Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Aktivity obce rok 2019

Rozloučení s rokem 2019

Rozloučení s rokem 2019


Dne 24.12. od 15 hod. se konala v kostele sv. Jiří v Semněvicích výstava Betlému, kdy si všichni mohli do svých domovů odnes Betlémské světlo.

Betlém

Více fotografií


Dne 20.12. zástupci obce Semněvice navštívili v Domažlické nemocnici Bohouše Reithara, kterému popřáli pokojné svátky vánoční a pevné zdraví  v novém roce.

Bohumil Reithar


Dne 20.12. zástupci obce Semněvice navštívili Domov důchodců v Černovicích a popřáli pokojné svátky vánoční, pevné zdraví v novém roce bývalým občanům obce Semněvice.

Domov důchodců

Domov důchodců


Dne 19.12. se konalo poslední Veřejné zasedání v Semněvicích malém sále KD.

Zasedání


Dne 12.12. od 18.00 hodin DSO SEDMIHOŘÍ pořádalo v Přetíně  BOWLING. Každá členská obec DSO vyslala své dva zástupce do soutěžního družstva.

BOWLING
BOWLING

BOWLING


Adventní očekávání Vánoc pokračovalo v pátek 6.12. v Semněvicích Mikulášskou nadílkou. V sedmnáct hodin zavítal do našeho kulturního domu Mikuláš se třemi čerty, aby v patřičně vyzdobeném a připraveném malém sále odměnili , nebo potrestali místní drobotinu, ale i některé přítomné dospěláky. Letos jako každoročně si Mikuláš vzal ku pomoci čerty z Křakovského vrchu v Sedmihoří ze kterého je výborný rozhled na celé Semněvice takže žádný hřích či hříšek nezůstane utajen. Před příchodem pohádkových postav starosta přivítal přítomné, kteří do posledního místečka zaplnili sál. Jeho přivítací projev záhy přerušilo řinčení řetězů a hudrání čertů, kteří... no jako čerti. Vtrhli na sál a hned mezi děti až je musel sám Mikuláš umravňovat. Poté už starosta vyvolával děti, které Mikuláši přednesly básničku a čerti u některého méně u jiného více jim koštětem na zadnici připomněli jejich zlobení. Nicméně i případné slzičky strachu u nejmenších byly nakonec vykompenzovány balíčkem sladkostí od Mikuláše. Po dětech si čerti vzali na paškál i přítomné místní dospělé, kteří se tak alespoň na chvíli vrátili do dětských let. Po slibu, že budou celý příští rok hodní se všichni po příjemně strávené víc jak hodině rozešli domů, vyloupnout další čokoládičku z Adventního kalendáře.

Mikuláš

Více fotografií


Dne 7.12. proběhlo umístění obrazů do nově pořízené kanceláře OÚ Semněvice.

Umístění obrazů na OÚ

Více fotografií


V sobotu 30.listopadu v 17:00 jsme si v Semněvicích připomněli začátek Adventu tradičním, každoročním rozsvícením vánočního stromku u kulturního domu.Přítomné občany, ale i přespolní, přivítali z důvodu nemoci nepřítomného starosty zastupitelé, předseda SPOZ Tomáš Jílek a předseda kontrolního výboru Milan Pepo. Tlumočili pozdrav starosty obce a p. Pepo připomněl další adventní akce, Mikulášskou nadílku a Štědrovečerní prohlídku betlému v kostele a zapálení betlémského světla. Po přivítání a chvilce napětí se přesně v sedmnáct hodin rozzářil vánoční strom, který už předem zajistili a vyzdobili místní muži a chlapci.

Pak už přítomné, kterých se sešlo průběžně na šedesát, čekalo pohoštění ve formě svařeného vína pro dospělé, horkého čaje pro děti  a výborného domácího vánočního cukroví hostinské paní Mirky. Za zvuku koled se přítomní dobře bavili dokud je přibližně po hodině zima nezahnala do hospody, nebo domů ke kamnům.


