Úřední deska

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - KoPÚ v k.ú. Bukovec u H.Týna

Číslo jednací:SPU 195853/2022
Den vyvěšení:10.6.2022
Den sejmutí:25.6.2022
Zdroj oznámení:Státní pozemkový úřad
Typ oznámení:Oznámení

Podrobnosti: