Smlouva o poskytnutí účelové dotace

Smlouva o poskytnutí účelové dotace od Plzeňského kraje určené na zajištění dopravní obslužnosti území  Plzeňského kraje v roce 2020 v hodnotě 10 208,-Kč, podepsána 24.2.2020.