Rozsvícení vánočního stromu

Více fotografií

Těžba dřeva z obecního lesa.

Těžba dřeva

Více fotografií

Utěsnění hráze rybníka u Mezholez.

Utěsnění hráze

Více fotografií

Úklid listí v Šlovicích.

Úklid listí
Úklid listí

Úklid KD.

Úklid KD

Více fotografií

V listopadu proběhlo malování  a z části výměna obkladu stěn sálu v KD Semněvice.

Malování KD

Více fotografií

Dne 19.11. se konala porada zastupitelstva  v nové zasedací síni v přízemí budově Obecního úřadu v Semněvicích.

Porada
Porada

Zástupci obce Semněvice popřáli k 70. narozeninám  Barboře Klimešové hodně zdraví a štěstí do dalších let.

Barbora Klimešová

Více fotografií

V neděli 10.11. navštívili zástupci obce v Domažlické nemocnici pana Bohumila Reithara zotavujícího se po náročné operaci.

Bohumil Reithar

Bohumil Reithar

Kolaudační souhlas k užívání stavby, účelová komunikace v místní části Pocinovice dne 9.11.

Kolaudační souhlas k užívání stavby

Více fotografií


Výměna kanalizačního potrubí.

Výměna kanalizačního potrubí

Více fotografií


31.10. proběhl úklid hřbitova včetně dosypání kačírku.

Úklid hřbitova

Více fotografií


Ve čtvrtek 24.10. se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém jsme schválili Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s Městem Horšovský Týn.

Veřejné zasedání
Veřejné zasedání
Veřejné zasedání


Dokončení opravy Obecního úřadu k 30.9.2, na kterou jsme obdrželi dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje 400.000,-Kč.

OÚ

Více fotografií

Agentura pro sociální začleňování zorganizovala ve středu 16.10. pracovní skupinu věnující se problematice vzájemného soužití a sociální integrace a možných nástrojů v této oblasti. Setkání se zúčastnili zástupci z výše uvedené agentury včetně pracovníků ze sociálního odboru MěÚ Horšovský Týn, Člověk v tísni, Romodrom, Diakonie Západ, Centrum pro komunitní práci, Policie ČR a zástupci obce Semněvice. Skupina zhodnotila analýzu v obci Semněvice a připravuje se na další setkání, na kterém  bude probírat možné návrhy řešení.


Dne 11.10.byly umístěny kontejnery na papír do Šlovic a Pocinovic.

Kontejnery

Kontejnery


Zástupci obce poblahopřáli k 84.narozeninám panu Bohumilu Reitharovi.

Bohumil Reithar

Více fotografií


Vypuštěná požární nádrž ve Šlovicích bez ohlášení vypuštění. Minimálně od roku 1946 nebyl rybník vůbec čištěný, okolí rybníku není udržované, přestože se nachází uprostřed obce. Vlastníkem rybníku je KLATOVSKÉ RYBÁŘSTVÍ - správa a.s.

Vypuštěná nádrž

Vypuštěná nádrž

Vypuštěná nádrž


Čtvrté přikázání ,, Cti otce svého a matku svou“ jsme si připomněli v Semněvicích v sobotu 21. září v malém sále místního kulturního domu. Již tradičně, tedy po třinácté obec uspořádala k Mezinárodnímu dni seniorů setkání místních dříve narozených. Tedy místních… pozvánku obdrželi i ti kteří se již z obce odstěhovali, chalupáři, prostě všichni dříve narození kteří měli,  či  mají k obci stále srdečný vztah. 

