Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Aktuality

20.09.2020

Informace o odběru povrchových vod

Nakládání s povrchovými vodami zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů