Záměr obce

Plán akcí na rok 2019

  1. Voda – vrt a přípojka k vodárně

  2. Rekonstrukce obecního úřadu

  3. K.Ú. Pocinovice – výstavba komunikace ke stavebním parcelám

  4. Oprava KD – velký sál

  5. Dokončit těsnost rybníka u Mezholez

  6. Oprava vyhlídkové věže

  7. Oprava laviček a odpočívadla v obci Semněvice

  8. Zateplení podkroví přístavby

  9. Rekonstrukce hřiště ve Šlovicích a Pocinovicích

  10. Údržba zeleně