Setkání zahájil v šestnáct hodin slavnostním projevem starosta obce Hálek Josef, který přivítal všechny přítomné. V projevu  připomněl dřívější setkání, ty kteří nás již od minula opustili a omluvil nepřítomné jež se ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů nemohli zúčastnit. Zvlášť milá byla  písemná omluva  nejstarší Semněvické občanky paní Marie Bozděchové. Po projevu a slavnostním přípitku Katka, Renáta a Laura z generace dcer a vnuček, roznesly na slavnostně vyzdobené stoly talíře s řízky a bramborovým salátem. Zkušenosti s přípravou, servírováním a obsluhou převzaly od učitelky Střední integrované školy obor kuchař- číšník v Horšovském Týně paní Bc. Michaely Kazdové, která odborně řídila předcházející setkání od prvopočátků se svými učni.. I zde tak symbolicky starší generace předala své zkušenosti generaci následující. Po pozdním obědě následovaly ke kávě chodské koláče a pak už při tlumené hudbě z šedesátých a sedmdesátých let si dříve narození mohli v klidu popovídat o svých starostech, nemocech, pochlubit se vnoučaty, zavzpomínat na přátele, kteří je již opustili, nebo jen tak vzpomínat na časy, kdy byli plní síly.  Tato tradiční setkání jednou za rok jsou pro řadu z nich jedinou možností jak se vzhledem ke zdravotním problémům, vzdálenosti či imobilitě setkat se starými přáteli. 

K družné diskusi samozřejmě nechybělo na stole  občerstvení, nápoje  nejrůznějších značek vín, piva i nealkoholických nápojů , ovoce, přílohy k vínu nebo chlebíčky.  S velkým zájmem si přítomní také prohlíželi obrazovou kroniku z obce za uplynulý rok.   

Překvapením pro přítomné byl v devatenáct hodin příjezd dudáků, bratří Hradeckých z Klenčí pod Čerchovem. Po pár tónech dud se přidávali se zpěvem Chodských národních písní i přítomní . Po více jak hodině se dudáci rozloučili písničkou ,, Na rozloučení mý potěšení“, ke které se přidali už i hosté vedle v lokále.     

V družné zábavě vydrželi všichni až do pozdních večerních hodin. Před odchodem ještě všichni obdrželi od starosty na památku nákupní tašku s logem obce a naopak starostovi při odchodu vyjadřovali spokojenost a poděkování za uskutečněnou akci. 

Za zvlášť vydařenou akci patří poděkování především zastupiteli, předsedovi Kontrolního výboru Pepo Milanovi a Mirce Tomčalové , kteří připravovali setkání od začátku až do konce.  A další poděkování všem ostatním, kteří se na akci podíleli dílčím způsobem. Zastupitelce paní Pflugové Magdě,za obsluhu Renátě, Katce a Lauře a v neposlední řadě za fotodokumentaci panu Ing. Šnajdrovi. 

Věříme, že se akce všem dříve narozeným líbila a že se příští rok sejdou ve zdraví ve stejném složení.

Setkání seniorů

Více fotografií


V měsíci srpnu neznámý pachatel naplnil kontejner na velkoobjemový odpad, který je umístěn na uzamčeném dvoře u kulturního domu. Kontejner je zpola naplněný plastovými obaly od chemických postřiků na ochranu rostlin, od fridexu a oleje do diferenciálu, viz foto.

Kontejner

Více fotografií

V sobotu 7.9.2019 se v Pocinovicích konal již 22.ročník v nohejbalu trojic. Účastnilo se celkem 7 týmů a několik povzbuzujících diváků, kteří přišli i za nepříznivého počasí. Všichni hráči dali do zápasů úplně vše, bojovali do posledního dechu. Celý turnaj řídili nadšení rozhodčí Pepa Mareš a Tomáš Jílek, kteří vystřídali v této funkci pana Halíře, který se utkání zúčastnil už jen jako divák. Pan Halíř jako zakladatel turnaje v nohejbalu, bowlingu do kopce a kroketu obdržel od pana starosty jako poděkování za dosavadní aktivitu a účast na soutěžích knihu "Domažlicko z nebe" a diplom za dlouholetou sportovní spolupráci. Pitný režim a občerstvení zajišťoval tým z Pohostinství Semněvice, který za svou snahu a vynikající dobroty dostal i diplom. Mezi diváky se vyskytovaly všechny věkové skupiny, nejstarší divačkou byla téměř 89-ti letá paní Odvodyová a naopak nejmladší divačkou byla 2-měsíční Julinka Jílková.

