Václav Paleček 80 let

Dne 28.12. 2022 oslavil pan Václav Paleček krásné kulatiny 80 let. V kruhu rodinném a za přítomnosti pana starosty pan Paleček vzpomínal na časy, kdy se do Semněvic přistěhoval. Do dalších let přejeme panu Palečkovi i touto cestou dobré zdraví a spokojenou seniorskou pohodu.