Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Obec Semněvice

obrázek nenalezen

Ves je založena ve výrazné poloze na náhorní planině 7 km severně od Horšovského Týna. Při pohledu od západu vystupuje panoráma Semněvic vysoko nad okolní krajinou. Poloha vsi se objevuje i v německém názvu obce - Hochsemlowitz. V roce 1264, kdy je zachycena poprvé, náležela ves jistému Petrovi. Ve 14. století se stala majetkem děkanské kapituly sv.Apolináře v Praze. Nejpozději v tomto období zde vyrostl kostel svatého Jiří. V průběhu 15 století drželi ves v zástavě majitelé poměrně vzdáleného Pořejova, ale již na konci tohoto století připadla k Horšovskému Týnu. Zdejší tvrz je zmiňována teprve v roce 1548, kdy již byla pustá. Místo tvrze se dosud nepodařilo lokalizovat. Stávala patrně v blízkosti kostela. Urbář z roku 1587 tu uvádí 19 hospodářů. Dvory u Králů, u Vondrů a u Seláků, nebyly zatíženy robotou, ale jen naturálními dávkami. V roce 1654 měla ves 18 hospodářů, velikost obce se nezměnila ani po stu letech, kdy zde v roce 1757 hospodařilo 19 poddaných. Ve vsi stála již tehdy škola. Roku 1930 se ves skládala ze 39 usedlostí obývaných 225 osadníky...


Semněvice, obrázek se otevře v novém okně


Aktuality

20.09.2020

Dotace na nádrže z programu - DEŠŤOVKA

Stát si uvědomuje, jak je nehospodárné, aby dešťová voda bez užitku odtekla do řeky a moře. Situace s vodou se do budoucna bude těžko zlepšovat. Využijte vodu, která vám přistane na pozemku i vy. Ušetřete drahou pitnou vodu. Na vybudování zádržné jímky máte možnost získat zpět až 50 % nákladů v rámci Výzvy č. II 2018+.

04.03.2019

Prodej stavebních parcel

15.2.2019 na veřejném zasedání schválen prodej stavebních parcel v k.ú Pocinovice - jedná se o 5 parcel, ke kterým bude vybudována komunikace. Zasíťování a společný vrt si zařídí noví majitelé sami. Kupní smlouvy jsou připravené k podpisu.

Kalendář akcí

Nebyla nalezena žádná akce