Umístění:
  1. místo: Mrštěnky - Šárka Morávková, Roman Morávek a Martin Halíř
  2. místo: Poběžovice - Marek Buršík, Filip Kotlan a Karel Mařík
  3. místo: Semněvice - Josef Mareš, Libor Moulis a Jiří Vikoň
Všechna družstva za své nadšení a úsilí dostala věcné ceny, od obce Semněvice diplomy. Na závěr pan starosta poděkoval za účast všem přítomným.

Nohejbal


Příprava hřiště v Pocinovicích místními sportovci Pepou Marešem a Tomášem Jílkem.

IMG 1506

Více fotografií


Paní Lenka Wagnerová slavila své 30.narozeniny, ke kterým ji přišli poblahopřát i zástupci obce.

Wagnerová Lenka


20.8. navštívili zástupci obce paní Danielu Hálkovou v klatovské nemocnici.

Daniela Hálková


10.8. proběhla těžba dřeva v obecních lesích napadených kůrovcem.

Kácení dřeva


Probíhá připojení nového vrtu k vodárně.

Vrt

Vrt


Okolí obchodu v Semněvicích.

Okolí obchodu  v Semněvicích

Okolí obchodu  v Semněvicích

Okolí obchodu  v Semněvicích


Oprava střechy rozhledny a odpočívadla v Semněvicích.

Oprava střechy rozhledny

Paní Hana Jirovcová oslavila své 81. narozeniny. Poblahopřát jí přišli zástupci obce Semněvice.

Hana Jirovcová


Sport a kultura v Semněvicích neodpočívají ani o prázdninách. 

Sportem a kulturou ožily Semněvice v sobotu 20.7. 2019, kdy se uskutečnil již desátý ročník prázdninového turnaje nohejbalu trojic organizovaný místními sportovci za podpory obce Semněvice.

K rannímu zápisu za ještě příjemného chladu se dostavilo šest družstev složených z místních i přespolních, kteří se v téměř stálé sestavě setkávají  a utkávají pravidelně. Turnaj zahájili hlavní pořadatelé zápasu pánové Mareš Josef a zastupitel Jílek Tomáš. Rozhodčím byl pan Matoušek Jiří starší.

V postupně přibývajícím parnu si to na hřišti, pravidelně skrápěném hadicí, rozdávala jednotlivá družstva. Zpod stínu ,,semněvického ořešáku“ je povzbuzovali nehrající soupeři, rodinní příslušníci, známí i fandové tohoto sportu. O ochlazení, ale i povolený dopink se postarali manželé Tomčalovi. Vedle chlazených nápojů všichni přítomní ocenili zejména výborné bramboráky paní Mirky. V pozdních odpoledních hodinách, kdy se začala zaplňovat tabulka rozhodčího už bylo jasné. První místo obsadilo družstvo ,,Horšák“ ve složení p. Jílek T., Lavrinčík K. a Baláček M.

Druhé místo získalo družstvo ,,Poběžovice“ ve složení Kuneš.V, Bednár V. a Bednár.K.  Na bronzovou příčku dosáhl ,,Staňkov“ ve složení Gust D. , Brožovská S. a Kristl M.

První tři místa byla odměněna poháry , medailemi a věcnými cenami. Zkrátka nepřišli ani zbývající soutěžící, kteří obdrželi věcné ceny a všichni pak diplomy udělené obcí, podepsané starostou Hálkem. Překvapení mezi přítomnými pak vzbudilo udělení diplomu za ,, rozhodcování“ panu Matouškovi Jiřímu st. a manželům Tomčalovým za výborné občerstvení. 

Přibližně hodina pak stačila soutěžícím  na odpočinek, organizátorům na přestavění stanu a míst k sezení, protože sportovní odpoledne pokračovalo kulturou,  večerní zábavou ,,Country pod  stanem.“  Po osmnácté hodině to ,,rozjela“ skupina Anonymm Country.  To už se, ale sjížděli i návštěvníci z okolních obcí, takže organizátoři museli zajistit další místa a obsluhující v kiosku nestíhali s obsluhováním.

