Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

OZV č. 1/2012

  • Obecně závazná vyhláška obce Semněvice č. 1/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Semněvice Zastupitelstvo obce Semněvice se na svém zasedání dne 14.12.2012 usnesením č. 5-2012 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.

ikona souboruCelé znění 


Vytvořeno 21.9.2020 22:06:01 | přečteno 311x | vaclav.smolik