Smlouva o dílo

Semněvice vodní zdroj – napojení - propojení vrtu s vodárnou provedla firma Chodské vodárny a kanalizace, a.s., k podpisu smlouvy došlo 26.7.2019, termín zahájení 1.8.2019, předpokládaný termín dokončení 31.10.2019.