Po první sérii již přítomní zouvali obuv, na trávníku se v botách špatně tancuje a už to před stanem vířilo.

Milé překvapení pak připravili přítomní ,,basákovi“ kapely, který den předtím vstoupil do stavu manželského a tak jemu a novomanželce  organizátoři nechali zahrát sóĺo v kruhu všech přítomných. Již za příjemného chladu pak pokračovala zábava do pozdních večerních hodin. 

Svatý Petr se taktéž musel dobře bavit, protože až těsně před půlnocí, kdy měla hudební  produkce končit, nad Čerchovem  zahřmělo a po pár minutách začalo pršet. To už ale všichni přítomni byli na cestě domů po příjemně strávené prázdninové sobotě.

Nohejbal

Country

Více fotografií


Semněvice žily opět kulturou a sportem

Kulturou a sportem žily Semněvice o posledním víkendu.

V sobotu 13. července Semněvice ožily sportem. Obec pořádala tradiční již dvanáctý turnaj v bowlingu do kopce, který je místní sportovní specialitou.  Předpověď počasí zpočátku nebyla příznivá a tak pro případ deště byl připraven náhradní program na malém sále KD, soutěž v šoulené. Počasí nakonec přálo plánované hlavní akci bowlingu do kopce. Soutěže se zúčastnili Semněvičtí i řada přespolních od nejmenších po nejstarší. Soutěžilo se ve třech kategoriích, podle náročnosti. Děti, ženy a muži. Celkem soutěžilo dvacet čtyři závodníků a přibližně stejný počet fandů a diváků je povzbuzoval. Řídícími závodu byli pan Babčák Ladislav, který zapracovával a předával zkušenosti ze řízení soutěže zastupiteli , předsedovi SPOZ panu Tomáši Jílkovi. Oba odvedli svou práci na výbornou. Občerstvení bylo zajištěno  Jiřím a Mirkou Tomčalovými. Celé odpoledne proběhlo v příjemné a klidné atmosféře za počasí, které se nakonec umoudřilo a celé soutěži přálo. I přes náročnost hry bowlingu do kopce na asfaltovém povrchu se soutěže zúčastnily vedle dětí i příslušnice semněvického ,,Babince“, jehož zástupkyně si vedly velmi úspěšně.

V kategorii dětí se na prvním místě umístila Vendulka Bauzová, na druhém Vlastík Žáček a Martin Hajs. Třetí místo získal Kuba Hajs a Tomáš Hajs. Vítězi nakonec byli všichni, protože všechny děti obdržely diplomy a batoh s logem obce, plný sladkostí.

V kategorii žen se na první místě umístila Jitka Jíranková, druhé místo obsadila Milena Pinkerová a třetí místo  Bára Klimešová. I v této kategorii kromě prvních tří umístění, které byly oceněny věcnými cenami a diplomy dostaly i ostatní baťůžky a pohlednici Semněvic.

Poslední soutěžící kategorií byli muži. Zde se na prvním místě umístil Tomáš Jílek, na druhém Luboš Hajs a třetím Matoušek Jiří. Stejně jako v kategorii žen obdrželi vedle diplomů věcné ceny a zbývající soutěžící taktéž baťůžky a pohlednice.

Závěr příjemně prožitého odpoledne ukončil starosta obce Josef Hálek, který tímto poděkoval jak organizátorům, soutěžícím tak přítomných fanouškům a divákům. A vyjádřil přesvědčení, že se ve stejném počtu, náladě a duchu uskuteční i následující třináctý ročník. Zároveň pozval přítomné na turnaj trojic v nohejbale , který v sobotu 20.7. 2019 pořádají místní sportovci na hřišti za bývalou školou, kde zároveň večer proběhne  vystoupení ,,country pod stanem“. 

