Šimáček

Zástupci obce popřáli panu Šimáčkovi k 50.výročí.