Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

OZV č. 4/2012

  • Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Semněvice se na svém zasedání dne 4.12.2012 usnesením č. 5-2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ikona souboruCelé znění 


Vytvořeno 21.9.2020 22:07:04 | přečteno 337x | vaclav.smolik