Bowling

Bowling

Bowling

Bowling

Bowling

Více fotografií


V pátek 12. července se ve velkém sále kulturního domu v Semněvicích uskutečnilo vystoupení travesti skupiny za doprovodu hudební skupiny Anie Band. Vystoupení přihlížela řada místních i přespolních a v dobré zábavě vydrželi až do půlnoci. Diváci byli i odměněni zajímavou tombolou.

Anie Band
Anie Band

Paní  Božena Vochomůrková  ze Šlovic oslavila v kruhu rodinném 70. narozeniny. Připojili se i zástupci obce s přáním všeho nejlepšího a hodně zdraví do dalších let.

Božena Vochomůrková

Božena Vochomůrková

Božena Vochomůrková


Dne 29.6. začali místní hasiči natírat plot vyhlídkové rozhledny v Semněvicích.

Plot rozhledny

Plot rozhledny

Plot rozhledny


Zástupci obce Semněvice popřáli panu Stanislavu Měsíčkovi ze Pocinovic k třicátým narozeninám hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Stanislav Měsíček

Stanislav Měsíček

Stanislav Měsíček


V sobotu 22.6. jsme se sešli v Semněvicích již na 10. jubilejním ročníku turnaje v kroketu.Tuto akci založil pan Josef Halíř z Pocinovic, který letos předal štafetu mladým organizátorům. Vedení a dohled turnaje si vzal na starost pan Tomáš Jílek. O vítězství soutěžilo 8 dvojic a dokonce nás přišli podpořit i hosté z Domažlic a Holýšova. Turnaj byl přerušen větší dešťovou sprškou, což hráči využili k občerstvení dozlatova opečenými buřty, plně jsme využili zázemí a dobrou péči místní hospody. Hráči podávali skvělé výkony, za které byli po zásluze oceněni diplomy a drobnými dárky starostou obce panem Josefem Hálkem. 

Vítězi se stali Luboš a Jakub Hajsovi, 2. místo patří Jitce Jiránkové a Josefovi Hálkovi a 3. místo zbylo na Barboru Klimešovou a Milana Pepu. 

Srdečně blahopřejeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník.

Kroket

Kroket

Více fotografií


V sobotu 1.6. se konal dětský den v Semněvicích, který pořádali zástupci SPOZ se sl. Lucií Starou. Organizátoři připravili pro děti mnoho her a soutěží, při kterých se děti vyřádily. Akci přálo i počasí. Na závěr odpoledne dostaly děti buřtíky, které si i samy opekly. Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

MDD

Více fotografií


Kácení máje v Semněvicích

Kácení máje

Kácení máje

Kácení máje


Oprava kapličky v Pocinovicích - oprava a vybílení omítky a nátěr podlahy.

Oprava kapličky v Pocinovicích

Oprava kapličky v Pocinovicích


24.-25.5.2019 se konaly volby do Evropského parlamentu.

volby do Evropského parlamentu

volby do Evropského parlamentu

volby do Evropského parlamentu

volby do Evropského parlamentu

volby do Evropského parlamentu


27.5. navštívili zástupci obce pana starostu Josefa Hálka v domažlické nemocnici.

Josef Hálek

Josef Hálek


Jubilejní 10. ročník turnaje v nohejbalu trojic, pořádaném obcí Semněvice a místními sportovci, se uskutečnil v sobotu 18.5. na hřišti v Semněvicích. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů všech věkových hranic včetně jednoho smíšeného. Z počátku soutěže počasí příliš nepřálo a zahřát se dalo hlavně během hry, kolem poledne vysvitlo sluníčko a přilákalo další diváky.

Vítězné pořadí:

  1. tým Radeček (Tomáš Jílek, Radek Lavrinčík, Michal Baláček)
  2. tým Mrštěnky (Šárka Morávková, Roman Morávek, Vladislav Plocar) 
  3. tým Galeb (Martin Halíř, Marek Hubený, Milan Procházka)

Poděkování patří panu Pepovi Marešovi a Tomáši Jílkovi za hladký průběh soutěže a manželům Tomčalovým za výborné pohoštění. 

