Úřední deska

ÚZSVM agenda

Číslo jednací:1
Den vyvěšení:9.9.2015
Den sejmutí:31.12.2023
Zdroj oznámení:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Typ oznámení:Oznámení

Podrobnosti: