Adventní benefiční koncert

dne 18. 12. se kostel svatého Jiří v Semněvicích rozezněl akordeonovými tóny. Check akordeon trio ve složení Markéta Laštůvková, Marie Čejnová a Michal Karban zahráli kromě úprav vlastních písní i směsi vánočních koled. Při koncertu se vybralo z dobrovolných darů návštěvníků koncertu 8500,-, které budou uloženy na otevřený účet obce a poslouží při financování aktivit vedoucích k záchraně sochy sv. Jana Nepomuckého, která by se od nového roku měla stát další kulturní památkou na území obce. Všem návštěvníkům za jejich dary srdečně děkujeme.