Nohejbal

Nohejbal

Nohejbal

Více fotografií


Údržba zeleně ve Šlovicích.

Údržba zeleně ve Šlovicích

Údržba zeleně ve Šlovicích

Údržba zeleně ve Šlovicích


V pátek 17.5. se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém se mj. schválil např. jednací řád zastupitelstva a prodej několika parcel.

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva


Zasedání zástupců KoPÚ Semněvice konané dne 7.5. v KD Semněvice.

KoPÚ

KoPÚ


Májka v Semněvicích

Májka Semněvice

Více fotografií


Májka ve Šlovicích

Májka Šlovice


 I pro ty nejmenší si obec připravila zábavu na nedělní odpoledne a děti si tak mohly zařádit ve skákacím hradu před budovou Obecního úřadu.

Skákací hrad

Více fotografií


Poutní mši v semněvickém kostele, která se konala v neděli 28.4. celebroval p. Marek Badida.

Poutní mše

Více fotografií


O soudek piva se v neděli dopoledne 28.4. utkaly 2 týmy semněvických hráčů, kteří hráli bojovně i za nepříznivého počasí. Turnaj skončil remízou, a tak soudek vypili všichni hráči starší 18-ti let.

Pouťová kopaná

Více fotografií


V sobotu 27.4. se konala pouťová zábava v KD Semněvice. Dobrou náladu zajišťovala hudební skupina Éter band ve složení Stanislav Mifka a Petr Obdržálek. Všichni návštěvníci si večer náležitě užili.

Pouťová zábava

Více fotografií


Pouťové chytání ryb na semněvickém rybníku.

Chytání ryb

Více fotografií


Úprava zeleně.

IMG 0552

IMG 0542

IMG 0550


Nová vývěska s mapou Plzeňského kraje.

Vývěska


Úklid před garážemi u bytovek v Semněvicích.

Úklid před garážemi u bytovek

Úklid před garážemi u bytovek


V úterý 16.4. proběhl úklid kapličky u hřbitova v Semněvicích, který zajistila paní Bauzová.

Kaplička


Ke 40. narozeninám paní Lence Radičové popřáli zástupci obce vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

Lenka Radičová


Dne 12.4. žáci odborné školy v Horšovském Týně obor zahradník pod vedením Bc. Jany Čížkové provedli na návsi v Semněvicích údržbu keřů. Jako každým rokem je obec s jejich prací velmi spokojena. 

Údržba keřů

Údržba keřů

Více fotografií


Dne 11.4. navštívili zástupci obce Semněvice paní Anežku Hajsovou v nemocnici v Domažlicích.

Anežka Hajsová


"Rozkvetlá náves v Semněvicích"

Rozkvetlá  náves v Semněvicích


Zkouška vydatnosti a kvality vody vrtu v Semněvicích.

Vrt


V sobotu 23.3. se začal úklid poslední zahrádky u bytovek v Semněvicích.  Účelem bylo eliminovat nepořádek v obci.

Úklid zahrádky

Úklid zahrádky

Úklid zahrádky


Firma Stavební geologie - Geosan, s.r.o. začala v pondělí 18.3. realizovat vrt pro zásobování pitnou vodou obec Semněvice.

Vrt


19.3. byly umístěny k lípám pamětní desky k uctění 100. výročí založení Československé republiky v Semněvicích na návsi, v Pocinovicích u kapličky a ve Šlovicích také u kapličky.

Pamětní deska

Pamětní deska

Pamětní deska


V sobotu 9.3. se v KD Semněvice konala oslava mezinárodního dne žen již po třinácté. Akce je čím dál víc populárnější, návštěvnost stoupá rok od roku. Přišly ženy všech věkových kategorií. Pan starosta Hálek mile přivítal všechny příchozí a zahájil setkání proslovem a přípitkem. Letos byla změna v tom, že obsluhu tvořili muži-zastupitelé, vypomohly jim děti Kubík s Vendulkou, které rozdávaly květiny. Muži se o ženy svědomitě starali, přinášeli jim nejrůznější dobroty jako např. atraktivní obložený talíř, kterému předcházel dezert s kávou. DJ Zdeněk Diviš se postaral o příjemnou hudbu, která zněla od odpoledne až do pozdního večera. Všichni si akci velmi užili a už teď se těší na příští rok. 

