic, Pocinovic a Šlovic hodně štěstí a zdraví do nového roku. Zároveň proběhla Tříkrálová sbírka.

Tři králové

Více fotografií


V pátek 5. ledna se konalo posezení při harmonice v pohostinství v Semněvicích.

Posezení s harmonikou

Posezení s harmonikou

Více fotografií


Přivítání roku 2018

SilvestrVytvořeno 6.1.2018 9:14:30 | přečteno 3451x | vaclav.smolik