Smlouva o dílo

Smlouva o dílo s Václavem Burešem - provedení zednických prací v rámci projektu "Výměna oplocení kolem kulturního domu", smlouva podepsána 15.5.2020, termín zahájení 15.5.2020, předpokládaný termín dokončení 30.6.2020.