MDŽ

MDŽ

Více fotografií


Paní Bozděchová oslavila v kruhu rodinném již 84.narozeniny. Připojili se i zástupci obce s přáním všeho nejlepšího a hodně zdraví do dalších let.

p. Bozděchová

p. Bozděchová

p. Bozděchová


V okolí bytovek a přilehlých chlívků, které jsou v soukromém vlastnictví, jsou vyházené a rozfoukané odpady nájemníků z bytovek.¨

Odpadky

Odpadky


Napuštěný rybník u Mezholez 26.2.

Rybník


V sobotu 9.2. od 14.30hod. se konal dětský maškarní karneval v KD Semněvice. Díky chřipkové epidemii nebyla účast veliká, ale i tak se přítomné děti spolu s rodiči skvěle bavili. Zábavu zajišťoval tým pana Milana Mudrocha, který přivezl mnoho zajímavých her a písniček pro děti. Rodiče připravili dětem propracované masky, které se všem velmi líbily. Děti si užily příjemné odpoledne. 

Maškarní karneval

Maškarní karneval

Více fotografií


Zima v Semněvicích

Zima v Semněvicích

Zima v Semněvicích

Zima v Semněvicích

Zima v Semněvicích

Zima v Semněvicích


Zima ve Šlovicích

Zima ve Šlovicích

Zima ve Šlovicích

Zima ve Šlovicích


Zima v Pocinovicích

Pocinovice

Pocinovice

Pocinovice

Pocinovice


Úklid sněhu v Šlovicích 3.2.

Úklid sněhu v Šlovicích

Úklid sněhu v Šlovicích

Více fotografií


30.1. Porada  Zastupitelstva Obce Semněvice.

Porada Zastupitelstva

Porada Zastupitelstva


Zástupci obce Semněvice popřáli k 80. výročí Miloši Šnajdrovi  hodně štěstí a hlavně zdraví do dalších let. 

Miloš Šnajdr


Dne 25.1. od 16.00 proběhlo jednání  DSO Sedmihoří v budově KD v Semněvicích.

Jednání DSO


19.1. se v KD Semněvice konal již 21. Obecní bál, který pořádala obec Semněvice s Mysliveckým sdružením Semněvice. Hudební zábavu zajišťovala kapela MY DVA ve složení Hanka a Radek Gellanovi. Příjemná atmosféra přilákala mnoho místních i přespolních návštěvníků, kteří zaplnili celý sál. Překvapením večera bylo taneční vystoupení dam z Boru u Tachova "Postřelené laně", se kterými si zatančili i někteří účastníci bálu. Nechyběla ani tradiční karafiátová dámská volenka a bohatá tombola, jejímiž sponzory byli: Myslivecké sdružení Věvrov - p. Fiala, Myslivecké sdružení Černovice - p.Hrach, BYTES Horšovský Týn, SHR Ing. Echtner, Česká drůbež Velký Malahov, Malířství Miler a Praktik H.Týn. Při dobré hudbě lidé tančili a bavili se až do pozdních hodin.

Obecní bál

Více fotografií


V sobotu 12.1. se sešli zastupitelé a členové výborů obce na přípravě a úklidu sálu KD v Semněvicích před 21. Obecním bálem s spojeným Mysliveckým sdružením.

Úklid sálu

Úklid sálu

Úklid sálu


Dne 5.1. tři králové KAŠPAR, MELICHAR a BALTAZAR s doprovodem popřáli obyvatelům Semněvic, Pocinovic a Šlovic hodně zdraví do nového roku. Zároveň proběhla Tříkrálová sbírka.

Tři králové

Přivítání roku 2019. 

Přivítání roku 2019Vytvořeno 9.1.2019 10:53:12 | přečteno 2812x | vaclav.smolik