Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Aktuality

20.09.2020

Informace o odběru povrchových vod

Nakládání s povrchovými vodami zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů

20.09.2020

Dotace na nádrže z programu - DEŠŤOVKA

Stát si uvědomuje, jak je nehospodárné, aby dešťová voda bez užitku odtekla do řeky a moře. Situace s vodou se do budoucna bude těžko zlepšovat. Využijte vodu, která vám přistane na pozemku i vy. Ušetřete drahou pitnou vodu. Na vybudování zádržné jímky máte možnost získat zpět až 50 % nákladů v rámci Výzvy č. II 2018+.