Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Obec Semněvice

obrázek nenalezen

Ves je založena ve výrazné poloze na náhorní planině 7 km severně od Horšovského Týna. Při pohledu od západu vystupuje panoráma Semněvic vysoko nad okolní krajinou. Poloha vsi se objevuje i v německém názvu obce - Hochsemlowitz. V roce 1264, kdy je zachycena poprvé, náležela ves jistému Petrovi. Ve 14. století se stala majetkem děkanské kapituly sv.Apolináře v Praze. Nejpozději v tomto období zde vyrostl kostel svatého Jiří. V průběhu 15 století drželi ves v zástavě majitelé poměrně vzdáleného Pořejova, ale již na konci tohoto století připadla k Horšovskému Týnu. Zdejší tvrz je zmiňována teprve v roce 1548, kdy již byla pustá. Místo tvrze se dosud nepodařilo lokalizovat. Stávala patrně v blízkosti kostela. Urbář z roku 1587 tu uvádí 19 hospodářů. Dvory u Králů, u Vondrů a u Seláků, nebyly zatíženy robotou, ale jen naturálními dávkami. V roce 1654 měla ves 18 hospodářů, velikost obce se nezměnila ani po stu letech, kdy zde v roce 1757 hospodařilo 19 poddaných. Ve vsi stála již tehdy škola. Roku 1930 se ves skládala ze 39 usedlostí obývaných 225 osadníky...


Semněvice, obrázek se otevře v novém okně


Aktuality

12.05.2015

Pronájem pohostinství, prodej st. parcely

Dne 7.5. 2015 proběhlo veřejné zasedání, na kterém se schválilo: Záměr o pronájmu pohostinství v Semněvicích a prodej stavební parcely pro stavbu rodinného domu v Semněvicích. 

20.04.2015

Záměr prodat stavební parcelu

Dne 17.4. 2015 schválilo zastupitelstvo obce na veřejném zasedání záměr prodat stavební parcelu č.557/19 o celkové výměře 950m2 v k.ú. Semněvice.

01.04.2015

Územní plán

Územní plán Semněvice
Katastrální území: Semněvice, Pocinovice, Šlovice

novější1 [...] 5 6 7 8

Kalendář akcí

Nebyla nalezena žádná akce