Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Přidělené dotace

Poř. číslo  dotace z programu  dotace na přidělená dotace/Kč
Rok 2008      
1. Ekolog. projekty 2008 Plzeňského kraje Úprava návsi v Semněvicích  50 000
2. Program stabilizace a obnovy venkova - KÚ Plzeňského kraje Vybudování místní komunikace u hřbitova, bytovek a chodníky  300 000 
  CELKEM
350 000
Rok 2009      
3. Program stabilizace a obnovy venkova - KÚ Plzeňského kraje  Oprava fasády a střechy KD Semněvice  220 000 
4.  Program rozvoje venkova SZIF České Budějovice  Staveb. úpravy míst. komunikací v obci Semněvice, Pocinovice, Šlovice. Zpevnění prostor před KD zámk. dlažbou. Zakoupení traktůrku na údržbu zeleně. Dětská sestava(hřiště)  2 188 501 
5. Projekt Czech-point Min. vnitra ČR  Kontaktní místo Czech-pointu  50 285 
    CELKEM 2 458 786 
Rok 2011       
6.  Program stabilizace a obnovy venkova - KÚ Plzeňského kraje  Výměna krytiny na přísálí KD v Semněvicích a oprava interiéru  210 000 
Rok 2012      
7.  Evropský fond pro regionální rozvoj DSO Domažlicko  Naučně - oddychové vyhlídkové místo v Semněvicích.  487 000 
Rok 2013       
8.  Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013  Oprava přístavby budovy č.p. 30 v Semněvicích.  120 000 
9.  Evropský fond rozvoj venkova, DSO Sedmihoří  I. etapa obnovy sakrálních staveb.  80 000 
     CELKEM 200 000 
Rok 2014      
10. Program stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje 2014  Územní plán obce.  88 000
Rok 2015      
11.  Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015.  Akce “Stavební úpravy v kulturním domě v Semněvicích"  240 000 
Rok 2016      
12. Podpora hospodaření v lesích v Plzeňském kraji Obnovení porostu Šlovice 2016  103 500
Rok 2017      
13. Stabilizace a obnova venkova Oprava obecního domu čp.36 270 000
14. Podpora ochrany lesa PK 2017 Zřizování nových oplocenek Semněvice 85 750
15. Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2017 Šlovice - ukazatele rychlosti 70 000
16.  Podpora obnovy lesa PK  Nákup sazenic  104 840 
    CELKEM  530 590 
Rok 2018       
17.  PK odbor regionálního rozvoje  Oprava obecních budov – čp. 13 Semněvice  480 000 
18.  Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality 2018 Semněvice - ukazatele rychlosti 60 000 
19.  Podpora hospodaření v lesích Plzeňského kraje Ochrana mladých lesních porostů a zřizování oplocenek 121 850 
    CELKEM  661 850 
Rok 2019       
20.  Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 Oprava přízemí budovy Obecního úřadu 400 000 
21.  Podpora hospodaření v lesích Plzeňského kraje Ochrana mladých lesních porostů a zřizování oplocenek 29 400 
22.  Státní fond životního prostředí ČR Semněvice – vrt HJ-5, napojení nového vodního zdroje Semněvice 1 356 290 
23.  Podpora hospodaření v lesích Plzeňského kraje Ochrana mladých lesních porostů a zřizování oplocenek 28 280 
24.  Podpora hospodaření v lesích Plzeňského kraje Ochrana mladých lesních porostů a zřizování oplocenek 13 580 
  CELKEM
1 827 550
Rok 2020
   
25.
Podpora ochrany lesa v PK 2017+   Zřizování nových oplocenek Semněvice  19 635
26.
Podpora ochrany lesa v PK 2017+   Zřizování nových oplocenek Semněvice  30 405
27.
Podpora stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020   Výměna oplocení kolem kulturního domu  220 000
28.
Retence vody v krajině 2020   Park u hřbitova Semněvice  87 000

Vytvořeno 27.10.2014 16:04:09 | přečteno 3076x | vaclav.smolik