Smlouva o poskytnutí účelové dotace

Smlouva o poskytnutí účelové dotace od Plzeňského kraje určené na zřizování nových oplocenek v rozsahu 511m na lesním majetku v hodnotě 30 405,-Kč, podepsána 10.8.2020.